Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Konfigurera ett AOL-e-postkonto i Outlook Express

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar Microsoft Outlook Express för anslutning till ett AOL-e-postkonto (America Online).

Tills nyligen har AOL:s e-postteknik inte fungerat tillsammans med Outlook Express. AOL har emellertid nu gjort det möjligt att konfigurera senare versioner av Microsoft Outlook, Outlook Express och Microsoft Entourage för AOL-e-postkonton.

Obs! Vissa AOL-e-postfunktioner är inte tillgängliga när du ansluter till ett AOL-konto med hjälp av Microsoft Outlook, Outlook Express eller Microsoft Entourage. Mer information finns i "AOL-e-postfunktioner som inte är tillgängliga i IMAP".
Mer Information
I AOL används IMAP-protokollet (Internet Message Access Protocol) för inkommande post och SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) för utgående.Så här konfigurerar du Outlook Express för anslutning till ett AOL-e-postkonto:

Steg 1: Lägg till AOL-e-postkontot

Så här lägger du till ett AOL-e-postkonto i Outlook Express:
 1. Logga in i AOL.
 2. Starta Outlook Express. Om Outlook Express inte är din standardklient för e-post ombeds du kanske ange om du vill använda Outlook Express som standardklient för e-post. Om du vill det klickar du på OK.
 3. Om du ombeds skriva ditt namn i rutan Namn klickar du på Avbryt, och sedan på Ja när följande meddelande visas:
  Det nya Internet-kontot har inte skapats än. Är du säker på att du vill avsluta guiden?
 4. Klicka på KontonVerktyg-menyn i Outlook Express.
 5. Klicka på Lägg till och sedan på E-post.
 6. I rutan Visningsnamn skriver du ditt namn som du vill att det ska visas i utgående e-postmeddelanden. Klicka sedan på Nästa.
 7. Skriv ditt AOL-e-postalias i rutan E-postadress, till exempel user@aol.com.
 8. Klicka på Nästa.
 9. I listan Servern för inkommande e-post är en klickar du på IMAP.
 10. I rutan Server för inkommande e-post (POP3, IMAP eller HTTP) skriver du imap.aol.com.
 11. I rutan Server för utgående e-post (SMTP) skriver du smtp.aol.com. Klicka sedan på Nästa.
 12. Skriv ditt AOL-kontonamn i rutan Kontonamn.
 13. Skriv ditt AOL-kontolösenord i rutan Lösenord.
 14. Om du vill att ditt lösenord ska sparas i Outlook Express låter du kryssrutan Kom ihåg lösenordet vara markerad.
 15. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.

Steg 2: Konfigurera AOL-e-postkontot

När du har lagt till AOL-e-postkontot måste du konfigurera det i Outlook Express så här:
 1. Gör följande när du kommer tillbaka till dialogrutan Internet-konton efter att ha utfört instruktionerna från "Steg 1: Lägg till AOL-e-postkonto": klicka på fliken E-post.

  Obs! Om dialogrutan Internet-konton inte är öppen klickar du på KontonVerktyg-menyn.
 2. Klicka på e-postkontot du har lagt till på fliken E-post, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Servrar och markera kryssrutan Servern kräver autentisering.
 4. Klicka på Verkställ och sedan på fliken Avancerat.
 5. I rutan Utgående e-post (SMTP) skriver du 587.

  Obs! SMTP-portnumret är 25 som standard.
 6. Klicka på Verkställ och sedan på fliken IMAP.
 7. Avmarkera kryssrutan Spara specialmappar på IMAP-server, klicka på Verkställ och klicka på OK.
 8. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
 9. Klicka på Stäng. Om följande meddelande visas klickar du på Ja:
  Vill du hämta mappar från den e-postserver som du har lagt till?

AOL-e-postfunktioner som inte är tillgängliga i IMAP

Följande AOL-funktioner är inte tillgängliga när du konfigurerar Outlook Express för anslutning till en AOL-IMAP-server:
 • I mappen Recently Deleted E-mail markeras e-postmeddelanden som klara att tas bort i mappen Inkorgen eller Skickat och tas sedan bort av AOL-IMAP-servrarna varje natt. Vissa program, till exempel Outlook, visar borttagna e-postmeddelanden i den ursprungliga mappen med flaggningen för borttagning. I andra program visas kanske inte dessa e-postmeddelanden.
 • Det går inte att se status för ett skickat e-postmeddelande eller för ett återkallat oöppnat e-postmeddelande från AOL-medlemmar.
 • Knappen Report Spam är inte tillgänglig i IMAP. Om du vill rapportera e-postmeddelanden som skräppost flyttar du dem till mappen Spam.
 • AOL-IMAP-servrar tillåter inte att mappar skapas i rotmappen eller tas bort från rotmappen. Du ser mapparna Inbox, Sent Items, Saved, Spam och Voicemail. Du kan inte komma åt mappen Voicemail om du inte abonnerar på AOL Voicemail. Mer information om AOL Voicemail finns på AOL Keyword: Voicemail.
 • Det går inte att manuellt lägga till e-postmeddelanden i mapparna Inbox eller Sent Items. E-postmeddelanden visas endast i dessa mappar när ett e-postmeddelande tas emot eller skickas av AOL-IMAP-servern.
Referenser
Mer information om hur du konfigurerar e-post med AOL finns på följande AOL Help Online-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
aol, help, assistance, email, OE, OL2000 , OL2002 , OL2003 , OLXP , OE6, OEXP
Egenskaper

Artikel-id: 883081 – senaste granskning 05/07/2007 14:14:27 – revision: 2.5

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbmsccecs kbdeployment kbhowto KB883081
Feedback