Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Viktig information om MS04-028-säkerhetsuppdateringarna vid användning av Windows XP Service Pack 2

Sammanfattning
Det kan verka som om säkerhetsuppdateringarna 832332 (Microsoft Office XP), 831932 (Microsoft Visio 2002) och 831931 (Microsoft Project 2002) som beskrivs i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-028 installeras utan problem på en dator med Windows XP Service Pack 2 (SP2). Trots detta installeras de ursprungliga versionerna av de här uppdateringarna, från den 14 september 2004, kanske inte om du tidigare har installerat en programuppdatering för Office XP, Visio 2002 eller Microsoft Project 2002 som dokumenteras i artikel 886992 i Microsoft Knowledge Base.

Lös problemet så här:
 • Installera den viktiga uppdateringen 885884 med hjälp av Automatiska uppdateringar på Microsoft-webbplatsen Windows Update.
 • Installera de reviderade versionerna av säkerhetsuppdateringarna 832332, 831932 eller 831931 som gavs ut den 12 oktober 2004 från webbplatsen Office Update.
I den här artikeln beskrivs också alternativa metoder som avancerade användare och IT-proffs kan använda för att lösa problemet eller ta reda på om klientdatorer påverkas av problemet.
Symptom
Det kan verka som om följande säkerhetsuppdateringar installeras på rätt sätt på en dator med Windows XP Service Pack 2:
KB-artikelNamn på säkerhetsuppdateringspaket från den 14 september 2004
832332Officexp-kb832332-client-enu, Officexp-kb832332-fullfile-enu
831932Visio2002-KB831932-FullFile-ENU
831931Project2002-kb831931-fullfile-enu
Vid installationen av de ursprungliga versionerna av de här uppdateringarna uppdateras emellertid inte alltid filen Mso.dll i mappen %Program%\Common Files\Microsoft Shared\Office10 på rätt sätt. Med hjälp av informationen i "Så tar du reda på om du drabbas" kan du ta reda på om du drabbas av det här problemet.

Obs! Det här problemet påverkar bara de ursprungliga säkerhetsuppdateringarna från den 14 september 2004. De ursprungliga säkerhetsuppdateringspaketen som påverkas av problemet heter Officexp-kbnummer-filtyp-lokalisering.exe. Det ursprungliga engelska klientuppdateringspaketet för säkerhetsuppdatering 832332 heter till exempel Officexp-kb832332-client-enu.exe.

Den 12 oktober 2004 gavs säkerhetsuppdateringarna 832332, 831932 och 831931 ut igen för att problemet som beskrivs i den här artikeln skulle lösas. De återutgivna uppdateringarna som löser problemet heter Officexp-kbnummer-v2-filtyp-lokaliseringv2.exe. Det återutgivna uppdateringspaketet för säkerhetsuppdatering 832332 heter till exempel Officexp-kb832332-v2-client-enu.exe.

Orsak
Det här problemet uppstår om du tidigare har installerat någon av programuppdateringarna för Office XP, Visio 2002 eller Microsoft Project 2002 som dokumenteras i artikel 886992 i Microsoft Knowledge Base på en dator med Windows XP SP2.

Obs! Det här problemet kan orsakas av följande brett utgivna programuppdateringar:
833858 Beskrivning av uppdatering för Office XP: 23 mars 2004
831931Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Project 2002: 12 oktober 2004
832668Uppdatering för Alternativa indata från användaren i Office XP: 9 mars 2004
831932Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2002: 12 oktober 2004
830241 Beskrivning av Microsoft Project 2002 Service Pack 1
Lösning

Om datorn inte är riktigt uppdaterad har du följande alternativ:
 • Du kan installera den reviderade uppdateringen. I så fall kan du antingen använda den metod som beskrivs i avsnittet "Automatiska uppdateringar eller Windows Update" eller metoden som beskrivs i avsnittet "Office Update".
 • Du kan reparera Office. Om du vill göra detta följer du instruktionerna i avsnittet "Reparera Office".

Lös problemet genom att installera den viktiga uppdateringen 885884 med hjälp av Automatiska uppdateringar eller webbplatsen Windows Update.

