Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Installera och konfigurera Bluetooth-enheter i Windows XP Service Pack 2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 883259
Sammanfattning
Om du vill installera en Bluetooth-enhet behöver du bara ansluta den. Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ingår drivrutiner för många Bluetooth-enheter. Du kan använda den med hjälp av det allmänna programstödet i Windows ingår eller du kan använda som tillverkaren tillhandahåller drivrutin om en Bluetooth-enhet inte identifieras i Windows. Om du vill lägga till en Bluetooth-enhet på datorn kan du använda guiden Lägg till Bluetooth-enhet. Om du vill konfigurera en Bluetooth-anslutning använder du Bluetooth-enheter på Kontrollpanelen.

Du kan ansluta till ett ad hoc-nätverk mellan Bluetooth-enheter med hjälp av nätverk (personligt). När du använder PANORERA, din dator och andra Bluetooth-enheter använder TCP/IP nätverk ska kunna kommunicera. Om du har en Bluetooth-enhet som stöder fjärranslutning kan använda du den som modem. Du kan använda guiden Lägg till skrivare för att använda en Bluetooth-skrivare trådlöst. Slutligen kan du överföra filer mellan Bluetooth-datorer eller enheter med Bluetooth. Den här artikeln innehåller stegvisa instruktioner för dessa aktiviteter.
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs hur du installerar och konfigurerar en Bluetooth-enhet i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Obs! Följ rekommendationerna som tillverkaren av Bluetooth-kortet ger om du installerar ett Bluetooth-kort som inte stöds i Windows XP SP2.

Installera en Bluetooth-adapter som finns på listan över kort som stöds i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) innebär bara anslutning av enheten. Ingen konfiguration krävs före anslutningen.

När du installerar ett Bluetooth-kort som stöds i Windows XP SP2 aktiveras kortet tillsammans med följande Microsoft-komponenter:
 • Microsoft Bluetooth-uppräknare
  Den här komponenten räknar upp Bluetooth-enheter och funktioner.
 • Bluetooth-enhet (Personal Area Network)
  Den här drivrutinen stöder Personal Area Network (PAN) anslutningar mellan enheter.
 • Bluetooth-enhet (RFCOMM-protokoll Transport Driver Interface [TDI])
  Den här komponenten stöder fjärranslutning (DUN). Det stöder också andra typer av anslutningar mellan enheter.
 • Stöd för Bluetooth-tjänst (BthServ)
  Den här tjänsten registreras och uppdateras information om enhetspar. Här utförs även andra funktioner som är relaterade till Bluetooth-funktioner.
Dessa komponenter är tillgängliga i Enhetshanteraren efter installation av ett Bluetooth-kort. Övriga drivrutiner och komponenter installeras också.
Mer Information

Stöd för Bluetooth-radio

Om du ansluter ett Bluetooth-kort på datorn som Windows inte känner igen, kan Windows XP SP2 ge allmänt programstöd. Om du har problem med det allmänna programstödet kan installera du tillverkarens drivrutin som medföljde Bluetooth-kortet.

Mer information om Bluetooth-radiodrivrutiner som ingår i Windows XP SP2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
841803 Lista över Bluetooth-radiodrivrutiner som ingår i Windows XP Service Pack 2

Konfiguration och enheter

Du kan använda Bluetooth-enheter på Kontrollpanelen för att konfigurera Bluetooth-inställningar. Med hjälp av Bluetooth-enheter kan göra du en eller flera av följande:
 • Lägg till eller ta bort en enhet.
 • Visa egenskaper för en enhet.
 • Ändra Bluetooth-alternativen.
 • Lägga till en COM-port.
I Bluetooth-enheter visar fliken enheter alla enheter som är konfigurerade på datorn. Med hjälp av fliken enheter , lägga till en enhet, ta bort en enhet eller visa egenskaperna för en enhet.

Enhetsegenskaper

När du visar egenskaperna för en Bluetooth-enhet kan se du följande information:
 • Enhetstypen
 • Bluetooth-kortets maskinvaruadress
 • Datum och tid för den senaste anslutningen
 • Information om huruvida en nyckel används för att para ihop med enheten
Du kan också ändra namnet som används i Windows för enheten. Den här ändringen påverkar också det namn som används av guiden Överför filer via Bluetooth och Lägg till modem.

Fliken tjänster visas information om de tjänster som enheten stöder. Till exempel när en Bluetooth-telefon eller handdator (PDA) är ansluten till datorn kan kan den här fliken Visa COM portar som är tillgängliga för synkronisering. Den här fliken kan också visa uppringda anslutningar för Internet. Du kan också välja de tjänster som du vill använda.

