Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Säkerhetskopieringsprogram fungerar inte eller vissa filer utesluts felaktigt från säkerhetskopian i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

ATViktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret.AT ATInnan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem.AT ATOm du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:AT AT
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
AT
Symptom
Säkerhetskopieringsprogram fungerar inte eller utesluter felaktigt vissa filer från säkerhetskopian efter installation av BITS-uppdateringen (Background Intelligent Transfer Services) version 2.0.

ATOm du vill veta mer om den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:AT
842773 ATUppdateringspaket med BITS (Background Intelligent Transfer Service) 2.0 och WinHTTP 5.1 för Windows XPAT
Orsak
Det här problemet uppstår om BITS 2.0 startas efter installation av uppdatering 842773. BITS 2.0 skriver ett värde till följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
Värden i registernyckeln FilesNotToBackup används av olika säkerhetskopieringsprogram för att fastställa vilka filer som måste uteslutas från säkerhetskopian och sedan återställas. BITS 2.0 skapar ett värde i den här registernyckeln för att återställning från en säkerhetskopia inte ska påverka möjligheten i BITS 2.0 att återuppta en filöverföring efter ett oväntat avbrott.

Registervärdet som BITS 2.0 skriver till registernyckeln FilesNotToBackup har inte rätt format. Värdet som skapas av BITS 2.0 är i flersträngsvärdesformat (REG_MULTI_SZ). Detta format kräver två NULL-tecken i slutet av värdedata. I BITS 2.0 avslutas emellertid värdedata med ett NULL-tecken som följs av ett 0xfeee-unicodetecken. I vissa fall medför detta felaktiga värde att säkerhetskopieringsprogrammet inte fungerar eller felaktigt utesluter filsökvägen från säkerhetskopian.
Lösning
Lös problemet genom att hämta och installera följande uppdatering.

ATFöljande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:AT
HämtaHämta paketet WindowsXP-KB883357-x86-enu.exe nu.ATUtgivningsdatum:AT 8/13/2004

ATOm du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:AT AT
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram.AT ATGenomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp.AT ATFilen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.AT
Workaround
ATVarning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet.AT ATMicrosoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn.AT ATAnvänd Registereditorn på egen risk.AT

Undvik problemet genom att skapa rätt registervärde ATså här:AT
  1. ATKlicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.AT
  2. ATSkriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:AT

    Reg.exe ADD HKLM\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup /v BITS_metadata /t REG_MULTI_SZ /d "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\*" /f
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i uppdatering 842773.
Referenser
Om du vill veta mer om BITS klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
818746 Faktabladet Background Intelligent Transfer Service i Windows Server 2003
säkerhetskopia kb842773
Egenskaper

Artikel-id: 883357 – senaste granskning 03/28/2006 05:39:00 – revision: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbtshoot kbqfe kbprb kbhotfixserver KB883357
Feedback