Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av uppdatering för Office 2003: 8 februari 2005

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har släppt en uppdatering för Microsoft Office 2003. I "Innehåll" nedan anges vilken information om uppdateringen som den här artikeln innehåller.
INLEDNING
Uppdateringen ökar tillförlitligheten hos smarta etiketter i Microsoft Office 2003 genom att ytterligare begränsa hur webbplatser är kopplade till åtgärder i smarta etiketter.

Den här uppdateringen ingick först i Office 2003 Service Pack 2. Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-uppdateringen för Office 2003 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2003
Överst på sidan
Mer Information

Information om uppdateringen

Problem som korrigeras i uppdateringen

Genom uppdateringen för Office 2003 (KB885828) korrigeras problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:
840656 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 1: 20 augusti 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
885257 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 1: 13 september 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
887593 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 1: 12 oktober 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Genom uppdateringen för Office 2003 (KB885828) åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
Fel Lotus Notes-databas öppnas
När du klickar på en hyperlänk till en Lotus Notes-databas i ett Office 2003-dokument öppnas fel Notes-databas i Lotus Notes.

Korrigeringen i uppdateringen gör att du kan använda följande Lotus Notes-standardformat för Notes-databaslänkar:
notes:///
Menyerna kan vara inaktiverade i Word Viewer 2003
Vissa menyer kan vara inaktiverade i Microsoft Office Word Viewer 2003, till exempel menyn Svarsguiden i huvudmenyraden. Problemet uppstår om Word Viewer installeras på en dator med en språkspecifik version av Office 2003.
Du uppmanas att hämta en användarlicens i Excel Viewer 2003
När du öppnar en arbetsbok som utnyttjar Information Rights Management (IRM) i Microsoft Office Excel Viewer 2003, kanske du uppmanas att hämta en användarlicens (EUL) fastän du redan har hämtat en licens för samma arbetsbok.
Felaktig information visas i dialogrutan Om
Rutan Detta program är licensierat till kan felaktigt visas i dialogrutan Om Microsoft Excel Viewer och Om Microsoft Word Viewer. Sedan du installerat uppdateringen tas rutan Detta program är licensierat till bort från dialogrutan Om Microsoft Excel Viewer.
Fel språk används i menyerna i Word Viewer 2003
När du installerar Word Viewer 2003 för ett språk som skiljer sig från det standardspråk som är aktiverat på datorn, används standardspråket i menyer och dialogrutor i Word Viewer.
Smarta etiketter skickas i ett e-postmeddelande när denna funktion är inaktiverad
Om följande villkor är uppfyllda tas inte smarta etiketter bort från ett e-postmeddelande:
 • Du avmarkerar kryssrutan Spara smarta etiketter i e-postmeddelandet i dialogrutan E-postalternativ i Microsoft Office Word 2003.
 • Du skickar ett dokument som ett e-postmeddelande. Dokumentet innehåller smarta etiketter.

Hjälpfiler för Excel Viewer 2003 på engelska
När du visar hjälpfilerna för Excel Viewer 2003 är de på engelska. De är inte på standardspråket för Excel Viewer 2003.
Excel Viewer kraschar när en arbetsbok med ett skript öppnas
När du använder Excel Viewer 2003 för att öppna en Excel-arbetsbok med ett skript kan det hända att Excel Viewer slutar svara eller kraschar.
DM 5.1 gör att Word 2003 avslutas oväntat
Hummingbird DM 5.1 är ett program för dokumenthantering. Om du arbetar i Word 2003 med ett dokument som i Hummingbird DM 5.1 är utcheckat för redigering eller granskning, kan Word 2003 oväntat avslutas. Dessutom kan följande felmeddelande visas:

Microsoft Word har stött på ett problem och måste avslutas.

Ytterligare information om Hummingbird finns på följande Hummingbird-webbplats: De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.


Överst på sidan

Kända problem

Kända problem som kan uppstå efter installation av uppdateringen

När du har installerat uppdateringen på en dator där antingen Microsoft Office Visio 2003 eller Microsoft Office Project 2003 finns installerat och kontrollerar versionen hos filen Mso.dll, är filversionen tidigare än 11.0.6408.0. Detta visar att filen Mso.dll har bytts ut mot en äldre version av filen.

Detta problem uppstår när filen Mso.dll blir skadad.

Du löser problemet genom att klicka på Identifiera och reparera på Hjälp-menyn i något Office-program.Om du vill veta mer om hur du använder funktionen Identifiera och reparera klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821593 Installera eller reparera och installera om Office 2003-program och -funktioner
Överst på sidan

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

På Microsoft Download Center finns klientuppdateringen, de administrativa uppdateringarna, installationsanvisningarna och distributionsstrategierna. Gå till följande webbplats om du vill hämta uppdateringen från Microsoft Download Center:Överst på sidan

Avgöra om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller följande filversioner.
  Filnamn    Version  -----------------------  Mso.dll    11.0.6408.0  Ietag.dll   11.0.6404.0
Du behöver inte installera den här uppdateringen om du har en senare version av filerna i tabellen.Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Mso.dll som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

Information för administratörer om MSP-filer

Administratörsuppdateringen består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i den här uppdateringen:
MSOff.msp
Överst på sidan

Information för administratörer beträffande ominstallation av vissa komponenter

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar Office 2003 igen och installerar om det på klientdatorer, rekommenderar vi att du kör en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista med funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i Office 2003 från administratörsavbildningen. För uppdateringen till Office 2003 (KB885828) är värdet för [lista med funktioner] följande:
Produkt Funktionsnamn
Microsoft Office Access 2003 ACCESSNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Excel 2003 EXCELNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Word 2003 WORDNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003 FPSE,Complete
Microsoft Office 2003 (alla versioner) WORDNonBootFiles,EXCELNonBootFiles,ProductFiles Obs! Microsoft Office 2003 Professional använder också funktionen ACCESSNonBootFiles.
Microsoft Office InterConnect 2004 RMSFiles,ProductFiles
Om du vill installera om alla komponenter i Microsoft Office på klientdatorn kan du i stället använda parametern REINSTALL=ALL.

Detaljerade anvisningar för uppdatering av en administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Updating clients from a patched administrative image" i "Strategies for Updating Office 2003 Installations". Artikeln "Strategies for Updating Office 2003 Installations" finns på följande Microsoft-webbplats:Office Admin Update Center for Office IT Professionals innehåller de senaste administratörsuppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan
Smarta etiketter restriktioner pålitlighet webbplatser åtgärder 2003 Office
OfficeNet 437817 479065 480177 482245 484482 484842 487895 489177 489179 489858 492383 492407 492869493548 494096 494518 494608 495389 495443 Innehållsunderhåll 27057
Egenskaper

Artikel-id: 885828 – senaste granskning 01/08/2007 08:23:00 – revision: 4.3

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office InterConnect 2004, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003

 • kboffice2003sp2fix atdownload kbfix kbupdate KB885828
Feedback