Alternativ

På fliken Alternativ i Bluetooth-enheter innehåller alternativ som styr hur enheter upptäcker och ansluter till din dator. Det huvudsakliga alternativet är Aktivera upptäckning. Det här alternativet kan enheter upptäcka din dator så att du kan göra en anslutning.

Övriga alternativ på den här fliken är följande:
 • Tillåt att Bluetooth-enheter ansluter till den här datorn
  Den här kryssrutan styr om alla enheter kan ansluta till din dator. Om den här kryssrutan är avmarkerad kan inga enheter ansluta till datorn.
 • Avisera mig när en ny Bluetooth-enhet försöker ansluta
  Det här alternativet anger om ett meddelande visas när en enhet som försöker ansluta till din dator. Om den här kryssrutan är avmarkerad något visas inte meddelande.
Övriga alternativ på fliken Alternativ kan du aktivera eller inaktivera Bluetooth-ikonen i meddelandefält och återställa standardinställningarna.
Discovery
Normalt är upptäcks datorn Bluetooth-aktiverad andra enheter. Du behöver därför bara aktivera alternativet Aktivera upptäckning när datorn fungerar som en enhet. Du kanske vill aktivera det här alternativet när datorn är ansluten till en annan dator i ett nätverk (personligt). En av datorerna måste ha aktiverat upptäckt när datorer är anslutna via ett personligt nätverk.

Som standard är discovery inte aktiverat i Windows XP SP2, eftersom en Bluetooth-enhet som kan upptäckas kan vara mindre säker än en enhet som inte kan upptäckas. Vi rekommenderar att kryssrutan Aktivera upptäckning avmarkerad om du vill använda en annan Bluetooth-enhet ska hitta datorn. När anslutningen är klar stängs med guiden Lägg till enhet upptäckt av automatiskt.

Lägga till en COM-port

Du kan lägga till en inkommande port som tar emot en anslutning från en Bluetooth-enhet, eller du kan lägga till en utgående port som ger en anslutning till en Bluetooth-enhet. Gör följande om du vill ansluta till en Bluetooth-enhet med hjälp av en COM-port:
 1. Använda port konfigurationsalternativ i Enhetshanteraren för att ange konfiguration för COM-port.

  Uppgifter om datahastighet och andra inställningar finns i dokumentationen för programmet som du vill använda över anslutningen.
 2. Ställa in COM-porten i programmet på portnumret som anges på den sista sidan i guiden Lägg till Bluetooth-enhet.

  Portnumret anges också på fliken COM-portar i Bluetooth-enheter.
Bluetooth-enheter som använder en COM-port kräver särskilda program på din dator. Dessa program ingår vanligtvis i enheten. Du kan också skaffa programmen från enhetstillverkarna. Om du vill att ska använda en COM-port följer du instruktionerna i programdokumentationen.

Maskinvara

Bluetooth-enheter som är installerade på datorn visas på fliken maskinvara i Bluetooth-enheter. Detta är samma lista som i kategorin Bluetooth-radio i Enhetshanteraren. När du väljer en enhet i listan och klicka sedan på Egenskapervisas samma enhetsegenskaper som i Enhetshanteraren.

Lägga till en enhet

När du lägger till en Bluetooth-enhet på datorn utväxlas adressinformation. Ibland utväxlas också snabbtangenter. Denna process kallas para ihop eller förbindning två enheter. När du lägger till en enhet, kunna en av enheterna upptäckas. Vissa enheter kan du aktivera eller inaktivera nätverksidentifiering och andra är alltid synliga. Vissa möss är till exempel alltid kan upptäckas.

När du använder Bluetooth för att ansluta två datorer, måste datorn som läggs till som en enhet ha upptäckt vara aktiverat på. Du kan aktivera upptäckt med hjälp av fliken Alternativ i Bluetooth-enheter.

Åtgärder på datorn

Gör följande om du vill lägga till en enhet på datorn:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv bthprops.cpl, och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Lägg tilli Bluetooth-inställningar.
 3. Markera enheten har förberetts och kan nu hittas i guiden Lägg till Bluetooth-enhet, och klicka sedan på Nästa.

  Obs! Du kan klicka på Nästa tills du klickar för att markera enheten har förberetts och kan nu upptäckas . En enhet med inaktiverad upptäckt kan inte identifieras under en sökning.

