Samlad uppdatering för Internet Explorer 5.x och 6.0

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Det finns en ny uppdatering för Internet Explorer 5.x och 6. Den samlade uppdateringen 871260 innehåller säkerhetsuppdatering 867801 och alla snabbkorrigeringar för Internet Explorer efter säkerhetsuppdatering 832894. Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Download Center. Om du är systemadministratör kan du använda installationsväxlarna för att genomföra en anpassad installation av uppdateringen. För alla versioner utom Windows Server 2003 och Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003, kan du kontrollera att uppdateringen är installerad genom att se om Q871260 finns med i avsnittet Uppdaterade versioner i dialogrutan Om Internet Explorer. För Windows Server 2003 och Windows XP, 64-bitarsversioner, kan du kontrollera att uppdateringen är installerad genom att jämföra versionerna av de uppdaterade filerna på datorn med filerna i avsnittet " Filinformation" i den här artikeln. Du kan också kontrollera att DWORD-värdet
IsInstalled
visas i följande registernyckel med värdet 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{42cd6e37-d75d-4b9a-bcd5-4aedd9e32728}.
Uppdateringsversionerna för Internet Explorer 6, Internet Explorer 5.5 och Internet Explorer 5.01 kräver en omstart för att installationen ska slutföras. Använd verktyget Lägg till eller ta bort program (eller Lägg till/ta bort program) på Kontrollpanelen för att ta bort denna uppdatering. Dessutom kan systemadministratörer använda verktyget Ieuninst.exe eller Spuninst.exe. Verktyget Ieuninst.exe finns i mappen %Windir% . Verktyget Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB867801$\Spuninst.
INLEDNING
Den finns en samlad uppdatering för Internet Explorer, 871260, med säkerhetsuppdatering 867801 (MS04-025) och alla övriga snabbkorrigeringar för Internet Explorer som har skapats efter säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004).

Mer information om säkerhetsuppdatering 867801 finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om säkerhetsuppdatering 832894 finns på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan
Mer Information

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet IE6.0shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2F13B107-C509-497C-B5F5-C86154DA4E91&displaylang=en-KB871260-x86-ENU.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Överst på sidan

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet IE6.0shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=794BA98B-253F-4107-A7DB-4E38BDCF6BA2&displaylang=en-KB871260-ia64-ENU.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Överst på sidan

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet WindowsServer2003-KB867801-ia64-enu.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Obs! Snabbkorrigeringar som har skapats efter säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004) ingår i säkerhetsuppdatering 867801 (MS04-025) om du använder Microsoft Windows Server 2003 (64-bitarsversioner). När du installerar säkerhetsuppdatering 867801 (MS04-025) på en dator med Windows Server 2003 kontrolleras automatiskt om någon av filerna som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft. Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer kopieras de kumulativa snabbkorrigeringsfilerna till datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i ett uppdateringspaket för Windows Server 2003


Överst på sidan

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet WindowsServer2003-KB867801-x86-enu.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Obs! Snabbkorrigeringar som har skapats efter säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004) ingår i säkerhetsuppdatering 867801 (MS04-025) om du använder Windows Server 2003 (32-bitarsversioner). När du installerar säkerhetsuppdatering 867801 (MS04-025) på en dator med Windows Server 2003 kontrolleras automatiskt om någon av filerna som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft. Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer kopieras de kumulativa snabbkorrigeringsfilerna till datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i ett uppdateringspaket för Windows Server 2003


Överst på sidan

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet WindowsServer2003-KB867801-ia64-enu.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Obs! Snabbkorrigeringar som har skapats efter säkerhetsuppdatering 832894 (MS04-004) ingår i säkerhetsuppdatering 867801 (MS04-025) om du använder Microsoft Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003. När du installerar säkerhetsuppdatering 867801 (MS04-025) på en dator med Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003, kontrolleras automatiskt om några filer som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft. Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer kopieras de kumulativa snabbkorrigeringsfilerna till datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i ett uppdateringspaket för Windows Server 2003


