Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS04-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS04-025 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Mer Information

Kända problem

 • Den här uppdateringen innehåller kanske inte alla snabbkorrigeringar för Microsoft Internet Explorer sedan säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004). Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 832894 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  832894 MS04-004: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
  Om du har fått snabbkorrigeringar från Microsoft eller din supportleverantör sedan säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004) gavs ut, bör du läsa avsnittet med vanliga frågor och svar i säkerhetsbulletinen MS04-025 för att se hur den här uppdateringen påverkar ditt operativsystem. Om du behöver en snabbkorrigering för Internet Explorer som inte ingår i säkerhetsuppdatering 867801 installerar du den samlade uppdateringen 871260.Om du vill veta mer om den samlade uppdateringen 871260 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  871260 Samlad uppdatering för Internet Explorer
  Om du vill veta mer om terminologi för Microsoft-programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
  Obs!
  • Du kan behöva en snabbkorrigering för Internet Explorer utan filerna Mshtml.dll och Shlwapi.dll. Om den här snabbkorrigeringen har skapats efter säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004) kan du kanske installera säkerhetsuppdatering 867801 (MS04-025) och sedan installera om snabbkorrigeringen som skapades efter säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004).
  • Om du inte vet om du behöver en snabbkorrigering för Internet Explorer som inte ingår i den här säkerhetsuppdateringen installerar du säkerhetsuppdatering 867801. Om du får problem på grund av en snabbkorrigering som saknas efter installation av säkerhetsuppdatering 867801 installerar du den samlade uppdateringen 871260.
 • Den här säkerhetsuppdateringen innebär ytterligare begränsningar som ökar säkerheten mellan olika domäner i Internet Explorer. Om du utvecklar Internet Explorer-baserad kod som påverkas av de här förändringarna rekommenderar vi att du undersöker vilka konsekvenser din produkt har för säkerheten och hur du kan anpassa din Internet Explorer-baserade kod efter förändringarna. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  875345 Säkerhetsuppdatering innebär ytterligare begränsningar som ökar säkerheten mellan olika domäner i Internet Explorer
 • Om snabbkorrigering 840309 har installerats kan det uppstå allvarliga fel i Utforskaren (Explorer.exe) efter installation av säkerhetsuppdatering 867801. Om du vill veta mer om snabbkorrigering 840309 och hur du förhindrar eller undviker det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  840309 Det tar längre tid än förväntat att bläddra med Utforskaren från en dator med Windows XP i mappen Mina dokument på en nätverksresurs
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad BMP buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS TSE WinNT Win2000 säkerhet mellan olika domäner
Egenskaper

Artikel-id: 867801 – senaste granskning 12/08/2015 07:42:31 – revision: 4.5

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver atdownload kbwinxpsp2fix kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix KB867801
Feedback