Problem i Word 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 1

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt ett Service Pack för Microsoft Office Word 2003. I "Innehåll" sammanfattas informationen i artikeln om Service Pack-versionen.
INLEDNING
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) innehåller de senaste uppdateringarna för Microsoft Office 2003. Office 2003 SP1 ger betydande förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda.

Om du vill veta mer om Office 2003 Service Pack 1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
842532 Beskrivning av Office 2003 Service Pack 1
Överst på sidan
Mer Information

Lista över problem som korrigeras i denna Service Pack-version

Genom Office 2003 SP1 korrigeras problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:

833985 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003: 20 januari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837818 Snabbkorrigeringspaket för Word 2003: 5 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837824 Lista över problem som har korrigerats i snabbkorrigeringspaket för Word 2003 från den 22 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831941 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003: 21 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Genom Office 2003 SP1 korrigeras problemet som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

843597 Meddelandet "Dokumentet innehåller inga kommentarer eller spårade ändringar" visas vid granskning av spårade ändringar i Word 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Genom Office 2003 SP1 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

MODI-drivrutinsfiler signeras inte i Office 2003

I Office 2003 är MODI-drivrutinsfilerna (Microsoft Office Document Imaging) inte signerade. MODI-filerna finns i följande mapp:
C:\Program\Common Files\Microsoft Shared\MODI\11.0\DRIVERS


Kommandoknappen visas som ett rött X

En kommandoknapp med layouten "I nivå med text" ritas inte om när den infogas i ett Word 2003-dokument som har sparats, och text skrivs in när kommandoknappen har infogats. I stället visas kommandoknappen som ett rött X.


Växeln \* bahttext i ett FORMEL-fält konverterar inte ett tal till thailändsk text

När växeln \* bahttext i ett FORMEL-fält används för att konvertera ett tal till thailändsk text konverteras inte talet. Detta problem uppstår om talet är större än 1230.


En XML-fil med radbrytningar och base64-kodade data öppnas inte i Word 2003

Vid försök att öppna ett Word 2003-dokument som har sparats som XML och innehåller base64-kodade data, till exempel ett Microsoft Visual Basic for Applications-makro, samt radbrytningar för radslutstecken, går det inte att öppna filen och följande felmeddelande visas:
Odefinierat fel.


Ett felmeddelande visas när ett Word 2003-dokument har sparats som en PDF-fil med hjälp av Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker

När ett Word 2003-dokument har sparats som en PDF-fil med hjälp av Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker visas följande felmeddelande när Word 2003 avslutas:
Microsoft Office Word har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Felmeddelandet innehåller denna eller en liknande felsignatur:
Application Name Application Version Module Name Module Version Offset----------------------------------------------------------------------------Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll   11.0.5606.0   00852a8c


Word 2003 avslutas oväntat när du klickar på miniatyrer i vyn Läslayout

Om du klickar på miniatyrerna i vyn Läslayout i ett Word 2003-dokument, och sedan använder CTRL-tangenten och musrullningshjulet för att zooma in så mycket det går och sedan zooma ut så mycket det går, kan Word 2003 avslutas.


Fältet Adressblock infogas med standardadresslayouten i stället för den språkspecifika layouten

När fältet Adressblock infogas vid koppling av dokument infogas inte en språkspecifik adresslayout. I stället infogas adressblocket i standardadresslayouten.


Ingen uppmaning att lägga till manifestplatsen i zonen Tillförlitliga platser visas

När du refererar till ett manifest på en webbplats i ett Word 2003-dokument uppmanas du inte att lägga till manifestplatsen i zonen Tillförlitliga platser i Microsoft Internet Explorer.


Ett felmeddelande visas när ett dokument öppnas offline

När du öppnar ett dokument offline och dokumentet är bifogat till ett smart dokument öppnas ditt dokument, men följande felmeddelande visas:
Det gick inte att hämta en fil som är en del av detta XML-tillägg.
Obs! I det här fallet innebär offline att datorn inte är ansluten till ert nätverk.

OK-knappen saknas i dialogrutan Tabellegenskaper i finska Word 2003

När du högerklickar på en tabell i finska Word 2003 och sedan klickar på Tabellegenskaper saknas OK-knappen i dialogrutan Tabellegenskaper.


