Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Project 2002: 8 februari 2005

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-005 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen. Denna innehåller filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Lista över problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom det problem som beskrivs i säkerhetsbulletinen löser säkerhetsuppdateringen för Project 2002 (KB873355) följande Microsoft Project-problem som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.

Hyperlänkar till andra dokument förstörs


Du klickar på en hyperlänk i ett Microsoft Project-dokument för att öppna ett annat Project-dokument eller en annan fil på samma server eller dator. Filen finns i en annan mapp än den där dokumentet med hyperlänken finns. När du klickar på hyperlänken visas kanske följande felmeddelande:
Adressen till den här platsen är ogiltig. Kontrollera adressen och försök igen.

uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja
Egenskaper

Artikel-id: 873355 – senaste granskning 01/15/2015 14:50:02 – revision: 2.0

Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug atdownload kbfix kbupdate KB873355
Feedback