Överst på sidan

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet IE6.0-KB871260-WindowsXP-x86-ENU.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Överst på sidan

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet IE5.5sp2-KB871260-x86-ENU.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Överst på sidan

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet IE5.01sp2-KB871260-Windows2000sp2-x86-ENU.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Överst på sidan

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet IE5.01sp3-KB871260-Windows2000sp3-x86-ENU.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Överst på sidan

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet IE5.01sp4-KB871260-Windows2000sp4-x86-ENU.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Överst på sidan

Du måste vara inloggad som administratör för att installera den här samlade uppdateringen. Du installerar en hämtad version av uppdateringen genom att köra uppdateringspaket 871260 eller säkerhetsuppdatering 867801 (för Windows Server 2003 och Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003) med lämpliga installationsväxlar.

Om du är företagsadministratör kan du distribuera 871260 med hjälp av Microsoft SMS (Systems Management Server) Feature Pack eller SMS 2003. I MBSA kan bekräftas att den samlade uppdateringen har installerats och, om så är fallet, att MS04-025 finns. Säkerhetsuppdateringen eller den samlade uppdateringen kan distribueras av SMS eftersom de nyare filversionerna i den samlade uppdateringen identifieras av MBSA som likvärdiga ur säkerhetssynpunkt med säkerhetsuppdateringen MS04-025. MBSA kan inte användas för att ta reda på om den samlade uppdateringen är relevant för just den dator som bedöms. MBSA kan till exempel inte användas för att ta reda på om några snabbkorrigeringar som är senare än MS04-004 används. MBSA kan endast användas för att fastställa om minimikraven för säkerhet från MS04-025 har uppfyllts. Microsoft SUS (Software Update Services) kan inte användas för distribution av den samlade uppdateringen 871260. Om du vill veta mer om distribution av den samlade uppdateringen 871260 med hjälp av SMS till enbart datorer med snabbkorrigeringar som är senare än MS04-004 eller om hur du tar reda på om den samlade uppdateringen har installerats på klientdatorer, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
867832 Distribuera programuppdateringar som inte identifieras av Microsoft Baseline Security Analyzer i Systems Management Server 2003


Använd någon av följande metoder för att kontrollera att uppdateringen har installerats.

Windows Server 2003 och Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003

 • Jämför versionerna av de uppdaterade filerna på datorn med avsnittet Filinformation i den här artikeln.
 • Kontrollera att DWORD-värdet
  Installed
  visas i följande registernyckel med värdet 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB871260

Alla övriga Windows-versioner

 • Kontrollera att Q871260 finns med i fältet Uppdaterade versioner i dialogrutan Om Internet Explorer.
 • Jämför versionerna av de uppdaterade filerna på datorn med avsnittet Filinformation i den här artikeln.
 • Kontrollera att DWORD-värdet
  IsInstalled
  visas i följande registernyckel med värdet 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{42cd6e37-d75d-4b9a-bcd5-4aedd9e32728}
Överst på sidan

Microsoft har testat versionerna av Windows och Internet Explorer som nämns i den här artikeln för att undersöka om de påverkas av säkerhetsproblemen och för att fastställa att problemen elimineras genom uppdateringen som beskrivs i den här artikeln.


För att kunna installera uppdateringarna för Internet Explorer 6 för Windows Server 2003 måste du använda Internet Explorer 6 (version 6.00.3790.0000) i Windows Server 2003 (32- eller 64-bitars) eller Internet Explorer 6 i Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003.

Överst på sidan


För att installera uppdateringarna för Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) måste du använda någon av följande versioner av Internet Explorer:
 • Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2002
 • Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i Windows XP
 • Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i Windows 2000 Service Pack 2 (SP2)
 • Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i Microsoft Windows NT Workstation och Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition SP6
 • Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) i Microsoft Windows Millennium Edition
Överst på sidan

För att installera uppdateringen för Internet Explorer 6 måste du använda Internet Explorer 6 (version 6.00.2600.0000) i Windows XP.