Om du vill veta mer om konfiguration av automatiska uppdateringar i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306525 Konfigurera och använda Automatiska uppdateringar i Windows XP


Så här installerar du den här uppdateringen från webbplatsen Windows Update:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Snabb installation (rekommenderas).
 3. Om datorn påverkas av det här problemet väljs automatiskt den viktiga uppdateringen 885884 ut för installation. Klicka på Installera.
 4. Läs och godkänn licensavtalet (EULA).
Den viktiga uppdateringen 885884 hämtas till datorn, och installationsguiden hjälper dig att installera den.Om du vill veta mer om den viktiga uppdateringen 885884 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885884 Viktig uppdatering för Office XP i Windows XP Service Pack 2

Lös problemet genom att installera de reviderade säkerhetsuppdateringarna 832332, 831932 eller 831931 från webbplatsen Office Update Gör så här:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar.

  Installerade uppdateringar söks på datorn.
 3. Om du påverkas av det här problemet visas de återutgivna uppdateringarna i "Uppdateringar för Office XP".
 4. Klicka på Starta installation, och följ sedan instruktionerna på skärmen för installation av lämpliga återutgivna säkerhetsuppdateringar.

Lös problemet genom att installera Office XP-installationen Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv appwiz.cpl i rutan Öppna och tryck på RETUR.
 2. Klicka på Ändra eller ta bort program.
 3. Klicka på din Microsoft Office XP-, Microsoft Project 2002- eller Visio 2002-produkt i listan över installerade program.
 4. Klicka på Klicka här om du vill se supportinformation.
 5. Klicka på Reparera.

  Obs! Om du har installerat din Office XP-produkt från en CD-ROM-skiva kan denna efterfrågas under identifierings- och reparationsprocessen. Om du har installerat Office-produkten från en nätverksresurs som inte är tillgänglig under identifierings- och reparationsprocessen, kan du bli ombedd att ange platsen för nätverksresursen med källfilerna för din Microsoft Office-installation.
 6. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Lös problemet med någon av följande metoder.

Obs! Vi rekommenderar att du använder metoden som beskrivs i avsnittet “Installera reviderade säkerhetsuppdateringar”.

Lös problemet genom att installera den reviderade versionen av de aktuella säkerhetsuppdateringarna som hör till MS04-028, utgivet den 12 oktober 2004, med hjälp av webbplatsen Office Update eller genom att hämta och installera lämpliga uppdateringar från Microsoft Download Center:

Lös problemet genom att installera den viktiga uppdateringen 885884.

Om du vill veta mer om den viktiga uppdateringen 885884 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885884 Viktig uppdatering för Office XP i Windows XP Service Pack 2

SUS (Software Update Services) kan också användas för distribution av den viktiga uppdateringen 885884. Med hjälp av SUS kan kunderna installera en tjänst för hämtning av alla viktiga uppdateringar, säkerhetsuppdateringar och Service Pack-versioner när de läggs upp på Microsoft-webbplatsen Windows Update: När uppdateringarna har godkänts av administratörerna görs de automatiskt tillgängliga för alla förkonfigurerade servrar med Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windows 2000 samt för stationära datorer med Microsoft Windows XP Professional och Microsoft Windows 2000 Professional.

Mer information om Software Update Services och Windows Update, nästa generation av tjänster för programuppdatering, finns på följande Microsoft-webbplats:

IT-proffs kan använda något av verktygen i MS04-028 för sökning efter uppdateringar för att söka efter de obligatoriska MS04-028-säkerhetsuppdateringarna på datorer och installera alla uppdateringar som saknas från en lokal nätverksresurs. Verktyget kan köras från ett start- eller inloggningsskript eller av en användare med lokal administratörsbehörighet. Det finns två versioner av det här verktyget:
 • En version är avsedd för miljöer där SMS (Systems Management Server) eller någon annan hanteringslösning för företag inte används för för uppdateringshantering.

  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  886988 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server inte används
 • En version är avsedd för användning i miljöer där SMS används för uppdateringshantering.

