Windows Movie Maker 2.1 är installerat på datorn när du installerar Windows XP Service Pack 2 eller Windows XP Tablet PC 2005

INLEDNING
När du installerar Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft Windows XP Tablet PC 2005 installeras även Microsoft Windows Movie Maker 2.1 på datorn.
Mer Information
I Windows Movie Maker 2.1 ingår uppdateringar av Grupprincip och uppdateringar som kan förbättra säkerheten på datorn. Mer information om Windows Movie Maker finns på följande Microsoft-webbplats:
winxpsp2 xpsp2
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 883603 – senaste granskning 01/31/2013 19:13:00 – revision: 1.0

  • kbupgrade kbsetup kbwinmovmake2 kbwinmovmake kbinfo kbhowto KB883603
Feedback