MS05-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-025 med all relevant information om den samlade uppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Obs!
 • I den samlade uppdateringen 883939 ingår de kumulativa säkerhetskorrigeringarna som dokumenteras i säkerhetsbulletinen MS05-025. Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för Microsoft Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinerna MS04-004 och MS04-025.
 • Om den samlade uppdateringen 873377, den samlade uppdateringen 889669 eller snabbkorrigering av Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038 inte har installerats, och om du vill installera snabbkorrigeringarna som ingår i den samlade uppdateringen 883939, måste du följa instruktionerna i Microsoft Knowledge Base-artikeln 897225. I annat fall kommer alla snabbkorrigeringar av Internet Explorer som du har installerat att tas bort.
  897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer 6 Service Pack 1
  Genom den samlade uppdateringen 88393 kontrolleras om en eller flera av filerna som uppdateras, tidigare har uppdaterats genom en snabbkorrigering av Internet Explorer. Installationsprogrammet identifierar emellertid bara snabbkorrigeringar som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038, efter den samlade uppdateringen 873377 eller efter den samlade uppdateringen 889669. Om du har installerat den samlade uppdateringen 873377, den samlade uppdateringen 889669 eller en snabbkorrigering av Internet Explorer som har publicerats efter den samlade uppdateringen 873377, installerar installationsprogrammet för den samlade uppdateringen 883939 därför automatiskt snabbkorrigeringarna och säkerhetsuppdateringarna som ingår i den samlade uppdateringen 883939.
 • Det finns en distributionsversion av den här samlade uppdateringen för Microsoft Systems Management Server (SMS). Om du vill veta mer om den här versionen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  899950 SMS-distributionspaket (Systems Management Server) som innehåller säkerhetsuppdatering MS05-025 för Internet Explorer 6 Service Pack 1 finns tillgängliga
Lista över programuppdateringar i den samlade uppdateringen 883939
 • 896156 KORRIGERING: Internet Explorer 6 kanske slutar att svara och ett felmeddelande kan visas när du flyttar ett HTML-element dynamiskt från en webbsida (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 840139 Långa överföringstider till webbsida med Internet Explorer 6
 • 896017 Fönstret som oväntat öppnar dialogrutan Filhämtning stängs när du försöker att hämta en fil med hjälp av Internet Explorer i Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 843605 Ett felmeddelande visas om att InfoPath inte kan hitta eller öppna ett formulär när du klickar på en hyperlänk i Internet Explorer 6 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 843518 Värdrubriken har inte uppdaterats till att återspegla det nya portnumret i Internet Explorer när du dirigerar om HTTP-förfrågningar som innehåller ett portnummer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 889386 Ett ”åtkomst nekad”-felmeddelande kan visas när du omdirigeras från en webbplats till en annan webbsida på en dator med Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 816506 Internet Explorer eller Outlook Express avslutas oväntat med ett fel i Mshtml.dll
 • 890178 KORRIGERING: Du får felmeddelandet "Sidan kan inte visas" i Internet Explorer när du går tillbaka till en webbsida med information som du redan har skickat en gång efter installation av Windows XP SP2
 • 892056 KORRIGERING: Felmeddelandet "Sidan kan inte visas" kan visas när du klickar på en hyperlänk för att visa ett Microsoft Office-dokument i Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 897168 Filer kan sparas med felaktigt eller trunkerat filnamn i Microsoft Internet Explorer 6 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Kända problem
 • I Microsoft Windows XP med Service Pack 2 och i Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 1 visas programuppdateringar i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen under namnet på produkten som uppdateras. I Windows XP med Service Pack 2 visas uppdateringen i Lägg till eller ta bort program under Windows XP – Programuppdateringar. I Windows XP med Service Pack 2 visas inte informationen Installerad för den här programuppdateringen i Lägg till eller ta bort program. Därför visas inte programuppdateringen enligt installationsordningen utan överst i listan Windows XP – Programuppdateringar.
 • När du har installerat säkerhetsuppdateringen och försöker spela upp ett kapitel från en DVD-skiva med WMV HD-formatet (Windows Media High Definition Video) i Windows Media Player, spelas kapitlet inte upp.Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  884487 Det går inte att spela upp ett kapitel från en DVD-skiva med WMV HD-format i Windows Media Player
 • När säkerhetsuppdateringen har installerats, och du klickar på en hyperlänk som leder till en WebDAV-mapp, kan du få ett felmeddelande i Microsoft Internet Explorer 6.0 som liknar följande:

  HTTP 405 - Ogiltig resurs

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  902395 Du kan få felmeddelandet "HTTP 405" när du klickar på en hyperlänk som leder till en WebDAV-mapp i Internet Explorer 6 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 883939 – senaste granskning 12/03/2007 08:04:00 – revision: 4.6

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver KB883939
Feedback