Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelandet "Datorn måste köras på nätström för att detta Service Pack ska kunna installeras" visas vid installation av Windows XP Service Pack 2

Betainformation
I den här artikeln diskuteras en betaversion av en Microsoft-produkt. Informationen i artikeln tillhandahålls "i befintligt skick" och kan ändras utan föregående meddelande.

Microsoft ger ingen formell produktsupport för denna betaprodukt. Information om hur du får support på en betaversion finns i dokumentationen som medföljer betaproduktfilerna eller på den webbplats där du har hämtat versionen.
Symptom
Vid installation av Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) visas följande felmeddelande:
Datorn måste köras på nätström för att detta Service Pack ska kunna installeras.
Orsak
Felmeddelandet kan visas om du försöker installera Service Pack-versionen medan datorn används med batteridrift. Installationsprogrammet för Windows XP SP2 kräver nätström. Om batterierna laddas ur under uppdateringen kan den inte slutföras.
Lösning
Lös problemet genom att ansluta datorn till ett eluttag. Mer information om strömkrav kan fås från datortillverkaren.
Mer Information
Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows XP SP2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP


Mer information om ändringar av funktioner i Windows XP Service Pack 2 finns i följande dokument:
Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2
Dokumentet finns på följande Microsoft-webbplats:
kontakt elektrisk ström drift installera
Egenskaper

Artikel-id: 883609 – senaste granskning 09/02/2004 16:41:00 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows XP Professional SP2

  • kberrmsg kbinfo kbtshoot KB883609
Feedback