  När du klickar på Nästa, görs en sökning efter alla synliga enheter som är inom räckhåll. När sökningen är klar visas enheterna i guiden.
 4. Välj en enhet för att lägga till och klicka sedan på Nästa.

  När du har valt en enhet kan du ange en nyckel för enheten. En nyckel är en kod som används för att styra åtkomsten till en enhet. Använda en nyckel kan du förbättra säkerheten för anslutningen. Den enhet som du lägger till får inte kräva en nyckel.
När du anger nyckeln görs ett försök att ansluta till enheten för verifiering av nyckeln. När du ansluter till en annan dator visas ett meddelande som datorerna som försöker ansluta till.

Åtgärder på enheten

När du har slutfört stegen på datorn kan du ange nyckeln på Bluetooth-enheten. Om enheten är en annan dator, visas ett meddelande som anger att du begär en anslutning. Följ dessa steg på den dator som du lägger till som Bluetooth-enhet:
 1. Klicka i meddelandet som anger att du begär en anslutning.

  Guiden Lägg till Bluetooth-enhet startar och innehåller ett fält för att ange nyckeln.
 2. Ange nyckeln. Du kan också välja att låta nyckeln skapas automatiskt.
När nyckeln har verifierats är anslutningen klar. Enheten syns på datorn. Om enheten är en annan dator syns dess datornamn på den första datorn.

På den sista sidan i guiden Lägg till Bluetooth-enhet kan du inaktivera upptäckning på datorn som du lägger till som en enhet. Som standard markeras alternativet för avstängd upptäckt så att datorn inte kan upptäckas hela tiden.

När en enhet har lagts till

När en enhet har lagts till visas den i Bluetooth-enheter. Du kan visa enhetsegenskaperna för att undersöka tjänster, ändra enhetens namn eller samla in annan information. Du kan också upprätta anslutningar.

Ansluta till ett personligt nätverk

Nätverk (personligt) innehåller ad hoc-nätverk mellan Bluetooth-enheter. Alla enheter som du vill använda i nätverket måste stödja kunna skapa ett personligt nätverk. Om du vill ansluta till ett personligt nätverk kan du använda någon av följande metoder:
 • Klicka på alternativet ansluta till ett personligt nätverk i Bluetooth-Aktivitetsfältet ikonmenyn.
 • Dubbelklicka på ikonen Bluetooth-nätverksanslutning i Nätverksanslutningar på Kontrollpanelen.
 • Klicka på Visa Bluetooth-nätverksenheter i rutan Nätverksaktiviteter i Nätverksanslutningar.
Var och en av dessa metoder öppnas dialogrutan Bluetooth-enheter i personligt nätverk . Den här dialogrutan visas en lista över enheter som du kan ansluta till. Du kan också lägga till eller ta bort enheter från listan med hjälp av alternativen längst ned i dialogrutan.

Om du vill göra en anslutning klickar du på den enhet som du vill ansluta till och klicka sedan på Anslut. När anslutningen är klar finns TCP/IP-nätverk mellan datorn och den andra enheten. (Om du klickar på en enhet som redan är ansluten till blir knappen AnslutKoppla från .)

Obs! När båda de personliga nätverksenheterna i en anslutning är Windows XP-baserade datorer, anslutningen är en Point-to-point-anslutning och du kan inte använda en dator som fungerar som router till Internet eller ett lokalt nätverk (LAN). Om du vill göra detta måste en nätverksanslutningsplats (NAP).

Windows använder APIPA Automatic Private IP Addressing () för att tilldela adresser till datorerna i ett ad hoc-nätverk. När APIPA används behövs inte i DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (). Om du vill se APIPA-adressen skriver du: ipconfig vid en kommandotolk och tryck sedan på RETUR. Utdata är av följande slag visas:
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:    Connection-specific DNS Suffix . :    Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.143.66    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0    Default Gateway . . . . . . . . . :
På fliken Allmänt i dialogrutan Status visas anslutningshastigheten och paketöverföringsinformation för anslutningen. Fliken stöd är samma som för andra nätverksanslutningar. Med hjälp av fliken Support kan visa information om IP-adressinformation, få mer information om anslutningen eller reparera anslutningen.

Lägga till ett modem

I Windows XP SP2 kan du lägga till en Bluetooth-enhet som har stöd för fjärranslutning som modem. Gör så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Telephon.cpl, och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Lägg tillpå fliken modem .

