Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Bilder visas inte som förväntat, eller HTML-fil ger upphov till felmeddelande i Windows XP Service Pack 2

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
När du öppnar en HTML-fil i ett program efter att ha installerat Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) händer något av följande:
 • Ett felmeddelande visas när HTML-filen visas i ett Windows-baserat program.
 • Ett ActiveX-felmeddelande visas när HTML-filen visas i ett Windows-baserat program.
 • När HTML-filen visas i Microsoft Internet Explorer visas inte bilder som förväntat.
Orsak
De här problemen kan bero på en funktion för utökad säkerhet i Windows XP SP2, som skyddar datorn mot angripare och skadliga program, till exempel datavirus. Normalt är den här funktionen aktiv i registret.
Workaround
Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte det här alternativet, men vi lämnar informationen så att du kan välja det om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Undvik de här problemen genom att ändra värdet för undernyckeln
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
till 0.

Obs! Normalt är värdet för undernyckeln
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
1 i Windows XP SP2.

Gör så här:
 1. Avsluta alla Windows-baserade program.
 2. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
 4. Gör så här i undernyckeln
  FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
  :
  1. Klicka på Iexplore.exe.
  2. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
  3. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
  4. Klicka på Explore.exe.
  5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
  6. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 5. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
 6. Starta om Windows.
Mer Information
När värdet för undernyckeln
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
är 1, gäller följande begränsningar för både Microsoft Internet Explorer och Microsoft Utforskaren:
 • Tillåt inte ActiveX.
 • Tillåt inte binära funktioner.
 • Tillåt inte Java.
 • Fråga före körning av skript.
 • Fråga vid data från olika domäner.
Problemen som beskrivs i avsnittet "Symptom" har rapporterats för följande program:
 • Broderbund 3D Home Architect Deluxe 5.0
 • Adobe Photoshop 7.0
 • Macromedia Flash
 • Macromedia Studio MX Dreamweaver MX 6.0
 • Macromedia Studio MX Flash MX 6.0
 • Microsoft Excel 2002
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Service Pack 2
 • Microsoft PowerPoint 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio 2003
 • Microsoft Visio 2002 Service Release 1
 • Microsoft Works Suite 2003 (Microsoft Word 2002)
 • ValuSoft Print Workshop 2003
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
windowsxpsp2 winxpsp2
Egenskaper

Artikel-id: 878461 – senaste granskning 07/11/2005 05:38:09 – revision: 2.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbprb KB878461
Feedback