Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här använder du Microsofts CD-ROM-extension, mscdex.exe, versionerna 2.21, 2.22 och 2.95

Denna artikel har tidigare publicerats under SV87165
Symptom
Vilka argument är giltiga för mscdex.exe?
Lösning
Microsofts CD-ROM-extension, mscdex.exe, är ett program som omdirigerar anrop till CD-ROM-enheten på samma sätt som en nätverksdrivrutin omdirigerar anrop till filer som inte finns på den lokala disken.

De giltiga argumenten för mscdex.exe följer nedan:

MSCDEX.EXE: /D:x /M:n /E /V /L:x /S /K

Argument Definition

/D:<enhetsnamn> - Här anger användaren namnet på enheten. Namnet måste vara identiskt med det enhetsnamn som används i filen config.sys.

/M:<n> - Anger hur många sektorbuffertar som används till
att temporärt lagra sökvägarna på CD:n. Varje
enhet bör ha minst fyra eller fem sektorbuffertar.
Ju fler de är desto mer sällan behöver datorn läsa
direkt från CD:n.

/E - Anger att MSCDEX.EXE ska använda utökat minne
om systemet använder utökat minne.

/V - Anger att information om minnesanvändningen ska visas.

/L:<enhetsbokstav> - Här specificerar användaren enhetsbokstav för enheten.

/S - Anger att enheten ska kunna delas på ett MS-Net.

/K - Anger att eventuella japanska filstrukturer (KANJI)
ska användas i stället för de vanliga alfanumeriska
filstukturerna.

Övrig information:
Denna artikel är baserad på artikel Q87165 i Microsoft Knowledge Base som finns på adressen (Obs! Texten är på engelska.)
Egenskaper

Artikel-id: 87165 – senaste granskning 12/30/2004 22:20:33 – revision: 2.1

  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • KB87165
Feedback