Smartdokumentlösningens manifest stöder inte tidsstämplar

När en certifikatsignerad smartdokumentlösning går ut fungerar lösningen inte längre som avsett och kräver att lösningsmanifestet signeras och distribueras igen. Det här problemet beror på att smartdokumentlösningens manifest inte stöder tidsstämplar.


Viss EUDC-text visas felaktigt med roterade tecken

När en text på ett östasiatiskt språk innehåller både vågrät och lodrät textjustering kan viss EUDC-text (End User-Defined Characters) visas felaktigt med roterade tecken.


Word 2003 avslutas inte vid borttagning av en kontroll som har lagts till från verktygslådan Kontroll

Vid borttagning av en kontroll som har lagts till från verktygslådan Kontroll till ett objekt i ett Microsoft Word-dokument, avslutas inte instansen av Word som körs i bakgrunden.


Word 2003 avslutas oväntat om en HTML-fil med flera namnområdesdeklarationer öppnas

Om du öppnar en HTML-fil med flera namnområdesdeklarationer avslutas Word 2003 oväntat.


Text i ett dokument översätts med hjälp av alla providers om flera översättningsproviders är installerade i Word 2003

Om du har installerat flera översättningsproviders i Word 2003 kan det hända att text i ett dokument översätts med hjälp av alla installerade providers. Normalt är en enda översättningsprovider källan till alla översättningar i hela dokumentet.


Ett felmeddelande visas när InsertXML-metoden används programmässigt för att infoga ett textfragment i en XML-fil

Vid programmässig användning av InsertXML-metoden för att infoga ett textfragment i en XML-fil kan följande felmeddelande visas:
Det går inte att infoga XML-koden på angiven plats.


Om du använder den franska versionen av Word 2003 eller den engelska versionen av Word 2003 med franska Multilanguage User Interface Pack för att öppna Word-dokument från en länk på en webbsida, visas inte rätt filnamn eller rätt sökväg för filnamnet

Tänk dig följande situation: Du använder den franska versionen av Word 2003 eller den engelska versionen av Word 2003 med franska Multilanguage User Interface Pack. Du öppnar ett Word-dokument från en länk på en webbsida, men dokumentet öppnas med fel filnamn eller fel sökväg för filnamnet. I det här fallet öppnas dokumentet med titeln "Document dans Microsoft Internet Explorer".

Överst på sidan

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-versionen

I Office 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdatering:

830000 Word 2003-uppdateringen: 27 januari 2004

I den finska versionen av Office 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdatering:

834702 Beskrivning av Uppdatering för finska Word 2003: 25 maj 2004
Överst på sidan

Information om felsignaturer

Ett felmeddelande av följande slag kan visas vid användning av Word 2003:
Microsoft Office Word har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Felrapporten innehåller en felsignatur av följande slag:
  Programnamn   Programversion  Modulnamn   Modulversion  Offset  -----------------------------------------------------------------------------  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   0006857d  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00068dd6  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   00147d2f  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0016478f  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   008077e6  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0080820e  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   009595cc  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008702  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008705  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe    11.0.5604.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a7df  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33  Winword.exe    11.0.5604.0     Ole32.dll   5.1.2600.1263  000710c4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece	  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ed626  Winword.exe    11.0.5604.0     Okänt    0.0.0.0     00000000  Winword.exe    11.0.5604.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  0000b2ab  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ac10b  Winword.exe    11.0.5604.0     Okänt    0.0.0.0     005c0031  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002f0faa  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   002f187a  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe    11.0.5604.0     Msvcrt.dll  7.0.2600.1106  00033283  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001b14e5  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00a26309  Winword.exe    11.0.6113.0     Msgr2pb.dll  7.0.11.13    0000c577  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   000368c0  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004492e  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000471e9  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004788c  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0008c75f  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   001ceb8e
Dessutom kan andra programversioner, modulversioner och offsetadresser förekomma.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 872844 – senaste granskning 12/08/2015 07:53:48 – revision: 2.0

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbtshoot kbupdate KB872844
Feedback