  Öppnar dialogrutan Välj Bluetooth-enhet .
 3. Klicka på en Bluetooth-enhet som ska användas som ett modem.
Om du konfigurerar Windows för identifiering av modem när ett Bluetooth-kort ansluts öppnas automatiskt Välj Bluetooth-enhet när den upptäcker att en Bluetooth-enhet som har stöd för fjärranslutning.

När du har valt en enhet kan konfigurera du enheten med hjälp av Telefoner och modem. Om du vill ansluta till Internet kan du skapa en ny anslutning i mappen Nätverksanslutningar.

Anmärkningar om modemstöd

 • Windows XP skapas automatiskt en nyckel för anslutningen mellan mobiltelefonen och datorn. Du kan använda den nyckeln eller ange en egen. Nycklar kan innehålla upp till 16 tecken. Nyckeln måste anges inom 30 sekunder eller att autentiseringen ska lyckas.
 • Vissa mobiltelefoner har redan en nyckel. Om telefonen har en nyckel anger du nyckeln i guiden för Bluetooth-anslutning.
 • Bluetooth är inte en säker trådlös teknik. Data kan vara synliga för andra enheter eller datorer som är inom räckhåll.
 • Om mobiltelefonen inte stöder fjärranslutning kan installera du inte telefonen med hjälp av guiden Lägg till maskinvara. Installera telefonen med Bluetooth-enheter.
 • När en mobiltelefon är ansluten som modem visas i Enhetshanteraren som modem.

Lägga till en skrivare

Windows XP SP2 stöder Bluetooth-skrivare. Du kan använda guiden Lägg till skrivare för att komma åt skrivarfunktioner. Om du vill starta guiden Lägg till skrivare klickar du på Start, klicka på skrivare och faxoch klicka sedan på Lägg till en skrivare.

När du väljer en Bluetooth-skrivare i guiden Lägg till skrivare görs en sökning efter Bluetooth-skrivare. När en skrivare hittas kan du välja att installera. Om du vill installera skrivaren måste du installera drivrutiner för skrivaren, precis som för alla andra typer av skrivare.

När skrivaren har installerats visas skrivarporten som en virtuell Bluetooth-skrivarport på fliken portar i dialogrutan Egenskaper för skrivaren.

Överföra en fil

Du kan överföra en fil i taget mellan din dator och en annan Bluetooth-enhet med hjälp av guiden Överför filer via Bluetooth. Du kan till exempel överföra filer mellan din dator och en mobiltelefon eller Handdator. Du kan också överföra filer mellan två datorer som använder Bluetooth.

Skicka en fil

Gör så här om du vill skicka en fil till en annan dator:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv %windir%\system32\fsquirt.exe, och klicka sedan på OK.
 2. På den du vill skicka eller ta emot en fil? sidan av guiden Överför filer via Bluetooth klickar du på Skicka en filoch klicka sedan på Nästa.
 3. Klicka på Bläddrapå sidan Välj vart du vill skicka filen , klickar du på datorn eller enhet som du vill skicka filen till och klicka sedan på Nästa.

  Obs! Använd en nyckel -alternativet är inte tillgängligt när anslutningen till den andra enheten redan använder en nyckel.
 4. Klicka på Bläddrapå sidan Välj filen som du vill skicka och välj den fil som du vill skicka.

  Obs! Du kan bara skicka en fil åt gången. Klicka inte på Nästa förrän du har ställt in den mottagande enheten för filmottagning. Om den mottagande enheten inte är redo att ta emot filen lyckas inte överföringen.
 5. När den mottagande datorn eller enheten är klar att ta emot filen, klickar du på Nästa.

Ta emot en fil

Gör så här om du vill ta emot en fil från en annan dator:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv %windir%\system32\fsquirt.exe, och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Nästai guiden Överför filer via Bluetooth ta emot en fil.

  Felmeddelandet "Windows väntar på att ta emot filen" visas.
 3. Klicka på Nästa om du vill starta överföringen på den sändande datorn.

  Obs! Under överföringen visas en förloppsindikator på den sändande datorn. När du överför en fil till en dator med Windows XP visas också en förloppsindikator i guiden Överför filer via Bluetooth.
 4. Skriv namnet på filen i rutan filnamn på sidan Spara den bifogade filen , klicka på Bläddra för att välja den plats där du vill spara filen och klicka sedan på Nästa.
Stapla windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 883259 – senaste granskning 03/31/2015 14:01:00 – revision: 2.0

 • kbhowto kbprb kberrmsg kbdriver kbconnectivity kbmaintenance kbperformance kbconfig kbinfo kbmt KB883259 KbMtsv
Feedback
ody>html>