Överst på sidan

För att installera uppdateringen för Internet Explorer 5.5 måste du använda Windows Millennium Edition.

Överst på sidan

För att installera uppdateringen för Internet Explorer 5.01 måste du använda Internet Explorer 5.01 SP4 (version 5.00.3700.1000) i Windows 2000 SP4 eller Internet Explorer 5.01 SP3 (version 5.00.3502.1000) i Windows 2000 SP3.

Överst på sidan

 • Versioner av Windows eller Internet Explorer som inte nämns i den här artikeln befinner sig antingen i produktlivscykelns utökade fas eller stöds inte längre. Du kan installera vissa uppdateringspaket som beskrivs i den här artikeln i dessa versioner av Windows och Internet Explorer. Microsoft har emellertid inte undersökt om dessa versioner påverkas av säkerhetsproblemen och om problemen elimineras genom uppdateringen som beskrivs i den här artikeln. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en version av Windows och Internet Explorer som stöds och sedan installerar lämplig uppdatering. Om du använder en version av Windows eller Internet Explorer som befinner sig i produktlivscykelns utökade fas och du har ett Extended Support Contract, kan du kontakta din Technical Account Manager (TAM) eller Applications Development Consultant (ADC) för information om en uppdatering för din konfiguration.
 • Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Internet Explorer som du använder, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  164539 Ta reda på vilken version av Internet Explorer som är installerad
 • Mer information om hur länge du kan få support på Windows-komponenter finns på följande Microsoft-webbplats:
 • Om du vill veta mer om hur du skaffar Internet Explorer 6 SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  328548 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6
 • Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 5.5 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  276369 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 5.5
 • Om du vill veta mer om hur du skaffar Internet Explorer 5.01 SP3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  267954 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 5.01
Överst på sidan

För Internet Explorer 6 måste installationen slutföras genom en omstart.

För Internet Explorer 5.01 och Internet Explorer 5.5 måste du starta om datorn och sedan logga in som administratör för att slutföra installationen på datorer med Windows NT 4.0 och Windows 2000.

Överst på sidan

Säkerhetsuppdatering 867801 för Windows Server 2003 och den här samlade uppdateringen för Windows Server 2003 (inklusive Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003) stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /n: Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o: Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l: Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x: Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.

Växlarna kan kombineras till ett enda kommando. Om du till exempel vill installera den samlade uppdateringen för Windows Server 2003 (32-bitar) utan några åtgärder från användaren använder du följande kommando:
WindowsServer2003-KB867801-x86-enu.exe /u /q
Om du vill installera säkerhetsuppdatering 867801 för Windows Server 2003 (32 bitar) utan att datorn måste startas om använder du följande kommando:
WindowsServer2003-KB867801-x86-enu.exe /z

De övriga uppdateringspaketen för den samlade uppdateringen 871260 stöder följande växlar:
 • /q : Använd tyst läge eller förhindra att meddelanden visas när filerna extraheras.
 • /q:u: Använd tyst läge för användare. Detta innebär att vissa dialogrutor visas för användaren.
 • /q:a: Använd tyst läge för administratör. Detta innebär att inga dialogrutor visas för användaren.
 • /t: sökväg: Ange platsen för den temporära mapp som används i installationsprogrammet eller målmappen för extrahering av filer (vid användning av växeln /c).
 • /c: Extrahera filerna utan att installera dem. Om du inte anger växeln /t: sökväg ombeds du ange en målmapp.
 • /c: sökväg: Ange sökväg och namn för INF-filen i installationsprogrammet eller EXE-filen.
 • /r:n : Starta aldrig om datorn efter installationen.
 • /r:i: Uppmana användaren att starta om datorn när en omstart krävs, utom när denna växel används tillsammans med växeln /q:a.
 • /r:a: Starta alltid om datorn efter installationen.
 • /r:s: Starta om datorn efter installationen, utan att användaren tillfrågas.
 • /n:v: Kontrollera inte versionen. Använd denna växel med försiktighet för att installera uppdateringen i valfri version av Internet Explorer.

