Så här använder du Microsofts CD-ROM-extension, mscdex.exe, versionerna 2.21, 2.22 och 2.95

Denna artikel har tidigare publicerats under SV87165
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Vilka argument är giltiga för mscdex.exe?
Lösning
Microsofts CD-ROM-extension, mscdex.exe, är ett program som omdirigerar anrop till CD-ROM-enheten på samma sätt som en nätverksdrivrutin omdirigerar anrop till filer som inte finns på den lokala disken.

De giltiga argumenten för mscdex.exe följer nedan:

MSCDEX.EXE: /D:x /M:n /E /V /L:x /S /K

Argument Definition

/D:<enhetsnamn> - Här anger användaren namnet på enheten. Namnet måste vara identiskt med det enhetsnamn som används i filen config.sys.

/M:<n> - Anger hur många sektorbuffertar som används till
att temporärt lagra sökvägarna på CD:n. Varje
enhet bör ha minst fyra eller fem sektorbuffertar.
Ju fler de är desto mer sällan behöver datorn läsa
direkt från CD:n.

/E - Anger att MSCDEX.EXE ska använda utökat minne
om systemet använder utökat minne.

/V - Anger att information om minnesanvändningen ska visas.

/L:<enhetsbokstav> - Här specificerar användaren enhetsbokstav för enheten.

/S - Anger att enheten ska kunna delas på ett MS-Net.

/K - Anger att eventuella japanska filstrukturer (KANJI)
ska användas i stället för de vanliga alfanumeriska
filstukturerna.

Övrig information:
Denna artikel är baserad på artikel Q87165 i Microsoft Knowledge Base som finns på adressen (Obs! Texten är på engelska.)
Egenskaper

Artikel-id: 87165 – senaste granskning 12/04/2015 09:16:15 – revision: 2.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB87165
Feedback