En CD-RW-enhet identifieras inte som skrivbar enhet i Microsoft Windows XP Service Pack 2 eller Windows XP Tablet PC Edition 2005

Symptom
CD-RW-enheten identifieras inte som skrivbar enhet i vissa program i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Obs! CD-RW-enheten fungerar kanske som den ska i programmet som CD-R- eller CD-ROM-enhet.
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

För installation av den här snabbkorrigeringen krävs att Windows XP SP2 är installerat på datorn.

Krav på omstart

Datorn måste startas om efter installation av snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version    Storlek  Filnamn  ----------------------------------------------------  13-aug-2004 17:17 5.1.2600.2505 41 984 Imapi.sys
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Om du vill veta mer om standardterminologi för Microsoft-programuppdateringar, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
windowsxpsp3 winxpsp3 cdrw
Egenskaper

Artikel-id: 883523 – senaste granskning 12/23/2008 10:38:23 – revision: 3.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug KB883523
Feedback