Hur du skaffar den senaste service Packet för Project Server 2003

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 873458
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INTRODUKTION
Microsoft Office Project Server 2003 servicepack innehåller de senaste uppdateringarna för Project Server 2003. Service packs innehåller säkerhetsförbättringar och förbättringar av stabilitet och prestanda.
Mer Information

Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 3 (SP3)

Utgivningsdatum: 18 September 2007

Mer information om hur du hämtar Project Server 2003 Service Pack 3 och en lista över korrigeringar i service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
923645 Beskrivning av Project Server 2003 Service Pack 3

Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 2a (SP2a)

Utgivningsdatum: 13 December 2005

Mer information om hur du hämtar Project Server 2003 Service Pack 2a och en lista över korrigeringar i service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
887621 Beskrivning av Project Server 2003 Service Pack 2a

Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

Ursprungligt utgivningsdatum: 27 September 2005

Projektserver 2003 SP2 togs bort från Microsoft Download Center den 27 oktober 2005.

Om du har installerat Project Server 2003 SP2, uppstår det problem som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
909947 De enterprise uppslagstabellerna för dispositionskod är felaktiga efter installation av Project Server 2003 Service Pack 2

Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

Utgivningsdatum: 27 juli 2004

Mer information om hur du hämtar Project Server 2003 Service Pack 1 och korrigeringar som ingår i service Pack-versionen, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
837241 Beskrivning av Project Server 2003 servicepack 1

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 873458 – senaste granskning 01/11/2015 06:24:38 – revision: 1.0

Microsoft Office Project Server 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbgetsp atdownload kbinfo kbmt KB873458 KbMtsv
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)