Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Vissa grupprincipinställningar måste anges före fjärradministration av Gällande principuppsättning eller fjärredigering av lokala grupprincipobjekt i Windows XP Service Pack 2

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Betainformation
I den här artikeln diskuteras en betaversion av en Microsoft-produkt. Informationen i artikeln tillhandahålls "i befintligt skick" och kan ändras utan föregående meddelande.

Microsoft ger ingen formell produktsupport för denna betaprodukt. Information om hur du får support på en betaversion finns i dokumentationen som medföljer betaproduktfilerna eller på den webbplats där du har hämtat versionen.
Sammanfattning
Windows-brandväggen i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) aktiveras normalt och blockerar inkommande förfrågningar till oöppnade portar. (Sådana inkommande förfrågningar skiljer sig från svar på förfrågningar som kommer från datorn.) Den här standardinställningen påverkar användningen av den gällande principuppsättningen för grupprinciper i nätverket. När Windows XP SP2 installeras måste vissa grupprincipinställningar aktiveras innan den gällande principuppsättningen kan fjärradministreras eller lokala grupprincipobjekt kan fjärredigeras.
Mer Information
Eftersom Windows-brandväggen normalt aktiveras i Windows XP SP2 måste du ange grupprincipinställningar innan du kan fjärradministrera den gällande principuppsättningen eller fjärredigera lokala grupprincipobjekt. Du måste till exempel aktivera särskilda principinställningar om du vill göra något av följande:
  • Generera grupprincipresultat på fjärrdatorer
  • Delegera åtkomst till grupprincipresultat
  • Fjärredigera lokala grupprincipobjekt
Mer information finns i avsnittet Resultant Set of Policy i följande dokument:
Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2, Part 6: Computer Maintenance
Dokumentet finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om funktionsändringar i Windows XP Service Pack 2 som beskrivs i andra delar av artikeln klickar du på ett avsnitt under "In this article".

Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows XP SP2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 883611 – senaste granskning 01/12/2015 23:59:38 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows XP Professional SP2

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot KB883611
Feedback