Växlarna kan kombineras till ett enda kommando. Om du till exempel vill installera den samlade uppdateringen för Internet Explorer 6 SP1 (32 bitar) utan några åtgärder från användaren, och inte tvinga fram en omstart av datorn, använder du följande kommando:
IE6.0sp1-KB871260-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Överst på sidan

837247En länk med ett angivet mål öppnas alltid i ett nytt fönster om Internet Explorer är startprogram i en Terminal Services-session eller gränssnitt för operativsystemet.
831845Åtkomstfel i Mshtml.dll när ett fönster i Internet Explorer 6 stängs med ett skript
835183Åtkomstfel i Msxml3.dll vid försök att avsluta Internet Explorer 6
817786Åtkomstfel vid uppdatering av webbsida i Internet Explorer
818614Post i listruta på webbsida i Internet Explorer 6.0 väljs inte vid tryckning på tangent
837209HTTPS-webbsida hämtas inte helt i Internet Explorer 5.5
840312Cachelagrade HTC-filer ger ytterligare GET-förfrågningar i Internet Explorer 6
826722Det går inte att ta bort en genväg på en nätverksresurs: "Detta används av en annan person eller ett annat program"
840386Det går inte att öppna en Excel 2003-arbetsbok med hjälp av Internet Explorer 6.0
840387Komprimerade EXE-filer från IIS-server trunkeras vid användning av Internet Explorer 6
839571Automatisk konfiguration och proxyinställningar för LAN används inte i Windows Server 2003 för anslutningar
840388Data expanderas inte vid användning av funktioner med komprimerade data i Internet Explorer 6
813503Om IFRAME med filter läggs till och tas bort dynamiskt kraschar Internet Explorer
816868Felmeddelande: "Det gick inte att hämta en fil med Internet Explorer"
831306KORRIGERING: Händelsen FileDownload startar inte alltid
328353Mappar döljs efter namnbyte på mapp i trädvy i Utforskaren
817981Ikoner i mappträdvyer är så små att det inte går att klicka på dem eller se dem tydligt
834273Internet Explorer 6 stängs oväntat vid visning av CSS-webbsida
841368Internet Explorer 6 Service Pack 1 stängs oväntat vid visning av webbprogram i Windows XP
840391Internet Explorer 6 slutar svara när det startas från en JScript-hyperlänk eller från en JavaScript-hyperlänk i ett Office-dokument
835311Internet Explorer 6 slutar svara när det startas från en JavaScript-hyperlänk i ett Office-dokument
829643Funktionen Automatisk identifiering av inställningar kan inte användas i Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 på en dator med Windows XP för att hitta en WPAD-server
837251Data som komprimerats med GZIP expanderas inte på rätt sätt i Internet Explorer
830511Internet Explorer avslutas oväntat vid tryckning på F1 i en dialogruta på en webbsida
827666Internet Explorer avslutas oväntat vid försök att skriva ut eller förhandsgranska ett dokument
327010Länk som skickas med e-post är ofullständig på ämnesraden och visas inte i meddelandetexten
840139Långa överföringstider till webbsida med Internet Explorer 6
840378Centrala användarprofiler tas inte bort på dator med Windows Server 2003 och Terminal Services
824463Anpassade bilder har fel storlek och mellanrum mellan bilder
320273Undermappar i en webbmapp anges inte i mappruta i Windows XP
830849Funktionen Automatisk identifiering av inställningar aktiveras även med begränsad tillgång i Internet Explorer 6
843268Datorn slutar svara och CPU-användning för Internet Explorer är hög under lång tid vid visning av webbsida
838893Servern returnerar felmeddelande om ogiltigt eller okänt svar i Internet Explorer 6 Service Pack 1
834806Genvägsmeny i Internet Explorer på en dator med Windows 2000 stängs inte med kortkommandot SKIFT+F10
830313Webbplatsens adress i stället för namn visas i namnlisten i Windows Server 2003
828432Program från andra tillverkare fungerar inte som förväntat efter installation av säkerhetsuppdatering MS03-032 för Internet Explorer 6.0
834158Webbsida kan inte skrivas ut efter byte från liggande till stående orientering
821591Meddelandet "Webbsidan är inte tillgänglig offline" visas om du klickar en andra gång på en hyperlänk i Internet Explorer 6 Service Pack 1
830780Utforskaren slutar svara och genvägsmenyn stängs inte vid användning av kortkommandot SKIFT+F10
824067Lösenord och användarnamn efterfrågas vid visning av HTML-meddelanden i Outlook
840530Det går inte att komma åt länkade webbsidor från en webbplats som öppnas från en skrivbordsgenväg i Internet Explorer Service Pack 1
831167Det går inte att logga in på en webbplats eller slutföra en Internettransaktion, eller webbsidan HTTP 500 (Internt serverfel) visas
826499Det går inte att se listalternativ vid användning av zoomfunktionen i Internet Explorer
843613Meddelande om åtkomstfel visas i Internet Explorer 6 SP1 vid användning av ett anpassat webbaserat program via SSL
842527Tom förhandsgranskningsruta visas efter öppnande av en mapp med en hemsida som dirigeras om till en XML-fil
Överst på sidan

