Buffertöverskridning vid JPEG-bearbetning (GDI+) möjliggör körning av kod i Microsoft Windows Journal Viewer 1.5

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning buffertspill specialutformad omfattning särskild fjärrkörning kod jpeg bilder grafik gdiplus.dll
Egenskaper

Artikel-id: 886179 – senaste granskning 01/16/2015 08:59:42 – revision: 1.2

  • Customer Service and Support Information
  • kbnosurvey kbarchive kmcustomerservice atdownload kbqfe kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin KB886179
Feedback