Efter installation av säkerhetsuppdatering 839645 återkommer problem som åtgärdades med snabbkorrigering 830411 för Windows XP SP1

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du har installerat säkerhetsuppdatering 839645 (MS04-024) återkommer problem som löstes genom snabbkorrigering 830411. Något av följande kan till exempel inträffa:
 • När muspekaren förs över en fil på en nätverksresurs är informationen i beskrivningen ofullständig. När filen finns på den lokala datorn kan exempelvis följande kategorier visas:
  • Typ
  • Författare
  • Titel
  • Ämne
  • Ändrad
  • Storlek
  När samma fil visas från en fjärrdator innehåller beskrivningen bara följande tre kategorier:
  • Typ
  • Ändrad
  • Storlek
 • Om många användare utnyttjar samma filserver samtidigt kan det uppstå delningsfel eller ökad nätverkstrafik.
Om du vill veta mer om snabbkorrigering 830411 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
830411 Beskrivningar innehåller inte fullständig information om filer på en nätverksresurs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om säkerhetsuppdatering 839645 (MS04-024) finns på följande Microsoft-webbplats:
Orsak
Det här problemet beror på att säkerhetsuppdatering 839645 (MS04-024) inte innehåller snabbkorrigering 830411.
Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Viktigt! Om du inte tidigare har behövt eller distribuerat snabbkorrigering 830411, behöver du sannolikt inte den här snabbkorrigeringen (871242).

Förutsättningar

Windows XP Service Pack 1 (SP1) och säkerhetsuppdatering 839645 (MS04-024) krävs. Mer information om säkerhetsuppdatering 839645 (MS04-024) finns på följande Microsoft-webbplats:

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter snabbkorrigering 830411.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Windows XP 32-bitarsutgåvor
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  12-jul-2004 21:34 6.0.2800.1575   921 600 Comctl32.dll  12-jul-2004 21:36           1 812 Controls.man  12-jul-2004 21:36            621 Comctl.man  12-jul-2004 21:34 6.0.2800.1575   82 432 Fldrclnr.dll  12-jul-2004 21:34 5.1.2600.1552  1 184 256 Ole32.dll  12-jul-2004 21:34 3.50.5019.0    569 344 Oleaut32.dll  12-jul-2004 21:34 5.1.2600.1551   535 552 Rpcrt4.dll  12-jul-2004 21:34 5.1.2600.1550   265 728 Rpcss.dll  12-jul-2004 21:34 6.0.2800.1575  8 351 744 Shell32.dll  12-jul-2004 21:34 5.1.2600.1575   681 984 Sxs.dll  11-jul-2004 19:44 5.1.2600.1575   594 432 Xpsp2res.dll  11-jul-2004 08:27            390 Branches.inf  12-jul-2004 21:58           13 131 Kb871242.cat  12-jul-2004 21:35            368 Updatebr.inf  12-jul-2004 21:47           7 952 Update_sp1qfe.inf
Windows XP 64-bitarsutgåvor
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn     Plattform  --------------------------------------------------------------------------  12-jul-2004 21:37 6.0.2800.1575  2 639 360 Comctl32.dll    IA-64  12-jul-2004 21:39           1 813 Controls.man  12-jul-2004 21:39            623 Comctl.man  12-jul-2004 21:37 6.0.2800.1575   130 560 Fldrclnr.dll    IA-64  12-jul-2004 21:37 5.1.2600.1551  4 341 760 Ole32.dll     IA-64  12-jul-2004 21:37 3.50.5017.0   3 969 024 Oleaut32.dll    IA-64  12-jul-2004 21:37 5.1.2600.1551  2 318 336 Rpcrt4.dll     IA-64  12-jul-2004 21:37 5.1.2600.1551   785 920 Rpcss.dll     IA-64  12-jul-2004 21:37 6.0.2800.1575 14 386 688 Shell32.dll    IA-64  12-jul-2004 21:37 5.1.2600.1575  2 034 176 Sxs.dll  10-jul-2004 12:47 5.1.2600.1575   593 920 Xpsp2res.dll  12-jul-2004 21:34 6.0.2800.1575   82 432 Wfldrclnr.dll   x86  12-jul-2004 21:34 5.1.2600.1552  1 184 256 Wole32.dll  12-jul-2004 21:34 3.50.5019.0    569 344 Woleaut32.dll  12-jul-2004 21:34 5.1.2600.1551   510 464 Wrpcrt4.dll    x86  12-jul-2004 21:34 6.0.2800.1575  8 351 744 Wshell32.dll    x86  12-jul-2004 21:34 5.1.2600.1575   681 984 Wsxs.dll      x86  11-jul-2004 19:44 5.1.2600.1575   594 432 Wxpsp2res.dll   x86  10-jul-2004 01:43            390 Branches.inf  12-jul-2004 21:58           15 602 Kb871242.cat  12-jul-2004 21:38            368 Updatebr.inf  12-jul-2004 21:47           8 997 Update_sp1qfe.inf
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Detta problem åtgärdades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Mer Information
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 871242 – senaste granskning 01/12/2015 23:53:28 – revision: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinxpsp2fix kbwinserv2003presp1fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe KB871242
Feedback