SMS-distributionspaket för MS04-038-säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer 6 SP 1

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Det finns nu Microsoft SMS-distributionspaket (Systems Management Server) med säkerhetsuppdateringen MS04-038 för Microsoft Internet Explorer 6 SP1 för Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 och Windows XP. I SMS-distributionspaketet ingår också ett skript som gör att SMS 2.0 Software Update Services (SUS) Feature Pack eller SMS 2003 Software Update-funktionen kan användas för att distribuera lämpliga säkerhetsuppdateringar till datorer med Windows NT 4.0, Windows 2000 och Windows XP. SMS-distributionspaketet kan hämtas från Microsoft Download Center. Du måste hämta en språkspecifik version av distributionspaketet om du godkänner MS04-038-säkerhetsuppdateringarna för andra språk än engelska, franska, tyska eller japanska. När du ska använda SMS-distributionspaketet anger du /q:a /r:n för kommandoradsväxlarna i guiden för distribution av programuppdateringar.
Symptom
MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) är genomsökningsverktyget som används av SMS. Med MBSA identifieras datorer som behöver säkerhetsuppdateringarna som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-038. MBSA kan emellertid inte ge SMS informationen som krävs för att hämta och distribuera lämpliga MS04-038-säkerhetsuppdateringspaket för Internet Explorer 6 SP1 för Windows NT 4.0, Windows 2000 och Windows XP.

Obs! MS04-038-säkerhetsuppdateringspaketet för Windows NT 4.0 heter IE6.0sp1-KB834707-Windows-NT4sp6a-98-ME-x86-ENU.exe. MS04-038-säkerhetsuppdateringspaketet för Windows 2000 och Windows XP heter IE6.0sp1-KB834707-Windows-2000-XP-x86-ENU.exe.

Ytterligare information om MS04-038-säkerhetsuppdateringarna finns på följande Microsoft-webbplats: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS04-038.mspx
Lösning
För att lösa det här problemet har vi lagt upp ett SMS-distributionspaket på Microsoft Download Center. I SMS-distributionspaketet ingår följande:

  • IE6.0sp1-KB834707-Windows-2000-XP-x86-ENU.exe
  • IE6.0sp1-KB834707-Windows-NT4sp6a-98-ME-x86-ENU.exe
  • Ett skript som används för att identifiera operativsystemet på SMS-klientdatorer och installera lämplig säkerhetsuppdatering.
När MS04-038-säkerhetsuppdateringen har godkänts i DSUW (Distribute Software Update Wizard) hämtas SMS-distributionspaketet i stället för de angivna säkerhetsuppdateringarna som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-038.

Viktigt! Om du godkänner MS04-038-säkerhetsuppdateringen för andra språk än engelska, franska, tyska eller japanska måste du hämta SMS-distributionspaketet för språket manuellt. Om båda följande förutsättningar är uppfyllda måste du dessutom hämta SMS-distributionspaketen för de aktuella språken manuellt:
  • Du använder den engelska versionen av säkerhetskatalogen.
  • Du söker igenom franska, tyska eller japanska klientdatorer.

Information om hämtning

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta det engelska (USA) KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det arabiska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det portugisiska (Brasilien) KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det kinesiska (förenklad) KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det tjeckiska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det danska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det tyska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det grekiska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det spanska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det finska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det franska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det hebreiska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det ungerska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det italienska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det japanska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det koreanska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det nederländska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det norska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det polska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det portugisiska (Portugal) KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det ryska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det svenska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det turkiska KB887437-paketet nu.

HämtaHämta det kinesiska (traditionell) KB887437-paketet nu.

Utgivningsdatum: 12 oktober 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

SMS-distributionspaketet kräver SMS 2.0 Software Update Services (SUS) Feature Pack eller SMS 2003 Software Update-funktionen.

Information om användning

För att använda SMS-distributionspaketet måste du ange följande kommandorad i DSUW:
IE6.0sp1-KB834707-SMS-Deploy-KB887437-x86-ENU.exe /q:a /r:n
I SMS-distributionspaketet används de rekommenderade kommandoradsväxlarna för SMS-distribution för att installera säkerhetsuppdateringarna utan meddelanden och utan omstart av klientdatorer. I säkerhetsuppdateringen för Windows 2000 och Windows XP används kommandoradsväxlarna /quiet /norestart. I säkerhetsuppdateringen för Windows 4.0 används kommandoradsväxlarna /q:a /r:n. De här kommandoradsväxlarna ingår i skriptlogiken i SMS-distributionspaketet och kan inte ändras.
Mer Information

Vanliga frågor


Vad är skillnaden mellan säkerhetsuppdateringarna som ingår i SMS-distributionspaketet och säkerhetsuppdateringarna som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-038?

Det är ingen skillnad mellan säkerhetsuppdateringarna i SMS-distributionspaketet och säkerhetsuppdateringarna som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-038.

Jag har fått en snabbkorrigering från Microsoft eller min supportleverantör efter utgivningen av Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-004. Ingår den snabbkorrigeringen i SMS-distributionspaketet?

Nej. I SMS-distributionspaketet ingår samma säkerhetsuppdateringar som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-038. För alla operativsystem utom Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 64-bitarsutgåva version 2003 och Microsoft Windows XP Service Pack 2 ingår inte snabbkorrigeringar för Internet Explorer som har skapats efter MS04-004 eller MS04-025 inte i MS04-038-säkerhetsuppdateringarna. Därför kan det hända att snabbkorrigeringar som har getts ut efter MS04-004 tas bort vid installation av MS04-038-säkerhetsuppdateringarna. Det finns en samlad uppdatering med snabbkorrigeringar för Internet Explorer som har släppts efter MS04-004. I denna samlade uppdatering ingår även alla säkerhetskorrigeringar som ingår i MS04-038-säkerhetsuppdateringarna. Om du vill veta mer om den samlade uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873377 Samlad uppdatering för Internet Explorer 5.x och 6.0
Obs! Microsoft stöder inte SMS-distribution av den samlade uppdateringen 8733377. Det finns inget SMS-distributionspaket för den samlade uppdateringen 8733377. Denna kan bara hämtas från Microsoft Download Center.

Stöder SMS-distributionspaketet MS04-038-säkerhetsuppdateringar för andra versioner av Internet Explorer?

Nej. Problemet som beskrivs i den här artikeln uppstår endast med MS04-038-säkerhetsuppdateringarna för Internet Explorer 6 SP1 för Windows NT 4.0, Windows 2000 och Windows XP. MS04-038-säkerhetsuppdateringarna för andra versioner av Internet Explorer kan identifieras och distribueras med hjälp av SMS. Det finns inget behov av ett särskilt SMS-distributionspaket för andra MS04-038-säkerhetsuppdateringar.

Jag använder Internet Explorer 6 SP1 i en homogen miljö med bara ett operativsystem. Till exempel används bara Windows 2000 på SMS-klientdatorerna. Behöver jag använda SMS-distributionspaketet, eller kan jag distribuera säkerhetsuppdateringarna som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-038?

Du kan antingen använda SMS-distributionspaketet eller manuellt hämta och distribuera uppdateringen för ditt operativsystem som dokumenteras i säkerhetsbulletinen MS04-038.
säkerhetskorrigering patch
Egenskaper

Artikel-id: 887437 – senaste granskning 01/16/2015 01:36:39 – revision: 2.2

Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbsecurity atdownload KB887437
Feedback