Beskrivning av Microsofts identifieringsverktyg för GDI+: 14 september 2004

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
I samband med utgivningen av Microsoft-säkerhetsbulletinen för september 2004 ger vi också ut Microsofts identifieringsverktyg för GDI+, som visar om något av programmen från avsnittet "Gäller" finns på datorn. Om ett sådant program identifieras dirigeras du om till en webbsida med den senaste säkerhetsinformationen och de senaste säkerhetsbulletinerna.

Vi rekommenderar att du besöker Microsoft-webbplatserna Windows Update och Office Update ofta för att hämta säkerhetsuppdateringar.

Vi har publicerat säkerhetsbulletin MS04-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:
Obs! Verktyget beskrivs i den här artikeln. Om du klickar på Nej i avsnittet "Köra Microsofts identifieringsverktyg för GDI+" kan du gå till Microsofts identifieringsverktyg för GDI+ genom att klicka på följande länk:

Överst på sidan
Mer Information

Förutsättningar

Du måste vara inloggad på datorn med administratörsbehörighet eller medlem av gruppen administratörer för att köra Microsofts identifieringsverktyg för GDI+. Om du inte har administratörsbehörighet visas följande felmeddelande när du kör verktyget:
Du har inte administratörsprivilegier på datorn. Vissa installationer kan inte genomföras om du inte har dessa rättigheter.
När du klickar på Fortsätt och accepterar licensavtalet visas följande felmeddelande:
Du har inte administratörsprivilegier på datorn. Installationsprogrammet kan endast slutföras korrekt av en administratör.
Överst på sidan

Hämta Microsofts identifieringsverktyg för GDI+ från webbplatsen Windows Update eller Download Center

 1. Om du vill hämta Microsofts identifieringsverktyg för GDI+ från Microsoft Download Center besöker du följande Microsoft-webbplats:

  Obs!
  • Vi rekommenderar att du hämtar Microsofts identifieringsverktyg för GDI+ från Microsoft-webbplatsen Windows Update: http://update.microsoft.com

   Om du hämtar verktyget från Windows Update kan du bara köra det en gång. Om du vill köra det igen måste du hämta det från Microsoft Download Center.
  • Om du hämtar Microsofts identifieringsverktyg för GDI+ från webbplatsen Windows Update och sedan kör det, börjar du från steg 2 i "Köra Microsofts identifieringsverktyg för GDI+".
 2. Klicka på Hämta och sedan på Spara.

  Om du vill hämta Microsofts identifieringsverktyg för GDI+ för ett annat språk klickar du på listrutan Byt språk och väljer önskat språk.
 3. Välj var du vill spara Microsofts identifieringsverktyg för GDI+ i rutan Spara som och klicka på Spara.
 4. Välj Stäng när hämtningen är klar.
Överst på sidan

Köra Microsofts identifieringsverktyg för GDI+ från webbplatsen Windows Update eller Download Center

 1. Dubbelklicka på Gdidettool.exe där du sparade Microsofts identifieringsverktyg för GDI+.
 2. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 3. Om något av Microsoft-programmen i "Gäller" identifieras visas följande meddelande:
  Programverktyget har upptäckt Microsoft-programvara som kan innehålla en säkerhetssårbarhet. Det finns säkerhetsuppdateringar från Microsoft som kan åtgärda denna säkerhetssårbarhet.

  Vill du veta mer om säkerhetssårbarheten och de nödvändiga säkerhetsuppdateringar som åtgärdar den? (Obs! Om du klickar på Nej, kommer du inte att tillfrågas igen.)
 4. Om meddelandet visas gör du något av följande:
  • Svara Nej i steg 2 och klicka på OK. Följande meddelande visas:
   Programverktyget har upptäckt Microsoft-programvara som kan innehålla en säkerhetssårbarhet. Om du inte installerar säkerhetsuppdateringarna, utsätts din dator för risk. Om du vill veta mer om säkerhetssårbarheten och hur du installerar de senaste säkerhetsuppdateringarna eller om du vill köra verktyget igen, rekommenderar vi ett besök på:

   http://support.microsoft.com/?kbid=873374
   När du har slutfört den här åtgärden avslutas identifieringsverktyget.

  • Svara Ja på frågan i steg 2. När du har klickat på Ja kommer du till Microsoft TechNet Security Resource Center för den senaste säkerhetsinformationen och de senaste säkerhetsbulletinerna. Vi rekommenderar starkt det här alternativet.
Överst på sidan

Installera säkerhetsuppdateringar för Microsoft Windows från Microsoft.webbplatsen Windows Update

Vi rekommenderar att du besöker Microsoft-webbplatsen Windows Update för att ta reda på om du behöver några säkerhetsuppdateringar för din version av Microsoft Windows. Information om säkerhetsuppdateringar för Windows finns på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan

Installera säkerhetsuppdateringar för Microsoft Office-program från Microsoft-webbplatsen Office Update

Vi rekommenderar att du besöker Microsoft-webbplatsen Office Update för att ta reda på om du behöver några säkerhetsuppdateringar för dina Microsoft Office-program. Information om säkerhetsuppdateringar för Microsoft Office finns på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 873374 – senaste granskning 12/08/2015 07:59:02 – revision: 3.6

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe atdownload kbsecbulletin kbsecurity KB873374
Feedback