Ta bort Windows XP Service Pack 2 från datorn

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
Sammanfattning
I artikeln beskrivs olika metoder för att ta bort Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) från datorn.
Mer Information
Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte det här alternativet, men vi lämnar information så att du kan välja det om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.Obs! Du kan inte ta bort Windows XP SP2 om du installerade detta Service Pack på en dator som redan hade Windows XP SP2 installerat. Borttagningsprogrammet återställer den version av Windows som fanns före installationen. I detta fall återställs den första installationen av Windows XP SP2.

Viktigt! Om du installerar Windows XP SP2 på en dator som redan har Windows XP SP2, skapas en ny avinstallationsmapp på hårddisken. Denna nya mapp upptar 50–100 MB diskutrymme. Varje gång du installerar Windows XP SP2 skapas en ny mapp.

Microsoft Windows XP SP2 kan tas bort från datorn med följande metoder:
 • Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen
 • Den dolda mappen $NtServicePackUninstall$
 • Systemåterställningsprocessen
 • Använd Återställningskonsolen
Viktigt! Vi rekommenderar att du använder följande metoder i angiven ordning.

Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen

 1. Klicka på Start och Kör, skriv appwiz.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Markera kryssrutan Visa uppdateringar.
 3. Klicka på Windows XP Service Pack 2 och Ta bort.
 4. Ta bort Windows XP SP2 genom att följa instruktionerna på skärmen.

Den dolda mappen $NtServicePackUninstall$

 1. Klicka på Start, Kör, skriv c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. När borttagningsguiden för Windows XP Service Pack 2 startar klickar du på Nästa.
 3. Ta bort Windows XP SP2 genom att följa instruktionerna på skärmen.

Systemåterställningsprocessen

 1. Klicka på Start, Kör, skriv %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Återställ datorn till en tidigare tidpunkt och sedan på Nästa.
 3. Klicka på datumet när du installerade Windows XP SP2 och sedan på Installed Windows XP Service Pack 2 i rutan Återställningspunkt.
 4. Klicka på Nästa, och ta sedan bort Windows XP SP2 genom att följa instruktionerna på skärmen.

Använd Återställningskonsolen

Varning! Följande åtgärder innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem.Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Om du inte lyckas ta bort Windows XP SP2 med någon av föregående metoder gör du följande:
 1. Sätt in startdisketten för Windows XP i diskettenheten, eller sätt in Windows XP-CD:n i CD- eller DVD-enheten, och starta om datorn.

  Obs! När följande meddelande visas trycker du på en tangent för att starta datorn från Windows XP-CD:n:
  Tryck på valfri tangent för att starta från cd

  Obs! Datorn måste vara konfigurerad för start från CD- eller DVD-enheten. Om du vill veta hur du konfigurerar datorn för start från CD- eller DVD-enheten läser du dokumentationen som medföljer datorn eller kontaktar datortillverkaren.
 2. När meddelandet Välkommen till installationsprogrammet visas startar du Återställningskonsolen genom att trycka på R:

  Obs! Flera alternativ visas på skärmen.
 3. Välj den önskade Windows XP-installationen.

  Obs! Du måste välja ett nummer innan du trycker på RETUR, annars startar datorn om. Normalt är endast 1: C:\Windows tillgängligt.
 4. Om du ombeds skriva in ett administratörslösenord gör du det. Om du inte vet administratörslösenordet trycker du på RETUR (Lösenordet är vanligen tomt).

  Obs! Du kan inte fortsätta om du inte vet administratörslösenordet.
 5. Skriv cd $ntservicepackuninstall$\spuninst vid kommandotolken och tryck på RETUR.

  Obs! Efter den här åtgärden kan du inte avbryta borttagningsprocessen.
 6. Skriv batch spuninst.txt vid kommandotolken och tryck på RETUR.

  Obs! Filen Spuninstal.txt visas. När filen rullar nedåt ser du fel och filer som kopieras. Detta är normalt.
 7. När Windows XP SP2 är borttaget skriver du exit och trycker på RETUR.
 8. Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka på F8 när datorn startar.
  Obs! Efter omstarten kan systemet låsa sig och en svart skärm visas (musen fungerar). I detta fall startar du om datorn genom att stänga av datorn och slå på den igen. Efter den andra omstarten kan du logga in.
 9. När datorn startar om körs inte Utforskaren (Explorer.exe), och Windows-ikonerna och Startknappen är inte tillgängliga. Lös problemet så här:
  1. Starta Aktivitetshanteraren genom att trycka på CTRL+ALT+DEL.
  2. Klicka på Ny aktivitet (Kör...)Arkiv-menyn.
  3. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
  4. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. Högerklicka på ObjectName på höger sida av visningsrutan, klicka på Ändra och skriv LocalSystem i rutan Värde och klicka sedan på OK.
  6. Starta om datorn.
 10. Använd någon av föregående metoder för att ta bort Windows XP SP2 från datorn.
Om du vill veta mer om hur du installerar och använder Återställningskonsolen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP
windowsxpsp2 winxpsp2
Egenskaper

Artikel-id: 875350 – senaste granskning 06/16/2006 10:34:00 – revision: 9.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbhowto kbconsumer kbuninstall KB875350
Feedback