Detaljerade installationsanvisningar för Windows XP Service Pack 2

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Du kan se till att Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) hämtas till datorn om du aktiverar Automatiska uppdateringar i Windows XP. Gör det på följande Microsoft-webbplats:Du kan även installera Windows XP Service Pack 2 från webbplatsen Windows Update: Du kan även hämta ett nätverksinstallationspaket för Windows XP SP2 på följande Microsoft-webbplats: Med hjälp av nätverksinstallationspaketet installeras Windows XP SP2 via ett nätverk på flera datorer. Installationspaketet är självuppackande och kan uppdatera alla installationer av Windows XP Home eller Windows XP Professional till Windows XP SP2.

Både i Automatiska uppdateringar och på webbplatsen Windows Update används snabbinstallationsmetoden för installationer från Internet. Denna installation är mycket mindre än en nätverksinstallation, eftersom snabbinstallationsprogrammet minimerar mängden information som hämtas. I snabbinstallationsprogrammet undersöks måldatorn och sammanställs en lista med filer som måste uppdateras. Inga onödiga filer hämtas, som filer för Microsoft Windows 95-migreringsverktyget eller serverkomponentfiler för en dator med Windows XP Professional.

Oavsett om du använder Automatiska uppdateringar eller Windows Update ombeds du till slut att installera Windows XP SP2. Uppdateringarna hämtas sedan till datorn när det fastställs att de behövs. Den totala hämtningsfilen kan vara från 70 MB (megabyte) till 260 MB. Så snart hämtningen är klar startar installationen.
Mer Information

Installera från Internet med hjälp av Automatiska uppdateringar

 1. Klicka på Start, Kör, skriv wuaucpl.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på Automatiskt (rekommenderas) i dialogrutan Automatiska uppdateringar och sedan på OK.

  Windows-uppdateringar hämtas och installeras automatiskt när datorn är ansluten till Internet. Som standard är automatiska uppdateringar schemalagda till 03:00. Om datorn inte är påslagen vid den tiden väljer du en annan uppdateringstid. Om du vill veta mer om hur du schemalägger Automatiska uppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  327838 Schemalägga automatiska uppdateringar i Windows XP, Windows 2000 och Windows Server 2003
  När uppdateringarna har hämtats visas en ikon i meddelandefältet som anger att uppdateringarna har hämtats och är klara för installation.
 3. Klicka på ikonen, Snabb installation och Nästa.

  En ikon i meddelandefältet anger att uppdateringarna installeras i bakgrunden och att du kan fortsätta ditt arbete medan uppdateringarna installeras. Efter installationen visas följande meddelande i fönstret Automatiska uppdateringar:
  Datorn har uppdaterats. Datorn måste startas om för att ändringarna ska gälla.
  Obs! När du har klickat på Snabb installation startar installationsguiden för Windows XP Service Pack 2, och följande meddelande kan visas:
  Välkommen till guiden Installera Windows XP Service Pack 2. Innan du installerar den här uppdateringen rekommenderar vi att du:

  1. säkerhetskopierar systemet
  2. stänger alla öppna program

  Du måste eventuellt starta om datorn när du har avslutat guiden för att slutföra installationen. Klicka på Nästa om du vill fortsätta.
  Dessutom kan en dialogruta med ett licensavtal visas. För att kunna fortsätta installationen måste du godkänna avtalet.
 4. Klicka på Starta om nu.

  Obs! Datorn startas om. Den första omstarten efter installationen tar ofta mycket längre tid än vanligt, eftersom filer som inte kunde kopieras under huvudinstallationsfasen kopieras. Detta är helt normalt, och när filkopieringen är klar startar datorn på normalt vis.

Installera från Internet med hjälp av Windows Update

 1. Besök följande Microsoft-webbplats: .
 2. Klicka på Anpassad.

  Datorn söks igenom och en lista med viktiga uppdateringar, inklusive säkerhetsuppdateringar och Service Pack-versioner, visas.
 3. Klicka på Hög prioritet under Välj efter typ.

  En lista över lämpliga uppdateringar skapas. Viktiga uppdateringar väljs för automatisk hämtning.
 4. Klicka på Granska och installera uppdateringar.
 5. Kontrollera att Windows XP SP2 är markerat.
 6. Klicka på Installera uppdateringar.

  Dialogrutan Installerar uppdateringar visas. Under Installationsstatus anges aktuell status för åtgärder som krävs för installation av Windows XP SP2. I fältet Hämtar kan du se hur hämtningen fortskrider. När hämtningen är klar ersätts fältet Hämtar av fältet Installation. I fältet Installation kan du se hur installationen fortskrider, och installationsguiden för Windows XP Service Pack 2 startar. I dialogrutan Välkommen till guiden Installera Windows XP Service Pack 2 visas följande meddelande:
  Välkommen till guiden Installera Windows XP Service Pack 2. Innan du installerar den här uppdateringen rekommenderar vi att du:

  1. säkerhetskopierar systemet

  2. stänger alla öppna program

  Du måste eventuellt starta om datorn när du har avslutat guiden för att slutföra installationen.

  Klicka på Nästa om du vill fortsätta.
 7. Klicka på Nästa.

  En dialogruta med ett licensavtal visas. Läs licensavtalet och klicka på Jag accepterar om du godkänner det.

