Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Visio 2003 Service Pack 2

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office Visio 2003. I denna artikel finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista över åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om de problem som eventuellt kan uppstå när du installerar uppdateringen och hur du kontrollerar vilken Service Pack-version som är installerad.
INLEDNING
Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 2 (SP2) innehåller viktiga säkerhetsförbättringar samt stabilitets- och prestandarelaterade förbättringar. Vissa av de korrigeringar som finns med i Visio 2003 SP2 har tidigare publicerats i separata uppdateringar. Visio 2003 SP2 innehåller samtliga dessa tidigare uppdateringar.
Mer Information

Detaljinformation

Lista över de problem som åtgärdats i och med uppdateringen

En lista över de problem i Visio 2003 (efter installation av Service Pack 1) som åtgärdats i och med Visio 2003 SP2 finns att hämta i en Microsoft Excel-arbetsbok.

Obs! Dokumentet är på engelska. Dokumentet kommer inte att översättas.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet Office2003System_SP2Changes.exe nu.

Utgivningsdatum: 27 september 2005

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Lista över de problem som Service Pack-uppdateringen åtgärdar

Visio 2003 SP2 innehåller korrigeringar av de problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
906427 Problem i Visio 2003 som korrigeras i Visio 2003 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Övriga ändringar i denna Service Pack-uppdatering

Visio 2003 SP2 innehåller ändringar av funktionen för mappen Mina former.

Om du vill veta mer om detta klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
906521 Ändringar i funktionalitet för mappen Mina former i Visio 2003 efter att Visio 2003 Service Pack 2 installerats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhetsbulletin som hör till den här Service Pack-versionen

Visio 2003 SP2 innehåller lösningar på de problem som finns beskrivna i säkerhetsbulletin MS04-028:
833987 MS04-028: Buffertöverskridning vid JPEG-bearbetning (GDI+) möjliggör körning av kod

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-versionen

Visio 2003 SP2 innehåller de tidigare publicerade uppdateringar som finns beskrivna i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

840663 Beskrivning av Visio 2003 Service Pack 1
838345 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2003: 14 september 2004
892293 Beskrivningar av uppdateringar för den franska stavningskontrollen och synonymlexikonet till Visio 2003: 12 april 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

Kända problem vid installation av uppdateringen

Efter att du har installerat en Service Pack-uppdatering till ett Microsoft Office-program kan du uppmanas att starta om datorn, trots att inga nya drivrutiner eller andra lågnivåfunktioner installerats.

Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
905726 Du uppmanas att starta om datorn efter att du installerat en Office Service Packe-uppdatering eller annan Office-uppdatering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera Visio 2003 Service Pack 2

Visio 2003 SP2 samt installations- och distributionsstrategier finns på webbplatsen Microsoft Download Center. Gå till följande Microsoft-webbplats för att hämta Service Pack-uppdateringen från Microsoft Download Center:

Visio 2003 Service Pack 2 för Multilingual User Interface Pack

För fullständig Visio 2003-funktionalitet måste du installera Visio 2003 Service Pack 2 för Multilingual User Interface Pack om du använder Microsoft Office Visio 2003 MUI (Multilingual User Interface Pack). Hämta Visio 2003 Service Pack 2 för Multilingual User Interface Pack på följande Microsoft-webbplats:

Avinstallation

Det går inte att använda Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort uppdateringen. Om du vill ta bort Visio 2003 SP2 från datorn måste du avinstallera Visio 2003 och sedan installera om programmet från originalskivan.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873125 Det går inte att ta bort Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Avgöra om detta Service Pack är installerat

Uppdateringen innehåller filer med de versionsnummer som finns i tabellen nedan.
FilnamnVersion
Aec.dll11.0.5509.0
Aecutils.dll11.0.5509.0
Alrtintl.dll11.0.6565.0
Bstorm.dll11.0.5509.0
Dbengr.dll11.0.5509.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwgdp.dll11.0.5509.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Extract.dll11.0.5415.0
Facility.dll11.0.5415.0
Fm20.dll11.0.6550.0
Fpext.msgUtan version
Fpsrvutl.dll11.0.6565.0
Fpwec.dll11.0.6551.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gdiplus.dll6.0.3275.0
Ieawsdc.dll11.0.6008.0
Intlband.htmUtan version
Intldate.dll11.0.6550.0
Logelems.dll11.0.5415.0
Mcps.dll11.0.6551.0
Modeleng.dll11.0.5415.0
Msb1enfr.itsUtan version
Msb1fren.itsUtan version
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lexUtan version
Mso.aclUtan version
Mso.dll11.0.6568.0
Msohelp.exe11.0.6550.0
Msointl.dll11.0.6565.0
Mssp3en.lexUtan version
Mssp3ena.lexUtan version
Mssp3fr.dll5.0.6466.0
Mssp3fr.lex5.0.6466.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3es.lexUtan version
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3fr.lexUtan version
Mstordb.exe11.0.6551.0
Mstore.exe11.0.6551.0
Mstores.dll11.0.6551.0
Msxml5.dll5.10.2927.0
Oinfo11.ocx11.0.6550.0
Oinfop11.mofUtan version
Orgchart.dll11.0.5509.0
Orgchart.vsl11.0.5527.0
Owsclt.dll11.0.6551.0
Riched20.dll5.50.99.2010
Setlang.exe11.0.6550.0
Slintl.dll11.0.6565.0
Solutils.dll11.0.5509.0
Stsupld.dll11.0.6551.0
Timesoln.dll11.0.5509.0
Timesoln.vsl11.0.5527.0
Uml.dll11.0.5509.0
Uml.vsl11.0.4301.0
Umlvs.dll11.0.5509.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vbe6.dll6.4.99.72
Visbrgr.dll11.0.5509.0
Visintl.dll11.0.4301.0
Visio.exe11.0.5509.0
Vislib.dll11.0.5509.0
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i den här tabellen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Visio 2003 som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-versionen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil) som är paketerad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i detta Service Pack:
Visiosp2ff.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Visio 2003 på klientdatorer kan du köra en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i Visio 2003 från administratörsavbildningen. För Visio 2003 SP2 är värdet på [lista över funktioner] som följer.
REINSTALL=ALL
Mer detaljerade instruktioner om hur du uppdaterar en administratörsavbildning och hur du uppgraderar klientdatorer finns i avsnittet "Updating clients from a patched administrative image" i "Distributing Office 2003 Product Updates". Mer information om distribution av Service Packs för Office 2003 finns på följande Microsoft-webbplats:Office Admin Update Center for Office IT Professionals som innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och de strategiska distributionsuppdateringarna för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:
visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 visio office säkerhetskorrigering prestanda stabilitet uppdatering hämta 2003 korrigering service pack sp sp2 sp-2 servicepack mui
Egenskaper

Artikel-id: 887622 – senaste granskning 11/09/2005 17:47:25 – revision: 2.2

Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003

  • kbmui kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887622
Feedback