Du får ett "fel 1606" meddelande när du försöker installera eller ta bort Microsoft-program

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 886549
Symptom
När du försöker installera eller ta bort någon av de produkter som anges i avsnittet "gäller" kan hända det att ett felmeddelande av följande slag:
Fel 1606: Det gick inte att komma åt nätverksplatsen
Orsak
Det här problemet kan uppstå om det finns en felaktig inställning i en av följande registerundernycklar:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill lösa problemet själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.


Obs! Den här korrigeringen den paketera kan du automatiskt återskapa alla registerposter som anges i följande tabeller.
Lösning

Metod 1

Lös det åt mig

Om du vill åtgärda problemet automatiskt genom att klicka på den Fix it knappen eller länken. Klicka på Kör i den Filhämtning dialog rutan och följ anvisningarna i Fix it-guiden.

Kommentarer
 • Den här guiden kan vara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Om du vill lösa problemet själv så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Regedit.exe, och klicka sedan påOK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 3. Kontrollera att värdena är lika värden i följande tabell i den högra rutan. Gå till step7 om tabellen matchar varje värde.
  För Windows XP och Windows Server 2003
  Namn Typ Datavärde
  AppData REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Application data
  Cache REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Local inställningar\Temporary Internet Files
  Cookies REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Cookies
  Skrivbord REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Desktop
  Favoriter REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Favorites
  Historik REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local inställningar\Tidigare
  Lokala AppData REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data
  Lokala inställningar REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Local inställningar
  Mina bilder REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\My dokument\Mina bilder
  Mapparna nätverket REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\NetHood
  Personliga REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\My dokument
  Skrivare REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\PrintHood
  Program REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start USERPROFILE%\Start-meny\Program
  Senaste REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Recent
  SendTo REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\SendTo
  Start-menyn REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start-menyn
  Start REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Start USERPROFILE%\Start-meny\Program\Autostart
  Mallar REG_EXPAND_SZ %USERPROFILE%\Templates
  För Windows Vista, Windows 7 och Windows Server 2008
  Namn Typ Datavärde
  {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Downloads
  AppData REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming
  Cache REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet-filer
  CookiesREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
  SkrivbordREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Desktop
  FavoriterREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Favorites
  Historik REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
  LokalaprogdataREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Local
  Mina bilder REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Pictures
  Min musikREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Music
  Min Video REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Videos
  Mapparna nätverketREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network-genvägar
  PersonligaREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\Documents
  SkrivareREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer-genvägar
  ProgramREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start-menyn\Program
  SenasteREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
  SendToREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
  Start-menynREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start-menyn
  StartREG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start-meny\Program\Autostart
  Mallar REG_EXPAND_SZ%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
 4. Om alla namn, typ eller värde inte matchar tabell instep 3, högerklicka på värdet och klicka påTa bort.
 5. Högerklicka på Användaren ShellFoldersi den vänstra rutan, peka på Nytt, på ExpandableString värde, Skriv önskat namn i tabellen step3 värde och tryck sedan på RETUR.
 6. Högerklicka på värdet som du skapade i steg 5 och klicka påÄndra, Skriv värdet i Värdedata boxfor värdenamn.
 7. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 8. Kontrollera att värdena är lika värden i följande tabell i den högra rutan. Om varje värde matchar tabellen, gå till step12.
  För Windows XP och Windows Server 2003
  NamnTypDatavärde
  Vanliga AppData REG_EXPAND_SZ%AllUsersprofile%\Application data
  Skrivbord REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Desktop
  Gemensamma dokument REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Documents
  Vanliga Favoriter REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Favorites
  Vanliga program REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start-meny\Program\Windows-menyn\Program
  Vanliga Start-menyn REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start-meny\Program\Windows-menyn
  Gemensam Autostart REG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Start-meny\Program\Windows-meny\Program\Autostart
  CommontemplatesREG_EXPAND_SZ%ALLUSERSPROFILE%\Templates
  För Windows Vista, Windows 7 och Windows Server 2008
  NamnTypDatavärde
  {3D644C9B-1FB8-4f30-9B45-F670235F79C0}REG_EXPAND_SZ%Public%\Downloads
  Vanliga AppDataREG_EXPAND_SZ% ProgramData %
  SkrivbordREG_EXPAND_SZ%Public%\Desktop
  Gemensamma dokumentREG_EXPAND_SZ%Public%\Documents
  Vanliga programREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start-menyn\Program
  Vanliga Start-menynREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start-menyn
  Gemensam AutostartREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start-meny\Program\Autostart
  Gemensamma mallarREG_EXPAND_SZ%ProgramData%\Microsoft\Windows\Templates
  CommonMusicREG_EXPAND_SZ%Public%\Music
  CommonPicturesREG_EXPAND_SZ%Public%\Pictures
  CommonVideoREG_EXPAND_SZ%Public%\Videos
 9. Om alla namn, typ eller värde inte matchar tabellen instep 8, högerklicka på värdet och klicka påTa bort.
 10. Högerklicka på Användaren ShellFoldersi den vänstra rutan, peka på Nytt, på ExpandableString värde, Skriv önskat namn i tabellen step8 värde och tryck sedan på RETUR.
 11. Högerklicka på det värde som du skapade i steg 10 och klicka påÄndra, Skriv värdet i Värdedata boxfor värdenamn.
 12. Avsluta Registereditorn och starta sedan om thecomputer.

Metod 2

Om problemet kvarstår kan du hitta registernycklar.
Är en viktig register av hur visas nyckeln för Microsoft Office i registret under:
Versionen av Microsoft OfficeVisas i registret
Office 201014,0
Office 200712.0
Office 200311.0
Office XP10.0
Office 20009.0
Office 978.0
Genom att följa stegen nedan:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Regedit.exe, och klicka sedan påOK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office
 3. I den vänstra rutan registrerar det några gamla Microsoft Office nycklar som inte har någon produkt som är kopplade till.
  Obs! I bilden nedan är ett exempel för att ta bort en registery för Office 2007.Skärmbilden för det här steget
 4. Högerklicka på den mapp som du hittar i den vänstra rutan och klicka sedan på Ta bort.
 5. Avsluta Registereditorn och starta sedan om datorn.
Obs! För dem som gick inte att ta bort register nycklar genom att högerklicka på nyckeln och klicka på behörighet. Kontrollera att din grupp (eller du) har fullständig behörighet. Det kan vara administratör eller ett annat konto som har administratörsbehörighet.

fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 886549 – senaste granskning 01/09/2016 09:25:00 – revision: 6.0

Microsoft Picture It! Digital Image Pro 9.0, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Streets & Trips 2003 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • dftsdahomeportal kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb kbcip kbmt KB886549 KbMtsv
Feedback