Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Problem i Excel 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 1

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en Service Pack-versionen för Microsoft Office 2003. I "Innehåll" sammanfattas informationen i artikeln om den här Service Pack-versionen.
INLEDNING
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) innehåller de senaste uppdateringarna för Office 2003. Office 2003 SP1 ger betydande förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda.

Om du vill veta mer om Office 2003 Service Pack 1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
842532 Beskrivning av Office 2003 Service Pack 1
Överst på sidan
Mer Information

Lista över problem som korrigeras i denna Service Pack-version

Genom Office 2003 SP1 korrigeras problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:

834691Beskrivning av uppdatering för Excel 2003: 23 mars 2004
835741 Snabbkorrigeringspaket för Excel 2003: 5 mars 2004
837258 Snabbkorrigeringspaket för Excel 2003: 12 april 2004


Genom Office 2003 SP1 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Värden ändras till "#VÄRDEFEL!" när du trycker på CTRL+SKIFT+ALT+F9 för omräkning av ett område i en arbetsbok

När du trycker på CTRL+SKIFT+ALT+F9 för att räkna om ett område i en arbetsbok med fleraREGR-formler som refererar till samma område, förändras värdena enligt följande:
#VÄRDEFEL!


Excel 2003 slutar svara vid växling till ett annat program medan dialogrutan för cellvalidering är öppen

Om du har ett kalkylblad som kräver cellvalidering, och växlar till ett annat program medan dialogrutan för cellvalidering är öppen, kan det hända att Excel 2003 och andra program slutar svara (låser sig).


Delsummor eller totalsummor är felaktiga när någon form av funktionerna VARIANS, VARIANSP, STDAV eller STDAVP beräknas i en pivottabell

När någon av följande funktioner beräknas i en pivottabell som innehåller del- eller totalsummor kan dessa vara felaktiga:
 • VARIANS
 • VARIANSP
 • STDAV
 • STDAVP


#OGILTIGT! returneras när en HYPGEOMFÖRD-formel returnerar ett felaktigt värde

När en HYPGEOMFÖRD-formel returnerar ett felaktigt eller ogiltigt värde, returneras #OGILTIGT! i Excel 2003 i stället för #VÄRDEFEL! som i tidigare Excel-versioner.

Obs! Felmeddelandena #OGILTIGT! och #VÄRDEFEL! visas i celler som innehåller en formel när resultatet av formeln inte är giltigt.


Funktionen NORMSFÖRD returnerar felaktiga värden med mer än sju decimaler

När du använder funktionen NORMSFÖRD kan du få felaktiga värden med mer än sju decimaler.


Verktygsfält och menyer från Excel 2003 visas i Designer-fönstret när ett Excel 2003-diagram redigeras i Visual Studio Designer

När du högerklickar på ett Excel 2003-diagram för att redigera det i Visual Studio Designer kan det hända att menyer och verktygsfält från Excel 2003 visas i Designer-fönstret.


Felmeddelande om "cellvalidering" visas för kalkylblad som kräver "cellvalidering" om ett ogiltigt värde skrivs in för "cellvalideringen"

Om du har ett kalkylblad som kräver "cellvalidering" och skriver in ett ogiltigt värde för "cellvalideringen" visas ett felmeddelande. Om du klickar på Försök igen och sedan växlar till ett annat program medan dialogrutan för "cellvalidering" är öppen kan både Excel 2003 och andra program som körs sluta svara (låsa sig).


Felmeddelanden visas eller Excel 2003 slutar svara vid publicering till en säker server med Microsoft Windows SharePoint Services

När du försöker publicera till en säker Windows SharePoint Services-server kan Excel 2003 sluta svara en lång stund, och sedan visas felmeddelandet "Okänt fel" eller "Det går inte att ansluta till servern... ".


Överst på sidan

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-versionen

I Office 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdateringar:

834691Beskrivning av uppdatering för Excel 2003: 23 mars 2004
Överst på sidan

Information om felsignaturer

Ett felmeddelande av följande slag kan visas vid användning av Excel 2003:
Microsoft Office Excel har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Felrapporten innehåller en felsignatur av följande slag:
  Programnamn   Programversion  Modulnamn   Modulversion  Förskjutning  -----------------------------------------------------------------------------  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0003dc75  Excel.exe     11.0.5612.0     Okänt    0.0.0.0     00000000  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0003c260  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0006ba64  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   000aa419  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0038eb7f  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   0038ebfb  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000b6a9d  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000297ce  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0003d84e  Excel.exe     11.0.5329.7     Excel.exe   11.0.5329.7   000109f48  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   000c027a  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000c3fe9  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0002edc1  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000f50ae  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000d740e  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   007a5736  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   007a5b5a  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   000b3701  Excel.exe     11.0.6113.0     Excel.exe   11.0.6113.0   000b9054  Excel.exe     11.0.5612.0     Excel.exe   11.0.5612.0   0028c6e3  Excel.exe     11.0.5612.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0
Dessutom kan andra programversioner, modulversioner och förskjutningar förekomma.

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 872835 – senaste granskning 01/11/2015 06:22:21 – revision: 1.0

Microsoft Office Excel 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbtshoot kbfix KB872835
Feedback