Den engelska versionen av denna samlade uppdatering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Internet Explorer 6.0 SP1 för Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0 och Windows Millennium Edition

  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  21-jul-2004 18:23 6.0.2800.1577  1 017 856 Browseui.dll    21-jul-2004 14:49 6.0.2800.1459  2 802 688 Mshtml.dll     21-jul-2004 18:23 6.0.2800.1577  1 336 832 Shdocvw.dll     21-jul-2004 19:52 6.0.2800.1577   399 872 Shlwapi.dll     21-jul-2004 14:50 6.0.2800.1459   485 888 Urlmon.dll     21-jul-2004 14:50 6.0.2800.1459   590 336 Wininet.dll  

Internet Explorer 6.0 SP1 för Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2002

  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  21-jul-2004 19:25 6.0.2800.1577  2 869 760 Browseui.dll   IA64  21-jul-2004 13:35 6.0.2800.1459  9 104 384 Mshtml.dll    IA64  21-jul-2004 19:25 6.0.2800.1577  3 667 456 Shdocvw.dll   IA64  21-jul-2004 19:24 6.0.2800.1577  1 112 064 Shlwapi.dll   IA64  21-jul-2004 13:34 6.0.2800.1459  1 421 312 Urlmon.dll    IA64  21-jul-2004 13:34 6.0.2800.1459  1 800 704 Wininet.dll   IA64 

Windows Server 2003

  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn    Mapp  -----------------------------------------------------------------------  09-jul-2004 00:12 6.0.3790.186  1 057 792 Browseui.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.191  2 921 472 Mshtml.dll    RTMQFE  09-jul-2004 00:12 6.0.3790.186  1 394 688 Shdocvw.dll   RTMQFE  09-jul-2004 00:12 6.0.3790.186   287 232 Shlwapi.dll   RTMQFE  09-jul-2004 00:12 6.0.3790.186   509 952 Urlmon.dll    RTMQFE  09-jul-2004 00:12 6.0.3790.186   624 640 Wininet.dll   RTMQFE  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.186  1 057 792 Browseui.dll   RTMGDR  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.191  2 921 472 Mshtml.dll    RTMGDR  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.186  1 394 688 Shdocvw.dll   RTMGDR  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.186   287 232 Shlwapi.dll   RTMGDR  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.186   509 952 Urlmon.dll    RTMGDR  09-jul-2004 00:25 6.0.3790.186   624 640 Wininet.dll   RTMGDR 

