Ett felmeddelande visas vid överföring av skyddat Windows Media-innehåll till en Portable Media Center-enhet

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du försöker överföra Microsoft Windows Media-innehåll som har skyddats med WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) till en Portable Media Center-enhet, visas något av följande felmeddelanden på klienten eller i programmet vid försök att synkronisera filen:

Felmeddelande 1
800480CF - Licenssignaturfel
Felmeddelande 2
80049006 - Ett certifikat har slutat att gälla
Uppspelning på datorn och vissa bärbara enheter påverkas inte.
Orsak
Det här problemet beror på att ett certifikat som användes i en huvud-DLL-fil för Windows Media Format SDK (Software Development Kit) gick ut den 31 augusti 2004. Eftersom certifikatet har gått ut går det inte att överföra innehåll.
Lösning
Om problemet uppstår i dialogrutan för synkronisering av Windows Media Player gör du följande:
  1. Högerklicka på felet i synkroniseringsloggen.
  2. Klicka på Felinformation.
  3. Klicka på Webbhjälp och följ instruktionerna på webbsidan för lösning av problemet.
Du kan även lösa problemet manuellt så här:
  1. Stäng av alla medieprogram, inklusive onlinetjänster som MSN, Napster och CinemaNow.
  2. Besök följande Microsoft-webbplats och följ instruktionerna för uppdatering av certifikatet:
  3. Försök synkronisera innehållet på Portable Media Center-enheten igen.

    Obs! Du måste kanske starta om datorn för att ändringarna ska börja gälla.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Informationen i denna artikel gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Problemet påverkar bara ett begränsat antal klienter med Windows Media Player 10. På dessa klienter har försök kanske gjorts att spela upp Windows Media-skyddat innehåll mellan den 23 juli 2004 och den 2 september 2004.

Obs! Om du använder betaversionen av Microsoft Windows Media Player 10 måste du installera den utgivna versionen från Microsoft Download Center. Hämta den på följande Microsoft-webbplats:
anpassning 0x800480CF 0x80049006 WMP PMC WMDRM
Egenskaper

Artikel-id: 885944 – senaste granskning 01/13/2015 00:06:45 – revision: 2.0

Microsoft Windows Media Player 10, Windows Media Format 9.5 Software Development Kit

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB885944
Feedback