  Obs! För att kunna fortsätta med installationen måste du godkänna avtalet.
 8. Klicka på Nästa. Dialogrutan Välj alternativ visas med följande meddelande:
  Systemfiler säkerhetskopieras, så att du kan ta bort Windows XP SP2 om det behövs. Klicka på Bläddra om du vill välja en plats för de säkerhetskopierade filerna eller på Nästa om du accepterar följande plats:
  Avinstallationsmapp
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Obs! I Välj alternativ kan du välja en egen plats för att spara avinstallationsinformation. Vi rekommenderar att du godkänner standardinställningarna om du inte är en avancerad användare. Normalt skapas alltid ett arkiv vid installationen av Windows XP SP2, och du kan inte undvika det.
 9. Klicka på Nästa. Dialogrutan Systemet uppdateras visas med följande meddelande:
  Vänta medan den aktuella konfigurationen kontrolleras, aktuella filer arkiveras och filer uppdateras.
  När installationen är klar visas följande meddelande i dialogrutan Guiden Installera Windows XP Service Pack 2 slutförs:
  Guiden Installera Service Pack 2 har slutförts.
  Om du vill att ändringarna ska tillämpas direkt måste guiden starta om Windows. Om du vill starta om Windows automatiskt klickar du på Slutför.
  Vill du starta om senare markerar du kryssrutan Starta inte om nu och klickar sedan på Slutför.
  Starta inte om nu.
  Obs! Kryssrutan Starta inte om nu är markerad som standard.
 10. Klicka på Slutför. Guiden Installera Windows XP Service Pack 2 stängs, och dialogrutan Installerar uppdateringar visas med följande meddelande:
  Windows XP Service Pack 2 installeras,...Klar!
  Datorn har uppdaterats.
  Datorn måste startas om för att ändringarna ska gälla.
  Om du klickar på Starta om nu startas datorn om, och installationen slutförs. Om du vill förhindra omstarten klickar du på Stäng.

  Obs! Windows XP fungerar inte på rätt sätt förrän datorn startas om.
 11. Klicka på Starta om nu.

  Obs! Datorn startas om. Den första omstarten efter installationen tar ofta mycket längre tid än vanligt, eftersom filer som inte kunde kopieras under huvudinstallationsfasen kopieras. Detta är helt normalt, och när filkopieringen är klar startar datorn på normalt vis.

Installera från en nätverksresurs

Nätverksadministratören vet var installationspaketet finns och hur det ska köras. Kontakta nätverksadministratören för vidare information. Om det inte finns någon nätverksadministratör läser du "Installera från Internet med hjälp av automatiska uppdateringar" eller "Installera från Internet med hjälp av Windows Update".

När du har hämtat Windows XP SP2 från en nätverksresurs gör du följande för att installera Windows XP SP2 med hjälp av installationsguiden för Windows XP Service Pack 2:
 1. När du har hämtat installationspaketet startar du installationen genom att köra det. Installationspaketet extraherar filerna som krävs för installation av Windows XP SP2. Förloppsfönstret Filer extraheras visas under extraktionsprocessen. När extraktionen är klar startar installationsguiden för Windows XP Service Pack 2, och följande meddelande visas:
  Välkommen till guiden Installera Windows XP Service Pack 2. Innan du installerar den här uppdateringen rekommenderar vi att du:

  1. säkerhetskopierar systemet

  2. stänger alla öppna program

  Du måste eventuellt starta om datorn när du har avslutat guiden för att slutföra installationen.

  Klicka på Nästa om du vill fortsätta.
  Obs! När du kommer hit märker du kanske att det fortfarande förekommer en hel del diskaktivitet. Det beror på att en särskild tråd för inventering av filer på disken används i installationsguiden för Windows XP Service Pack 2. Tråden bearbetas kanske fortfarande när du kommer till välkomstskärmen.
 2. Klicka på Nästa. En dialogruta med ett licensavtal visas. Läs licensavtalet och klicka på Jag accepterar om du godkänner det.

  Obs! För att kunna fortsätta med installationen måste du godkänna avtalet.
 3. Klicka på Nästa. Dialogrutan Välj alternativ visas med följande meddelande:
  En säkerhetskopia av systemfilerna skapas, så att du kan avinstallera Service Pack 2 vid behov. Klicka på Bläddra om du vill välja en plats för de säkerhetskopierade filerna eller på Nästa om du accepterar platsen nedan:
  Avinstallationsmapp
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Obs! I Välj alternativ kan du välja en egen plats för att spara avinstallationsinformation. Vi rekommenderar att du godkänner standardinställningarna om du inte är en avancerad användare. Normalt skapas alltid ett arkiv vid installationen av Windows XP Service Pack 2, och du kan inte undvika det.
 4. Klicka på Nästa. Dialogrutan Systemet uppdateras visas med följande meddelande:
  Vänta medan den aktuella konfigurationen kontrolleras, aktuella filer arkiveras och filer uppdateras.
  När installationen är klar visas följande meddelande i dialogrutan Guiden Installera Windows XP Service Pack 2 slutförs:
  Guiden Installera Service Pack 2 har slutförts.
  Om du vill att ändringarna ska tillämpas direkt måste guiden starta om Windows. Om du vill starta om Windows automatiskt klickar du på Slutför.
  Vill du starta om senare markerar du kryssrutan Starta inte om nu och klickar sedan på Slutför.

  Starta inte om nu.
  Om du klickar på Slutför startas datorn om, och installationen slutförs. Om du vill förhindra omstarten markerar du kryssrutan Starta inte om nu.

  Obs! Windows XP fungerar inte på rätt sätt förrän datorn startas om.
 5. Klicka på Slutför. Datorn startas om. Den första omstarten efter installationen tar ofta mycket längre tid än vanligt, eftersom filer som inte kunde kopieras under huvudinstallationsfasen kopieras. Detta är helt normalt, och när filkopieringen är klar startar datorn på normalt vis.
WinXPSP2 xpsp2
Egenskaper

Artikel-id: 875364 – senaste granskning 12/08/2015 08:01:48 – revision: 6.1

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup atdownload KB875364
Feedback