Windows Server 2003 (64 bitar)

  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn    Mapp  -----------------------------------------------------------------------  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.186  2 536 960 Browseui.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.191  8 221 696 Mshtml.dll    RTMQFE  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.186  3 361 792 Shdocvw.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.186   738 816 Shlwapi.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.186  1 272 320 Urlmon.dll    RTMQFE  08-jul-2004 21:06 6.0.3790.186  1 503 744 Wininet.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.186  1 057 792 Wbrowseui.dll  RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.191  2 921 472 Wmshtml.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.186  1 394 688 Wshdocvw.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.186   287 232 Wshlwapi.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.186   509 952 Wurlmon.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:12 6.0.3790.186   624 640 Wwininet.dll   RTMQFE  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.186  2 536 960 Browseui.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.191  8 221 184 Mshtml.dll    RTMGDR  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.186  3 361 792 Shdocvw.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.186   738 816 Shlwapi.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.186  1 272 320 Urlmon.dll    RTMGDR  08-jul-2004 21:26 6.0.3790.186  1 503 232 Wininet.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.186  1 057 792 Wbrowseui.dll  RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.191  2 921 472 Wmshtml.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.186  1 394 688 Wshdocvw.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.186   287 232 Wshlwapi.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.186   509 952 Wurlmon.dll   RTMGDR  08-jul-2004 21:25 6.0.3790.186   624 640 Wwininet.dll   RTMGDR

Internet Explorer 6.0 för Windows XP

   Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  03-jul-2004 19:04 6.0.2750.164  1 014 784 Browseui.dll     21-jul-2004 13:48 6.0.2743.2100  2 768 896 Mshtml.dll     15-aug-2003 17:31 6.0.2722.900    34 304 Pngfilt.dll     05-mar-2002 00:09 6.0.2715.400   548 864 Shdoclc.dll     03-jul-2004 19:03 6.0.2750.164  1 333 248 Shdocvw.dll     03-jul-2004 19:02 6.0.2750.164   390 656 Shlwapi.dll     15-aug-2003 17:31 6.0.2715.400   109 568 Url.dll       21-jul-2004 13:49 6.0.2743.2100   481 792 Urlmon.dll     21-jul-2004 13:49 6.0.2743.2100   585 216 Wininet.dll  

Internet Explorer 5.5 SP2 för Windows Millennium Edition

  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  21-jul-2004 11:36 5.50.4943.2100  796 944 Browseui.dll    21-jul-2004 11:39 5.50.4943.2100 2 663 696 Mshtml.dll     17-okt-2002 00:01 5.50.4922.900   48 912 Pngfilt.dll     21-jul-2004 11:36 5.50.4943.2100 1 141 008 Shdocvw.dll     21-jul-2004 11:36 5.50.4943.2100  291 088 Shlwapi.dll     05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll       21-jul-2004 11:40 5.50.4943.2100  409 360 Urlmon.dll     21-jul-2004 11:39 5.50.4943.2100  463 632 Wininet.dll    

Internet Explorer 5.01 SP2 för Windows 2000 SP2

  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  21-jul-2004 17:55 5.0.3532.2100   792 848 Browseui.dll      21-jul-2004 18:02 5.0.3532.2100  2 287 888 Mshtml.dll     19-aug-2003 15:00 5.0.3521.1800   48 912 Pngfilt.dll     21-jul-2004 17:54 5.0.3532.2100  1 100 048 Shdocvw.dll     21-jul-2004 17:52 5.0.3532.2100   279 312 Shlwapi.dll     05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll       21-jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   409 360 Urlmon.dll     21-jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   450 832 Wininet.dll  

