Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERING: Felmeddelandet NS_E_INVALID_DATA visas i Windows Media Player vid uppspelning av Fast Cached-innehåll

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Vid uppspelning av innehåll från en server med Microsoft Windows Media Player 10 eller Windows Media Player 9 Series med Fast Cache aktiverad uppstår ett problem. Följande felmeddelande från klienten visas:
0xC00D002F: Ogiltiga eller felaktiga data har påträffats.
Orsak
Om Windows Media Player tar emot ett sampel med en tidsstämpel som är mer än fem minuter senare än tidsstämpeln för föregående sampel, kan felmeddelandet i avsnittet "Symptom" visas. Normalt skickas flera sampel per sekund i ljud- och videoströmmar. En stor tidsökning i tidsstämpeln tyder därför på att ett fel har uppstått. Vid glesa strömmar, t.ex. skriptströmmar, är det emellertid annorlunda. Glesa strömmar har normalt en stor ökning av tiden i tidsstämplar mellan sampel.
Lösning
En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft, men den är endast avsedd att lösa det problem som beskrivs i den här artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa utgåva som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill lösa problemet omedelbart kan du skaffa snabbkorrigeringen från Microsoft Support. På följande webbsida finns en fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader:Obs! I vissa fall är supporten gratis, om en supporttekniker kommer fram till att problemet kan lösas med en viss uppdatering. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella uppdateringen.

Windows Media Player 9 för Microsoft Windows XP

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet WindowsXP-KB887078-v2-X86-ENU.exe nu.

Windows Media Player 9 för Microsoft Windows 2000 och Windows Server 2003

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet WindowsMedia9-KB887078-v2-x86-ENU.exe nu.

Windows Media Player 10

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet WindowsMedia10-KB887078-x86-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Windows Media Player 9 för alla operativsystem

  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn  --------------------------------------------------------------  30-sep-2004 14:39 9.0.0.3259   2 105 344 Wmvcore.dll

Windows Media Player 10

  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn  --------------------------------------------------------------  18-okt-2004 18:38 10.0.0.3651   2 362 104 Wmvcore.dll
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett programfel i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Workaround
Du kan undvika problemet genom att inaktivera funktionen Fast Cache i Windows Media Services (WMS) 9. Mer information om Fast Cache finns i WMS-produktdokumentationen som medföljer produkten. Du hittar denna genom att klicka på Help i Server Administrator.
WMP NS_E_INVALID_DATA 0xC00D002F
Egenskaper

Artikel-id: 887078 – senaste granskning 01/16/2015 16:32:29 – revision: 2.6

Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 9 Series for Windows XP, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Concise Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbtshoot kbfix KB887078
Feedback