  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  885920 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server 2003 och Systems Management Server 2.0 används

Lös problemet genom att installera Office XP-installationen Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv appwiz.cpl i rutan Öppna och tryck på RETUR.
 2. Klicka på Ändra eller ta bort program.
 3. Klicka på din Office XP-, Microsoft Project 2002- eller Visio 2002-produkt i listan över installerade program.
 4. Klicka på Klicka här om du vill se supportinformation.
 5. Klicka på Reparera.

  Obs! Om du har installerat din Office XP-produkt från en CD-ROM-skiva kan denna efterfrågas under identifierings- och reparationsprocessen. Om du har installerat Office-produkten från en nätverksresurs och denna inte är tillgänglig under identifierings- och reparationsprocessen, kan du bli ombedd att ange platsen för nätverksresursen med källfilerna för din Office-installation.
 6. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Om du är administratör och inte vill installera om den reviderade versionen av MS04-028-uppdateringarna var för sig kan du använda kommandot REINSTALL=<Funktionsnamn>. Använd följande metod om du är administratör och använder kommandot Msiexec.exe för att installera uppdateringar.

Obs! Använd inte den här metoden om du uppdaterar en administratörsavbildning eller om du uppdaterar en administratörsinstallationspunkt.

Följande är exempel på kommandorader som kan användas för att reparera specifika Microsoft Office-produkter med hjälp av kommandot Msiexec.exe /I {Produkt-GUID} REINSTALL=<Funktionsnamn>:

Använd följande kommandorad för Microsoft Office 2003 (alla produkter), Microsoft Office Project 2003 och Microsoft Office Visio 2003:
Msiexec /i {Produkt-GUID} REINSTALL=ProductNonBootFiles REINSTALLMODE=omu /qb-
Använd följande kommandorad för Office XP (alla produkter), Microsoft Project 2002 och Visio 2002:
Msiexec /i {Produkt-GUID} REINSTALL=Produktfiler REINSTALLMODE=omu /qb-
Obs!
 • Funktionsnamn och Produktfiler är skiftlägeskänsliga. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera enbart funktionen som uppdateras.
 • I de här kommandona är Produkt-GUID GUID för din Office 2003- eller Office XP-produkt. {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} är till exempel GUID för den engelska (USA) utgåvan av Microsoft Office 2003 Professional Enterprise. Följande artiklar innehåller information om numrering av olika Office 2003- och Office XP-produkter.

  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  832672 Beskrivning av numreringsschema för produktkod-GUID:er i Office 2003
  302663Beskrivning av numreringsschema för produktkod-GUID:er för Office XP-program
Du kan använda kommandoraden för att installera samtliga uppdateringar i en batchfil som kan köras på måldatorn eller som en del av ett SMS-inloggningsskript när användaren loggar in på datorn.


Mer Information
Om du inte använder Windows XP SP2 berörs du inte av det här problemet. Om du använder Windows XP SP2 använder du någon av metoderna i det här avsnittet för att ta reda på om du berörs av det här problemet:

Använd endast MBSA vid genomsökning av lokala datorer för att ta reda på om de reviderade uppdateringarna (832332, 831932 och 831931) är installerade på klientdatorer. Mer information om hur Office-uppdateringar identifieras i MBSA finns på följande Microsoft-webbplats:Om du vill veta mer om vilka program som inte identifieras av MBSA klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)


Mer information om MBSA och hämtning av MBSA finns på följande Microsoft-webbplats:

Rätt version av Mso.dll installeras inte genom de berörda uppdateringarna. Därför kan du manuellt ta reda på om du påverkas av det här problemet genom att kontrollera vilken version av Mso.dll som finns i mappen %Program%\Common Files\Microsoft Shared\Office10 Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv %Program%\Common Files\Microsoft Shared\Office10 och klicka på OK.
 2. Högerklicka på filen Mso.dll, och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Notera versionsnumret för Mso.dll på fliken Version. Om versionsnumret inte är 10.0.6714.0 eller en senare version kan du påverkas av det här problemet.
Off2002 offxp vis2002 vis2k2 visxp prj2002 prj2k2 prjxp
Egenskaper

Artikel-id: 885876 – senaste granskning 04/05/2012 00:43:00 – revision: 3.1

Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsecurity kbtshoot KB885876
Feedback