Säkerhetsuppdatering förstärker säkerheten mellan olika domäner i Internet Explorer

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Det finns en säkerhetsuppdatering som förstärker säkerheten mellan olika domäner i Internet Explorer. Den här artikeln informerar utvecklare om förändringarna och anger vad de kan göra om deras kod påverkas.
Mer Information
Säkerhetsbulletinen MS04-025 förstärker säkerheten mellan olika domäner i Internet Explorer. Mer information om säkerhetsbulletinen MS04-025 finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om säkerhet mellan olika domäner finns på följande Microsoft-webbplats:

Förändringar av Internet Explorer-baserad kod

Om Internet Explorer-baserad kod påverkas av de här förändringarna rekommenderar vi att du undersöker vilka konsekvenser din produkt har för säkerheten och granskar följande ändringar av din Internet-baserade kod.

DHTML-skriptåtkomst tas bort under navigering

Skriptåtkomst till Internet Explorer-objektmodellen tas bort omedelbart när säkerhetskontexten förändras under navigering. Detta förhindrar att skript i en säkerhetskontext kan användas för att komma åt objektmodellen i en annan säkerhetskontext.Undvik problemet genom att uppdatera DHTML-skriptet så att det inte kräver åtkomst till objekt efter navigering.

Tvingande kontexter för skript-URL-adresser som körs från binär kod

Kontexten för körning av skript-URL-adresser från binär kod med IDispatch- och IDispatchEx-gränssnitt är nu tvingande. Om ett försök görs från ett binärt objekt som en ActiveX-kontroll att använda JavaScript-protokollet för körning av skript lyckas inte försöket. Lös problemet genom att använda execScript- eller setTimeout-metoden för att köra skript från den binära koden.

Mer information finns på följande Microsoft-webbplatser:
åtkomst nekad behörighet nekad skriptfel KB867801 mellan ramar
Egenskaper

Artikel-id: 875345 – senaste granskning 01/12/2015 23:56:33 – revision: 1.1

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending kbinfo KB875345
Feedback