Beskrivning av Project Server 2003 Service Pack 2a

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Teknisk uppdatering: 13 december 2005

Microsoft har ersätt Project Server 2003 Service Pack 2 (SP2) med Project Server 2003 Service Pack 2a (SP2a). Om du har installerat Project Server 2003 SP2 kan du få de problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

909947 De tabeller som används för uppslag av dispositionskoder är felaktiga efter installation av Project Server 2003 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du inte är säker på vilken Service Pack-uppdatering som är installerad kan du använda instruktionerna i avsnittet "Så avgör du om Service Pack-uppdateringen har installerats".
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Project Server 2003. I denna artikel finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista över åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av uppdateringen och hur du avgör om den har installerats eller inte.
INLEDNING
Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 2 (SP2a) innehåller viktiga förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar i Project Server 2003 SP2a har tidigare getts ut som separata uppdateringar. Project Server 2003 SP2a innehåller alla tidigare uppdateringar.
Mer Information

Service Pack-information

Hämtningsbar lista över problem som åtgärdas med uppdateringen

Det finns en Microsoft Excel-arbetsbok med en lista över problem som framkommit efter Project Server 2003 Service Pack 1 och som är åtgärdade i Project Server 2003 SP2a.

Obs! Dokumentet är på engelska. Det kommer inte att översättas till andra språk.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet Office2003System_SP2Changes.exe.

Utgivningsdatum: 27 september 2005

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Problem som korrigeras i denna Service Pack-uppdatering

Genom Project Server 2003 SP2a korrigeras problemen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

906429 Problem som korrigeras i Project Server 2003 Service Pack 2a (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-uppdateringen

Project Server 2003 SP2a innehåller följande tidigare utgiven uppdatering:

837241 Beskrivning av Project Server 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ytterligare förbättringar i Service Pack-uppdateringen

Prestanda kan förbättras för skiftlägesokänsliga sorteringsservrar som kör Project Server 2003.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
906687 Så förbättrar du prestanda för en skiftlägesokänslig sorteringsserver som kör både SQL Server och Project Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

Kända problem efter installationen av Service Pack-uppdateringen

 • Du uppmanas oväntat att starta som datorn efter installationen av Service Pack-uppdateringen för Microsoft Office.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  905726 Du uppmanas oväntat starta om datorn efter installationen av en Service Pack-uppdatering för Office eller en Office-uppdatering. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • När du ändrar en Microsoft Project Server-fil som inte är versionshanterad, t ex en ASP-sida, uppdateras inte filen i Project Server 2003 SP2a.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906357 Vissa filer uppdateras inte efter installation av Project Server 2003 Service Pack 2a (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Det kan visas ett felmeddelande när du gör följande i Project Server 2003:
  • Publicerar en Microsoft Project-plan
  • Hanterar användare och grupper
  • Publicerar en tilldelning
  • Sparar säkerhetsändringar
  Om du vill veta mer om dessa felmeddelanden och hur du åtgärdar dem, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  903093 Det visas felmeddelanden när du publicerar en projektplan eller -tilldelning i Project Server 2002 eller Project Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera Project Server 2003 Service Pack 2a

Project Server 2003 SP2a samt installations- och distributionsstrategier finns på webbplatsen Microsoft Download Center. Gå till följande Microsoft-webbplats för att hämta Service Pack-uppdateringen från Microsoft Download Center:

Project Server 2003 Service Pack 2 för Multilingual User Interface Pack

För fullständig Project Server 2003-funktionalitet måste du installera Project Server 2003 Service Pack 2 för Multilingual User Interface Pack om du använder Microsoft Office Project Server 2003 MUI (Multilingual User Interface Pack). Hämta Project Server 2003 Service Pack 2 för Multilingual User Interface Pack på följande Microsoft-webbplats:

