Felsökning av problem vid åtkomst till säkra webbsidor med Internet Explorer 6 Service Pack 2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 870700
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INTRODUKTION
Efter uppgradering till Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 (SP2) i Microsoft Windows XP SP2 fungerar vissa SSL-säkrade (128 bitar) webbsidor och webbplatser inte. Detta beror ofta på säkerhetsändringar i Windows XP SP2. Ta reda på varför sidorna inte visas korrekt, använder du följande metoder i den ordning de presenteras.

överst på sidan

Problem med nätverksanslutningen

Kontrollera att du inte har problem med nätverksanslutningen.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
308007 Felsökning av hemnätverk i Windows XP
325487 Felsökning av problem med nätverksanslutning
överst på sidan

Sök efter brandvägg och antivirusprogram

Kontrollera att alla brandväggar eller antivirusprogram installerat på datorn är korrekt konfigurerade och inte hindrar anslutning till webbplatser. Mer information finns i produktdokumentationen eller kontakta programleverantören.

Information om maskinvarutillverkaren finns på följande webbplats: Microsoft tillhandahåller kontaktinformation till andra tillverkare som hjälper dig att hitta teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten i denna information från tredje part.

överst på sidan

Inaktivera popup-blockeraren

Internet Explorer SP2 är möjligheten att blockera popup-fönster. Den här nya funktionen kan du blockera vissa webbsidor. Om du vill inaktivera popup-blockeraren så här:
 1. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn i Internet Explorer och klicka sedan på flikenAllmänt .
 2. Klicka på fliken Sekretess .
 3. Klicka på toclear kryssrutan Blockera popup-fönster under Popup-blockerare .
 4. Klicka på Använd.
 5. Klicka på OK.
överst på sidan

Ta bort innehållet i mappen Tillfälliga Internet-filer

Om en kopia av webbsidan i mappen Temporary Internet Files kanske sidan inte visas som förväntat. Lös det här problemet måste du ta bort innehållet i mappen. Gör så här:
 1. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn i Internet Explorer och klicka sedan på flikenAllmänt .
 2. Klicka på Ta bort Cookiesoch klicka sedan påOK.
 3. Klicka på Ta bort fileroch klicka sedan påOK.
 4. Klicka på Rensa tidigareoch klicka sedan påJa.
 5. Klicka på OK.
överst på sidan

Konfigurera säkerhet, innehåll och avancerade inställningar i Internet Explorer

Konfigurera säkerhetsinställningarna för zonen Tillförlitliga platser i Internet Explorer

Obs! Bara lägga till de platser som du litar på som en tillförlitlig plats. Om du är osäker på en webbplats, Lägg inte till webbplatsen i listan över tillförlitliga platser.
 1. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn i Internet Explorer och klicka sedan på flikensäkerhet .
 2. Klicka på Tillförlitliga platseroch klicka sedan påStandardnivå.
 3. Lägga till en SSL-säkrad (128-bitars) webbplatser i zonenTillförlitliga platser . Gör så här:
  1. Klicka på webbplatser.
  2. Skriv URL-Adressen till webbplatsen i rutan Lägg till den här webbplatsen i zonen .
  3. Klicka på Lägg till, klicka på OKoch klicka sedan på Verkställ.

Återställa säkerhetszonerna till standardinställningarna

 1. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn i Internet Explorer och klicka sedan på flikensäkerhet .
 2. Klicka på Internetoch klicka sedan påStandardnivå.
 3. Klicka på Lokalt intranätoch sedan påStandardnivå.
 4. Klicka på Tillförlitliga platseroch klicka sedan påStandardnivå.
 5. Klicka på Tillförlitliga platseroch klicka sedan påStandardnivå.
 6. Klicka på Använd.
 7. Klicka påstandardpå fliken Sekretess och klicka sedan på Verkställ.

Rensa SSL (Secure Sockets Layer) (SSL)-tillstånd och tidigare automatiska kompletteringar

 1. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn i Internet Explorer och klicka sedan på flikensäkerhet .
 2. Klicka på fliken innehåll .
 3. I avsnittet certifikat klickar du påRensa SSL-tillstånd.
 4. Klicka påKomplettera automatisktunder personlig information .
 5. Klicka på Rensa formuläri området Rensa tidigare automatiska kompletteringar och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på Rensa lösenordoch klicka sedan påOK tre gånger.

