Felmeddelandet "Ett säkerhetsproblem har uppstått" visas vid försök att spela upp innehåll från en säker webbplats i Windows Media Player 10

Symptom
När du försöker spela upp innehåll från en säker server (https://) i Microsoft Windows Media Player 10 visas följande felmeddelande:
Ett säkerhetsproblem har uppstått.
Om du klickar på Stäng spelas inte innehållet upp. Om du klickar på Webbhjälp visas ett felmeddelande med en hänvisning till 800C000E. Det finns emellertid ingen hjälpinformation för detta felmeddelande.
Workaround
Undvik problemet genom att spara innehållet på den lokala datorn innan du försöker spela upp det. Gör det genom att högerklicka på innehållet på den säkra webbsidan och klicka sedan på Spara mål som.
wmp wmp10 mediaplayer
Egenskaper

Artikel-id: 885136 – senaste granskning 06/20/2005 15:58:00 – revision: 1.4

Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Concise Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe Edition

  • kbtshoot kbprb KB885136
Feedback