Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Windows Update har påträffat ett fel och den begärda sidan kan inte visas" när du försöker installera en uppdatering

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 883614
Sammanfattning
Om du försöker installera en uppdatering via Windows Update när Background Intelligent Transfer Service (BITS) eller tjänsten Automatiska uppdateringar har stoppats visas följande felmeddelande:
Windows Update har påträffat ett fel och det går inte att visa den begärda sidan. Tjänsten behövs "Automatiska uppdateringar" (WUAUSERV) har inte startats eller Background Intelligent Transfer Service (BITS) är inaktiverad. Fel 0x8DDD0018
Lösning
Kontrollera att BITAR och tjänsten Automatiska uppdateringar är igång och starta dem om de har stoppats. Gör så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Services.msc, och klicka sedan på OK.
 2. Högerklicka på Automatiska uppdateringari listan över tjänster och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på automatiskti listan Startmetod och klicka sedan på Verkställ.
 4. Om status för tjänsten är Stoppadklickar du på Startoch klicka sedan på OK.
 5. Högerklicka på Background Intelligent Transfer Serviceoch klicka sedan på Egenskaper.
 6. Klicka på Manuelli listan Startmetod och klicka sedan på Verkställ.
 7. Om status för tjänsten är Stoppadklickar du på Startoch klicka sedan på OK.

Om den automatiska uppdateringar eller Background Intelligent Transfer Service inte visas i listan över tjänster du manuellt lägga till den i listan:
 1. Om tjänsten Automatiska uppdateringar saknas, klicka på Start, klicka på Köroch Skriv följande kommando:
  %windir%\System32\rundll32.exe setupapi, InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\au.inf
  Om Background Intelligent Transfer Service saknas, klicka på Start, klicka på Köroch Skriv följande kommando:
  %windir%\System32\rundll32.exe setupapi, InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\qmgr.inf
  Obs! Dessa kommandon är skiftlägeskänsliga.
 2. Om du uppmanas att sätta in CD-operativsystem, skriver du följande sökväg i rutan Kopiera filer från och klicka sedan på OK:
  %windir%\ServicePackFiles\i386
  Den här platsen innehåller nyligen uppdaterade service pack-filerna. Infoga CD-operativsystem om du inte kan använda den här sökvägen för att kopiera de nödvändiga filerna från, och klicka sedan på OK.
Viktigt! När dessa tjänster har lagts till, måste de tidigare nämnda kontrollerar så att båda tjänsterna har startats.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 883614 – senaste granskning 10/14/2013 04:07:00 – revision: 1.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Update

 • kbwindowsupdate kberrmsg kbtshoot kbprb kbmt KB883614 KbMtsv
Feedback