Därför tillfrågas du om du vill starta om datorn efter installation av en säkerhetsuppdatering på en dator med Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
I den här artikeln får du veta varför du tillfrågas om du vill starta om en dator med Microsoft Windows efter installation av en säkerhetsuppdatering.
Mer Information

Därför tillfrågas du om du vill starta om datorn

När du har installerat en säkerhetsuppdatering kan du tillfrågas om du vill starta om datorn, om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:
  • Genom säkerhetsuppdateringen uppdateras en DLL-fil som laddas i en eller flera processer som krävs av Windows. Säkerhetsuppdateringen kan inte slutföras medan DLL-filen laddas. Därför är det nödvändigt att avbryta processen som medför att DLL-filen laddas. Om processen avbryts tas DLL-filen som krävs för att slutföra uppdateringen bort. Processen där DLL-filen laddas kan emellertid inte avbrytas medan Windows körs. Säkerhetsuppdateringen som beskrivs i säkerhetsbulletinen MS04-011 uppdaterar till exempel många DLL-filer som laddas i centrala operativsystemprocesser som inte kan avbrytas utan att Windows avslutas.
  • Genom säkerhetsuppdateringen uppdateras en EXE-fil som körs som en process som krävs av Windows. Uppdateringen kan inte slutföras medan processen körs. Du kan emellertid inte avbryta processen om du inte avslutar Windows. Csrss.exe är till exempel en nödvändig process i Windows.
  • Genom säkerhetsuppdateringen uppdateras en drivrutin som används och som krävs av Windows. Uppdateringen kan inte slutföras medan drivrutinen används. Du kan emellertid inte ta bort drivrutinen om du inte avslutar Windows. Disk.sys är till exempel en nödvändig drivrutin i Windows.
  • Genom säkerhetsuppdateringen görs ändringar i registret som gör att du måste starta om datorn.
  • Genom säkerhetsuppdateringen görs ändringar av registerposter som är skrivskyddade när datorn startas.

Så minskar du sannolikheten för att du ska tillfrågas om du vill starta om datorn

Om du vill minska sannolikheten för att du blir tillfrågad om du vill starta om datorn efter installation av en säkerhetsuppdatering, kan du försöka avsluta processerna där filerna som uppdateras genom säkerhetsuppdateringen används.

Du kan ta reda på om filer som uppdateras av en säkerhetsuppdatering används på datorn med hjälp av Process Explorer från Sysinternals, som visar hur och i vilka processer filer används. Sedan kan du kanske avbryta tjänsterna eller processerna där filerna används. Mer information om Process Explorer finns på följande Sysinternals-webbplats:Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.Om du vill veta mer om Process Explorer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
242131 Visa en lista över processer med öppna filer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Microsoft stöder eller rekommenderar inte den här produkten framför andra inom samma område, förutom våra egna produkter. Vi tillhandahåller informationen endast som en service för våra kunder och ger inte några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för andra produkter än våra egna. De garantier som vi inte lämnar innefattar men är inte begränsade till garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål.

Så inaktiverar du meddelandet om omstart av datorn

Du kan inaktivera meddelandet om omstart av datorn med hjälp av en kommandoradsväxel. Vilken kommandoradsväxel som ska användas beror på vilket installationsprogram som används för säkerhetsuppdateringen.Om du vill veta mer om kommandoradsväxlar för Windows- och IExpress-programuppdateringspaket klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
262841 Kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för Windows-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
197147 Kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för IExpress-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du använder Windows Installer installeras en säkerhetsuppdatering med filnamnstillägget .msi eller .msp på datorn. Mer information om kommandoradsväxlar som används i Windows Installer finns på följande Microsoft-webbplats:Viktigt! I vissa fall måste du starta om datorn för att säkerhetsuppdateringen ska installeras fullständigt. Datorn kan förbli sårbar om säkerhetsuppdateringen inte installeras fullständigt.

Teknisk support för x64-versioner av Microsoft Windows

Maskinvarutillverkaren tillhandahåller teknisk support och hjälp för x64-versioner av Microsoft Windows. Det beror på att operativsystemet levererades tillsammans med maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en x64-baserade version av Windows. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt, eftersom tillverkaren är bäst lämpad att ge support på program som tillverkaren själv har installerat på maskinvaran.

Produktinformation om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition finns på följande Microsoft-webbplats: Produktinformation om x64-versioner av Microsoft Windows Server 2003 finns på följande Microsoft-webbplats: De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Egenskaper

Artikel-id: 887012 – senaste granskning 12/03/2007 07:56:39 – revision: 4.4

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft BackOffice Server 4.5, Microsoft BackOffice Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition, Microsoft Windows Datacenter Server Limited Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbwinservnetwork kbsecurityservices kbhowto KB887012
Feedback