Felmeddelande vid försök att synkronisera videofiler i Windows Media Player 10

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Vid försök att synkronisera vissa MPEG2- (Motion Pictures Expert Group 2) eller AVI-videofiler (Audio Video Interleaved) i Microsoft Windows Media Player 10 till någon av följande enheter, kopieras inte videofilen till enheten:
 • En bärbar Microsoft Media Center-enhet med Microsoft Windows Mobile
 • En Pocket PC-enhet med Microsoft Windows Mobile
 • En Smartphone-enhet
 • En enhet med videofunktion
Dessutom visas ett av följande felmeddelanden:

80040212
Det går inte att tilldela minne eftersom ingen storlek har angivits.

800706BE
Ett RPC misslyckades.

80010105
Servern kastade ett undantag.
Orsak
Det här problemet kan orsakas av en inkompatibel eller äldre version av MPEG2-avkodaren eller AVI-codecen som är installerad på datorn.
Lösning
Lös problemet genom att kontakta leverantören av den bärbara enheten eller avkodaren/codecen och fråga om det finns en uppdatering som stöder konverteringsfunktionen i Windows Media Player 10.

Om du vill veta hur du kontaktar leverantören av den bärbara enheten eller avkodaren/codecen klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base (Länkarna kan leda till webbplatser som är helt eller delvis på engelska):
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z
Mer Information
De flesta videofiler måste konverteras till ett annat format innan filen kan kopieras till en Portable Media Center-, Pocket PC- eller Smartphone-enhet eller annan enhet med videofunktion.

Följande DVD-avkodare fungerar i Windows Media Player 10:
 • Intervideo WinDVD
 • Cyberlink PowerDVD
 • NVIDIA NVDVD Decoder
Mer information om Cyberlink PowerDVD finns på följande Cyberlink PowerDVD-webbplats:Mer information om NVIDIA NVDVD Decoder finns på följande NVIDIA NVDVD Decoder-webbplats:Mer information om Intervideo WinDVD finns på följande Intervideo DVD-webbplats: Om du inte vet vilken avkodare som är installerad på datorn installerar du Windows XP DVD Decoder Checkup Utility från följande Microsoft-webbplats: Du kan göra följande med verktyget:
 • Identifiera vilka MPEG-2-avkodare som är installerade på datorn.
 • Ta reda på om avkodarna är kompatibla med Windows Media Player 10.
 • Välja vilken installerad avkodare som ska användas i Windows Media Player 10 för synkronisering av DVR-MS-filer till en bärbar enhet.
Ibland får du ett förslag på en webbplats där det kan finnas en uppdaterad avkodare. Om programmet anger att du inte har någon MPEG-2 avkodare kan du köpa en från en leverantör.

Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
wmp wmp10 mediaplayer
Egenskaper

Artikel-id: 884841 – senaste granskning 01/13/2015 00:03:40 – revision: 3.0

Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Concise Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB884841
Feedback