Drivrutiner som orsakar instabilitet i Windows XP Service Pack 2

INLEDNING
I Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 och Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2) ingår funktionen Drivrutinsskydd. Denna funktion bidrar till stabilitet i operativsystemet genom att förhindra laddning av drivrutiner som visat sig orsaka stabilitetsproblem. Drivrutinsskydd bygger på teknik för programkompatibilitet i Windows XP och är alltid aktivt. Funktionen är tillgänglig vid uppgradering av operativsystemet från tidigare Windows-versioner och vid körning efter installation av operativsystemet. Drivrutinsskydd ska inte inaktiveras av slutanvändare.

Drivrutiner som visat sig orsaka stabilitetsproblem ingår i databasen för drivrutinsskydd i Windows XP. I Drivrutinsskydd kontrolleras databasen innan en drivrutin läses in i Windows XP.
Mer Information
Följande drivrutiner har visat sig orsaka instabilitet i Windows XP SP2 och har lagts till i listan:

Program/Drivrutin Leverantör Drivrutinens binärfil Matchningsvillkor
Säkerhetstjänster och AV-drivrutinKommandoprogram CSS-DVP.SYSProduktversion: 4.90.4.40123 och
Länkdatum: 01/23/2004 16:08:00
SMSC LPC Memory Stick Host ControllerSony Smscms.sysLänkdatum: 09/02/2003 19:07:48
Windows CE EmulatorMicrosoft VPCAppSv.sysProduktversion: 6.13.10.2149 och datorn körs i PAE- eller NX-läge
Virtual PCConnectix VPCAppSv.sysProduktversion: 4.x och datorn körs i PAE- eller NX-läge

Du kan läsa mer om Drivrutinsskydd i Windows XP och studera listan för drivrutinsskydd på följande Microsoft-webbplats:
winxp winxpsp2 SMS windowsxpsp2 xpsp2
Egenskaper

Artikel-id: 883775 – senaste granskning 12/26/2006 10:32:00 – revision: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

  • kbhowto kbinfo KB883775
Feedback