Kontrollera att Internet Explorer är konfigurerat för SSL 2.0 och SSL 3.0

 1. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn i Internet Explorer och klicka sedan på flikenAvancerat .
 2. Klicka på kryssrutornaAnvänd SSL 2.0 och Använd SSL 3.0 ifthey inte redan är markerad och klicka sedan på Användunder säkerhet.
 3. Klicka på Återställ standardvärden.
 4. Klicka på Använd.
 5. Klicka på OK.
överst på sidan

Använd Systemfilsgranskaren för att söka igenom alla filer som skyddas av Windows Filskydd

Använd verktyget Systemfilsgranskaren (Sfc.exe) tillsammans med parametern/scannow att omedelbart söka igenom och kontrollera versioner av alla systemfiler som skyddar Windows Filskydd. Om Sfc.exe verktyget upptäcker att en sådan fil har skrivits över, verktyget Sfc.exe hämtas rätt version av filen från mappen Dllcache eller från källfilerna för Windows XP-installationen och sedan ersätts den felaktiga filen. Verktyget Sfc.exe verifierar också och cachemappen.

Du måste vara inloggad som administratör eller som medlem i gruppen Administratörer för att köra verktyget Sfc.exe. Så här kör du verktyget Sfc.exe tillsammans med parametern/scannow :
 1. Klicka på Startoch sedan påKör.
 2. I rutan Öppna skriver du:cmd, och klicka sedan på OK.
 3. Vid kommandotolken skriver du: sfc/scannow, och tryck sedan på RETUR.
 4. Typ Avsluta, och sedan pressENTER.
Mer information om verktyget Sfc.exe klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310747 Beskrivning av Windows XP och Windows Server 2003 Systemfilsgranskaren (Sfc.exe)
överst på sidan

Webbläsartillägg från andra tillverkare

Vissa tillägg för tredje parts webbläsare och tillägg kan påverka hur Internet Explorer visar vissa webbsidor. Gör följande om du vill inaktivera tilläggen:
 1. Klicka på Start, högerklicka på Internet Exploreroch klicka sedan på InternetProperties.
 2. Klicka på fliken Avancerat .
 3. Avmarkera kryssrutan Aktivera tredjeparts - browserextensions (omstart krävs) .
 4. Klicka på Använd.
 5. Klicka på Ok.
 6. Starta Internet Explorer och försök sedan återskapa theissue.
Om problemet inte uppstår kan du bestämma vilka leverantörer webbläsartillägg kan orsaka problemet. Gör så här om du vill återgå till de ursprungliga inställningarna:
 1. Klicka på Start, högerklicka på Internet Explorer, klicka på Internet-egenskaper.
 2. Klicka på fliken Avancerat .
 3. Klicka på kryssrutan Aktivera tredjeparts - browserextensions (omstart krävs) .
 4. Klicka på Använd.
 5. Klicka på fliken program .
 6. Klicka på Hantera tilläggskomponenter.
 7. Klicka på Tilläggskomponenter som tidigare har använts av Internet Explorer.
 8. Markera alla utom först tillägget kryssrutorna-thatare installerad.
 9. Klicka på Inaktivera.
 10. Klicka på OK.
 11. Starta Internet Explorer och försök sedan återskapa theissue.
Om problemet inte uppstår, markera kryssrutan för nästa tillägg i listan och försöker återskapa problemet. Markera alla kryssrutor i tur och ordning tills du ta reda på vilket tillägg som orsakar problemet. När du har kontrollerat detta tillägg, kontaktar du tillverkaren för information om uppdateringar för tillägget.

överst på sidan

Skapa en ny användarprofil

I vissa situationer kanske du inte kan söka på webbplatser om Windows-användarprofilen är skadad. Så här felsöker du, logga in på datorn som en annan användare och försöker ansluta till en webbplats. Om du kan ansluta till SSL-säkrade (128-bitars) webbplatser när du är inloggad som en annan användare kan din användarprofil vara skadad. Säkerhetskopiera den information och de inställningar som du vill ha från din profil (till exempel mapparna Mina dokument och Favoriter) i den här situationen och ta sedan bort den skadade profilen.

Gör så här om du vill ta bort en användarprofil:
 1. Logga in på datorn som administratör eller som medlem i gruppen Administratörer.
 2. Klicka på Start, klicka på Köroch skriv sedan sysdm.cpl.
 3. Klicka på fliken Avancerat och sedan på InställningarunderAnvändarprofiler.
 4. Klicka på den användarprofil som du vill ta bort i listan Profiler lagrade på denna datoroch klicka sedan påTa bort.
 5. Klicka på Ja när du prompted toconfirm bort.
 6. Klicka på OK två gånger.
 7. Logga ut från datorn som administratör och logga sedan in som användaren. Windows XP skapar sedan en ny profil för användaren.
Obs! Alternativt kanske du vill skapa en ny användare och sedan kopiera data från den gamla profilen till profilen för den nya användaren. Mer information om hur du kopierar dina profildata klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
811151 Så här kopierar du data från en skadad användarprofil till en ny profil
överst på sidan
winxpsp2 xpsp2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 870700 – senaste granskning 12/08/2015 07:46:28 – revision: 1.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbfix kbbroadband kbdialup kbprint kbsettings kbprofiles kbaddin kbuser kbsecurity kbtshoot kbinfo kbhowtomaster kbmt KB870700 KbMtsv
Feedback