Beskrivning av OneNote 2003 Service Pack 2

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office OneNote 2003. I denna artikel finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista med åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av uppdateringen och hur du avgör om den har installerats eller inte.
INLEDNING
Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 2 (SP2) innehåller viktiga förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar i OneNote 2003 SP2 har tidigare getts ut som separata uppdateringar. OneNote 2003 SP2 innehåller alla tidigare uppdateringar.
Mer Information

Service Pack-information

Hämtningsbar lista över problem som åtgärdas med uppdateringen

Det finns en Microsoft Excel-arbetsbok med en lista över problem som framkommit efter utgivningen av OneNote Server 2003 Service Pack 1 och som är åtgärdade i OneNote Server 2003 SP2.

Obs! Arbetsboken är på engelska och kommer inte att översättas till något annat språk.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2003System_SP2Changes.exe.Utgivningsdatum: 27 september 2005

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Problem som korrigeras i denna Service Pack-version

Genom OneNote 2003 SP2 korrigeras följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Anteckningar publiceras inte på en UNC-plats
När du försöker publicera anteckningar på en UNC-plats (Universal Naming Convention), t ex \\resursnamn\mappnamn, publiceras inte anteckningarna. Dessutom sparas MHT-filen med filstorleken 0 (noll) byte.


Åtgärdsfönstret Mall öppnas inte när du hämtar en ny mall
När du hämtar en ny OneNote 2003-mall från Microsoft Office Online öppnas åtgärdsfönstret Ny. Du måste öppna åtgärdsfönstret Mall om du vill använda den nya mallen. När du har installerat denna Service Pack-uppdatering kommer åtgärdsfönstret Mall att öppnas automatiskt varje gång du hämtar en ny OneNote 2003-mall.


ActiveX-kontrollen för hämtning har uppdaterats.
Service Pack-uppdateringen innehåller en ny version av ActiveX-kontrollen för hämtning av nya mallar för OneNote 2003 från Microsoft Office Online.

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-uppdateringen

OneNote 2003 SP2 innehåller uppdateringar för de problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar:

842774 Beskrivning av OneNote 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

Kända problem under installation av denna Service Pack-uppdatering

Det visas ett felmeddelande när du installerar OneNote 2003 SP2. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
906323 När du installerar Office 2003 Service Pack 2 visas felmeddelandet "Korrigeringsfilen kan inte installeras av tjänsten Windows Installer" eller så slutförs inte installationsprogrammet och det visas inte något meddelande. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem efter installationen av Service Pack-uppdateringen

Du uppmanas oväntat att starta som datorn efter installationen av Service Pack-uppdateringen för Microsoft Office. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
905726 Du uppmanas oväntat starta om datorn efter installationen av en Service Pack-uppdatering för Office eller en Office-uppdatering. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera Service Pack-uppdateringen

OneNote 2003 SP2 finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta uppdateringen och läsa installationsinstruktioner och distributionsstrategier på följande Microsoft-webbpltas:

Så avgör du om Service Pack-uppdateringen är installerad

Service Pack-uppdateringen innehåller filen med versionsnumret som visas i följande tabell.
FilnamnVersion
Onenote.exe11.0.6554.0
Du behöver inte installera Service Pack-uppdateringen om du har en senare version av filen i den här tabellen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av OneNote 2003 som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Dessutom installeras följande filer tillsammans med OneNote 2003 SP2:
FilnamnVersion
Academic.one
Alrtintl.dll11.0.6565.0
Blank.one
Bssym7.ttf1.3.0.0
Business.one
Designer.one
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Epsimp32.flt2003.1100.6551.0
Fpext.msg
Fpsrvutl.dll11.0.6565.0
Fpwec.dll11.0.6551.0
Gdiplus.dll6.0.3275.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Ieawsdc.dll11.0.6008.0
Intlband.htm
Intldate.dll11.0.6550.0
Msb1enfr.its
Msb1fren.its
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lex
Mshy3es.dll3.0.0.2
Mso.acl
Mso.dll11.0.6568.0
Msocf.dll11.0.6550.0
Msocfu.dll11.0.6550.0
Msohelp.exe11.0.6550.0
Msointl.dll11.0.6565.0
Mssp3en.lex
Mssp3ena.lex
Mssp3fr.dll5.0.6466.0
Mssp3fr.lex5.0.6466.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3es.lex
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3fr.lex
Msxml5.dll5.10.2927.0
Oinfo11.ocx11.0.6550.0
Oinfop11.mof
Onconv.dll11.0.6550.0
Onenote.pip
Onenotem.exe11.0.6550.0
Onfilter.dll11.0.6550.0
Onintl.dll11.0.6550.0
Onlibs.dll11.0.6550.0
Onmain.aw
Onmain.chm
Onmain.dll11.0.6554.0
Onreadme.htm
Ontoc.xml
Ontour.htm
Ontour.swf
Ontournf.jpg
Ontourst.htm
Owsclt.dll11.0.6551.0
Planners.one
Riched20.dll5.50.99.2010
Setlang.exe11.0.6550.0
Slintl.dll11.0.6565.0
Stsupld.dll11.0.6551.0
Tabletl.one
Tabletp.one
Usp10.dll1.471.4063.0

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-versionen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil). MSP-filen är paketerad i en självextraherande körbar fil. Följande fil distribueras i Service Pack-uppdateringen:
Onenotesp2.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om OneNote 2003 på klientdatorer kan du köra ett kommando med egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Du använder egenskapen för att ange om vissa komponenter i OneNote 2003 ska installeras om från administratörsavbildningen. Använd följande värde för [list of features] för OneNote 2003 SP2:
REINSTALL=ALL


Detaljerade instruktioner för uppdatering av administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Uppdatera klientdatorer från en uppdaterad administratörsavbildning" i "Distribuera Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter". Avsnittet "Distribuera produktuppdateringar för Office 2003" finns på följande Microsoft-webbplats:Office Admin Update Center för Office-administratörer innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurser för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:
onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 office onenote korrigera prestanda tillförlitlighet uppdatera hämta 2003 sp2 korrigering service pack servicepack
Egenskaper

Artikel-id: 887619 – senaste granskning 10/04/2005 15:35:14 – revision: 1.1

Microsoft Office OneNote 2003

  • kbpubtypekc kbmsccsearch kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887619
Feedback