Skärmläsarprogram fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2 med hjälp av OOBE

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Betainformation
I den här artikeln diskuteras en betaversion av en Microsoft-produkt. Informationen i artikeln tillhandahålls "i befintligt skick" och kan ändras utan föregående meddelande.

Microsoft ger ingen formell produktsupport för denna betaprodukt. Information om hur du får support på en betaversion finns i dokumentationen som medföljer betaproduktfilerna eller på den webbplats där du har hämtat versionen.
Symptom
Om Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) installeras med hjälp av OOBE (Out of Box Experience) fungerar inte skärmläsarprogrammet.
Orsak
Detta beror på att OOBE gör det omöjligt att starta andra program innan OOBE-installationsprogrammet har slutförts. Skärmläsare som körs som en tjänst fungerar kanske. Följande skärmläsare fungerar emellertid inte förrän OOBE-installationsprogrammet har slutförts:
  • Skärmläsare som startar samtidigt med Windows XP
  • Skärmläsare som startas med ett kortkommando
Workaround
Undvik problemet genom att använda programmet Skärmläsaren i Windows XP. För att kunna använda Skärmläsaren måste du öppna Hjälpmedelshanteraren så här:

Obs! Skärmläsaren finns inte för alla språk. Endast den engelska versionen av Windows XP stöder Skärmläsaren.
  1. Öppna Hjälpmedelshanteraren genom att trycka på Windows-tangenten+U.

    Efter en liten stund startar Skärmläsaren.
  2. Klicka på OK.
  3. Minimera dialogrutan Skärmläsaren.
  4. Stäng Hjälpmedelshanteraren genom att klicka på OK.
Status
Det här problemet beror på en avsiktlig begränsning i OOBE-installationsprogrammet.
Mer Information
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306902 Konfigurera och använda text-till-tal i Windows XP
winxp winxpsp2
Egenskaper

Artikel-id: 873153 – senaste granskning 01/11/2015 06:23:14 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbnofix kbsetup kbprb KB873153
Feedback