Internet Explorer 5.01 SP3 för Windows 2000 SP3

  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  21-jul-2004 17:55 5.0.3532.2100   792 848 Browseui.dll      21-jul-2004 18:02 5.0.3532.2100  2 287 888 Mshtml.dll     19-aug-2003 15:00 5.0.3521.1800   48 912 Pngfilt.dll     21-jul-2004 17:54 5.0.3532.2100  1 100 048 Shdocvw.dll     21-jul-2004 17:52 5.0.3532.2100   279 312 Shlwapi.dll     05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll       21-jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   409 360 Urlmon.dll     21-jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   450 832 Wininet.dll  

Internet Explorer 5.01 SP4 för Windows 2000 SP4


  Datum     Tid  Version   Storlek    Filnamn  --------------------------------------------------------------  21-jul-2004 18:21 5.0.3819.2100   792 848 Browseui.dll     21-jul-2004 18:24 5.0.3819.2100  2 287 888 Mshtml.dll     12-jun-2003 23:15 5.0.3806.1200   48 912 Pngfilt.dll     21-jul-2004 18:20 5.0.3819.2100  1 100 048 Shdocvw.dll     21-jul-2004 18:20 5.0.3819.2100   279 312 Shlwapi.dll     05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll       21-jul-2004 18:25 5.0.3819.2100   409 360 Urlmon.dll     21-jul-2004 18:25 5.0.3819.2100   450 832 Wininet.dll   
Obs!
 • När säkerhetskorrigering 867801 (MS04-025) installeras på en dator med Windows Server 2003 eller Windows XP 64-bitarsutgåva version 2003, kontrolleras automatiskt om några av filerna som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft. Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer kopieras RTMQFE-filerna till datorn. Annars kopieras RTMGDR-filerna till datorn. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  824994 Beskrivning av innehållet i ett uppdateringspaket för Windows Server 2003
 • På grund av filberoenden och installations- eller borttagningskrav kan dessa uppdateringar också innehålla andra filer.
Överst på sidan

Ta bort den här uppdateringen genom att ta bort säkerhetsuppdatering 867801 (MS04-025). Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
867801 MS04-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
Systemadministratörer kan ta bort den här säkerhetsuppdateringen med verktyget Spunist.exe. Det finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB867801$\Spuninst. Verktyget stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).

Använd verktyget Lägg till eller ta bort program (eller Lägg till/ta bort program) på Kontrollpanelen för att ta bort denna uppdatering. Klicka på Internet Explorer Q871260 och sedan på Ändra/ta bort (eller Lägg till/ta bort).

Systemadministratörer kan ta bort uppdateringen med verktyget Ieuninst.exe. Med den här samlade uppdateringen installeras Ieuninst.exe i mappen %Windir% . Det här verktyget stöder följande kommandoradsväxlar:
 • /?: Visa listan över växlar som stöds.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
Om du till exempel vill ta bort den här uppdateringen utan användaråtgärder använder du följande kommando:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q871260.inf
Obs! Detta kommando förutsätter att Windows är installerat i mappen C:\Windows.

Överst på sidan

För att kunna ta bort mer än en kumulativ uppdatering för Internet Explorer på en dator med Windows Server 2003 eller Windows XP 64-bitarsutgåva, version 2003, måste du ta bort uppdateringarna i samma ordning som du installerade dem. Om du till exempel först installerar 818529 och sedan 828750 måste du ta bort 828750 före 818529.

Om du vill veta mer om kända problem som kan uppstå efter installation av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
325192 Problem efter installation av uppdateringar för Internet Explorer eller Windows

 • När du har tagit bort den samlade uppdateringen 871260 på en dator med Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition eller Windows 98, andra utgåvan, kan du inte ta bort tidigare kumulativa uppdateringar för Internet Explorer (till exempel den viktiga uppdateringen 818529). Detta är avsiktligt. Det går bara att ta bort den senaste kumulativa uppdateringen som har installerats.
 • Om du vill veta mer om kända problem som kan uppstå efter installation av denna uppdatering klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problem efter installation av uppdateringar för Internet Explorer eller Windows
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 871260 – senaste granskning 12/08/2015 07:52:20 – revision: 7.2

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbdownload kbinfo KB871260
Feedback