Avinstallation

Det går inte att använda Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort uppdateringen. Om du vill ta bort Project Server 2003 SP2a från datorn måste du först ta bort Project Server 2003 och sedan installera om Project Server 2003 från ursprungsskivan för Project Server 2003.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873125 Det går inte att ta bort Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Så avgör du om Service Pack-uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller filversioner som visas i följande tabell.
FilnamnVersion
Addmod.aspinte versionshanterad
Adjacts.aspinte versionshanterad
Atlconv.dll11.2.2005.1801
Build.incinte versionshanterad
Comcont.aspinte versionshanterad
Comcont.jsinte versionshanterad
Comtsktr.aspinte versionshanterad
Custpage.aspinte versionshanterad
Dbname.incinte versionshanterad
Dldrilld.aspinte versionshanterad
Entstrep.aspinte versionshanterad
Flush.htminte versionshanterad
Homepage.aspinte versionshanterad
Issshell.aspinte versionshanterad
Linkissu.aspinte versionshanterad
Linkrisk.aspinte versionshanterad
New4task.aspinte versionshanterad
Newtskpg.aspinte versionshanterad
Notedlg.aspinte versionshanterad
Notify.aspinte versionshanterad
Owc11.exe11.0.6554.0
Pcsviews.dll11.2005.0.1428
Pds.dll11.2005.0.4110
Permgrid.aspinte versionshanterad
Pj11od11.dll11.2.2005.1801
Pj11tm11.dll11.2.2005.1801
Pjbusobj.dll11.2.2005.1801
Pjcintl.cabinte versionshanterad
Pjclient.cabinte versionshanterad
Pjintl.dll11.2.2005.1801
Pjintlc.dll11.2.2005.1801
Pjintlw.dll11.2.2005.1801
Pjmsghlr.dll11.2.2005.1801
Pjnpe.dll11.2.2005.1801
Pjobjprv.dll11.2.2005.1801
Pjoledb.dll11.2.2005.1801
Pjquery.dll11.2.2005.1801
Pjreport.aspinte versionshanterad
Pjresc.dll11.2.2005.1801
Pjsvradc.dll11.2005.0.4110
Pjsvrsec.dll11.1.2004.1707
Pjsvrutl.dll11.2.2005.1801
Pjxmlfun.jsinte versionshanterad
Portview.aspinte versionshanterad
Prjres.dll11.2.2005.1801
Projolap.dll11.2005.0.3801
Psvracub.dll11.2005.0.3801
Pwaprint.incinte versionshanterad
Qylibsql.sqlinte versionshanterad
Qylibstd.sqlinte versionshanterad
Resregvw.aspinte versionshanterad
Risknew4.aspinte versionshanterad
Riskshel.aspinte versionshanterad
Rmndfunc.aspinte versionshanterad
Seditcat.aspinte versionshanterad
Serconv.dll11.2.2005.1801
Sesscons.aspinte versionshanterad
Shell.aspinte versionshanterad
Ssendupd.aspinte versionshanterad
Stsadutl.aspinte versionshanterad
Stsmodsv.aspinte versionshanterad
Stsutil.aspinte versionshanterad
Svtimper.aspinte versionshanterad
Timeper.aspinte versionshanterad
Tmstrep.aspinte versionshanterad
Tsapp.aspinte versionshanterad
Tskpage.aspinte versionshanterad
Tssum.aspinte versionshanterad
Visonvw.aspinte versionshanterad
Vwnotify.exe11.2.2005.1428
Webclvw.aspinte versionshanterad
Obs!
 • Versionsnumret för filen pds.dll som ingår i Project Server SP2 är 11.2005.0.3801. Den version av pds.dll som ingår i Project Server SP2a är 11.2005.0.4110.
 • Versionsnumret för filen pjsvradc.dll som ingår i Project Server SP2 är 11.2005.0.3801. Den version av pjsvradc.dll som ingår i Project Server SP2a är 11.2005.0.4110.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Project Server 2003 som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-uppdateringen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil.

Följande fil distribueras i detta Service Pack:
Projectsvrsp2.msp
projectserver2003 projectserver2k3 prjsvr2003 prjsvr2k3 project server office korrigera prestanda tillförlitlighet uppdatera hämta 2003 korrigering service pack sp sp2 servicepack sp-2 mui
Egenskaper

Artikel-id: 887621 – senaste granskning 01/16/2015 01:36:25 – revision: 3.2

Microsoft Office Project Server 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbmui kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887621
Feedback