Beskrivning av Project 2003 Service Pack 2

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office Project 2003. I denna artikel finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista över åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om de problem som eventuellt kan uppstå när du installerar uppdateringen och hur du kontrollerar vilken Service Pack-version som är installerad.
INLEDNING
Microsoft Office Project 2003 Service Pack 2 innehåller viktiga säkerhetsförbättringar samt stabilitets- och prestandarelaterade förbättringar. Vissa av de korrigeringar som finns med i Project 2003 SP2 har tidigare publicerats i separata uppdateringar. Project 2003 SP2 innehåller samtliga dessa tidigare uppdateringar.
Mer Information

Detaljinformation

Lista över de problem som åtgärdats i och med uppdateringen

En lista över de problem i Project 2003 (efter installation av Service Pack 1) som åtgärdats i och med Project 2003 SP2 finns att hämta i en Microsoft Excel-arbetsbok.

Obs! Dokumentet är på engelska. Dokumentet kommer inte att översättas.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2003System_SP2Changes.exe nu.Utgivningsdatum: 27 september 2005

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Lista över de problem som Service Pack-uppdateringen åtgärdar

Project 2003 SP2 innehåller korrigeringar av de problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

906428 Problem i Project 2003 som korrigeras i Project 2003 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhetsbulletin som hör till den här Service Pack-versionen

Project 2003 SP2 innehåller lösningar på de problem som finns beskrivna i följande säkerhetsbulletin:

833987 MS04-028: Buffertöverskridning vid JPEG-bearbetning (GDI+) möjliggör körning av kod

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-versionen

Project 2003 SP2 innehåller de tidigare publicerade uppdateringar som finns beskrivna i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

837240 Beskrivning av Project 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
838344 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Project 2003: 14 september 2004
892262 Beskrivning av uppdatering av den franska stavningskontrollen i Project 2003: 12 april 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

Kända problem vid installation av uppdateringen

Efter att du har installerat en Service Pack-uppdatering till ett Microsoft Office-program kan du uppmanas att starta om datorn, trots att inga nya drivrutiner eller andra lågnivåfunktioner installerats. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
905726 Du uppmanas att starta om datorn efter att du installerat en Office Service Packe-uppdatering eller annan Office-uppdatering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera Project 2003 Service Pack 2

Project 2003 Service Pack 2 finns på Microsoft Download Center. På följande Microsoft-webbplats finns installationsfiler, instruktioner och distributionsstrategier:

Project 2003 Service Pack 2 för Multilingual User Interface Pack

För fullständig Project 2003-funktionalitet måste du installera Project 2003 Service Pack 2 för Multilingual User Interface Pack om du använder MUI (Multilingual User Interface Pack). Hämta Project 2003 Service Pack 2 för Multilingual User Interface Pack på följande Microsoft-webbplats:

Avinstallation

Det går inte att använda Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort uppdateringen. Om du vill ta bort Service Pack-uppdateringen från datorn avinstallerar du Project 2003. Installera sedan om Project 2003 från den ursprungliga Project 2003-skivan. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873125 Det går inte att ta bort Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Avgöra om detta Service Pack är installerat

Uppdateringen innehåller en fil med det versionsnummer som finns i tabellen nedan.
FilnamnVersion
Winproj.exe11.2.2005.1801
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filen i den här tabellen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Project 2003 som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Dessutom installeras följande filer tillsammans med Project 2003 SP2.
Alrtintl.dllMsohelp.exe
Anlyzts.dllMsointl.dll
Atlconv.dllMsolap80.dll
Blnmgr.dllMsolap80.rll
Compprj.dllMsolui80.dll
Cpicoff.dllMssp3en.lex
Dfuicom.exeMssp3ena.lex
Dw20.exeMssp3fr.dll
Dwdcw20.dllMssp3fr.lex
Dwtrig20.exeMsxml5.dll
Epsimp32.fltOinfo11.ocx
Fm20.dllOinfop11.mof
Fpext.msgOlapuir.rll
Fpsrvutl.dllOsa.exe
Fpwec.dllOwc10.dll
Gdiplus.dllOwc11.dll
Gdiplus.dllOwci10.dll
Ieawsdc.dllOwci11.dll
Intlband.htmOwsclt.dll
Intldate.dllPj11od11.dll
Msb1enfr.itsPj11tm11.dll
Msb1fren.itsPjintl.dll
Mscdm.dllPjintlc.dll
Msconv97.dllPjoledb.dll
Msdmeng.dllPjresc.dll
Msdmine.dllPjspool.exe
Msdmine.rllPrjres.dll
Msgr3en.dllRiched20.dll
Msgr3fr.dllSerconv.dll
Msgr3fr.lexSetlang.exe
Msmdcb80.dllSlintl.dll
Msmdgd80.dllStsupld.dll
Msmdun80.dllUsp10.dll
Mso.aclVbe6.dll
Mso.dllVisprj.dll

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-versionen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil). MSP-filen finns i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i detta Service Pack:
ProjectSP2.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Project 2003 på klientdatorer kan du köra en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i Project 2003 från administratörsavbildningen. För Project 2003 SP2 är värdet på [lista över funktioner] som följer.
REINSTALL=ALL
Mer detaljerade instruktioner om hur du uppdaterar en administratörsavbildning och hur du uppgraderar klientdatorer finns i avsnittet "Updating clients from a patched administrative image" i "Distributing Office 2003 Product Updates". Mer information om distribution av Service Packs för Office 2003 finns på följande Microsoft-webbplats:Office Admin Update Center for Office IT Professionals som innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och de strategiska distributionsuppdateringarna för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:
project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 project office säkerhetskorrigering prestanda stabilitet uppdatering hämta 2003 korrigering service pack sp sp2 servicepack sp-2 mui
Egenskaper

Artikel-id: 887620 – senaste granskning 03/10/2006 17:39:57 – revision: 3.3

Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003

  • kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887620
Feedback