Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003. I denna artikel finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista över åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om de problem som eventuellt kan uppstå när du installerar uppdateringen och hur du kontrollerar vilken Service Pack-version som är installerad.
INLEDNING
Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (SP2) innehåller viktiga säkerhetsförbättringar samt stabilitets- och prestandarelaterade förbättringar. Vissa av de korrigeringar som finns med i SharePoint Portal Server SP2 har tidigare publicerats i separata uppdateringar. SharePoint Portal Server SP2 innehåller samtliga dessa tidigare uppdateringar.
Mer Information

Detaljinformation

Lista över de problem som åtgärdats i och med uppdateringen

En lista över de problem i SharePoint Portal Server 2003 (efter installation av Service Pack 1) som åtgärdats i och med SharePoint Portal Server 2003 SP2 finns att hämta i en Microsoft Excel-arbetsbok.

Obs! Dokumentet är på engelska. Dokumentet kommer inte att översättas.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Office2003System_SP2Changes.exe nu.
Utgivningsdatum: 18 oktober 2005

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Lista över de problem som Service Pack-uppdateringen åtgärdar

SharePoint Portal Server 2003 SP2 innehåller korrigeringar av de problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

906337 Problem som åtgärdats i SharePoint Portal Server 2003 i och med SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

Kända problem vid installation av uppdateringen

 • Du försöker installera Microsoft SharePoint Portal Server. Administratörskontot har inte rättighet att starta kommandofiler eller tjänster. Under dessa omständigheter stiger CPU-resursförbrukningen till 100 procent (%). Dessutom avinstalleras SharePoint Portal Server.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  907376 Installationsproceduren återställs vid försök att installera SharePoint Portal Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Om en uppgradering av en SharePoint Portal Server 2003-databas misslyckas eller avbryts av användaren, måste du göra ändringar i Registret för att starta om uppgraderingen av databasen.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  907308 Det går inte att starta om en SharePoint Portal Server 2003-databasuppgradering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem efter Service Pack-installationen

Efter att du har installerat en Service Pack-uppdatering av ett Microsoft Office-program kan du uppmanas att starta om datorn, trots att inga nya drivrutiner eller andra lågnivåfunktioner installerats.

Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
905726 Du uppmanas att starta om datorn efter att du installerat en Office Service Packe-uppdatering eller annan Office-uppdatering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Detaljinformation om installationen

Så här hämtar och installerar Service Pack-uppdateringen

Instruktioner och distributionsmetoder om SharePoint Portal Server 2003 SP2 finns på Microsoft Download Center. Gå till följande Microsoft-webbplats för att hämta Service Pack-uppdateringen från Microsoft Download Center:Obs! Om du ska installera SharePoint Portal Server 2003 SP2 på en dator med Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition bör du läsa igenom följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

905854 Förutsättningar som krävs för att installera SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 på en dator med Windows Server 2003 x64 Edition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Avgöra om detta Service Pack är installerat

Uppdateringen innehåller filer med de versionsnummer som finns i tabellen nedan.
FilnamnVersion
Aclrepair.mstUtan version
Chsbrkr.dll11.0.8126.0
Chtbrkr.dll11.0.8126.0
Config.sqlUtan version
Configup.sqlUtan version
Content.sqlUtan version
Contentup.sqlUtan version
Dfastlog.dll11.0.8126.0
Diaglogs.asxUtan version
Enablewatson.mstUtan version
Vaiddmanager.dll11.0.8126.0
Filteng.dll11.0.8126.0
Helphtml.wsapsubc.htmUtan version
Korwbrkr.dll11.0.8126.0
Lrpolish.dll 1.08.0000.0000
Mimefilt.dll11.0.8126.0
Msir5jp.dll 5.00.2130.0000
Mssca.mstUtan version
Msscntrs.dll11.0.8126.0
Mssctlbm.dll11.0.8126.0
Mssdmn.exe11.0.8126.0
Mssdmn.exe.configUtan version
Mssearch.exe11.0.8126.0
Mssitlbm.dll11.0.8126.0
Mssitlb.dll11.0.8126.0
Mssmsg.dll11.0.8126.0
Mssmulpi.dll11.0.8126.0
Mssphm.dll11.0.8126.0
Mssph.dll11.0.8126.0
Mssrch.dll11.0.8126.0
Msstools.dll11.0.8126.0
Mxdefalt.xmlUtan version
Nlhtml.dll11.0.8126.0
Nls400.dll 5.00.4217.0000
Notesph.dll11.0.8126.0
Notestup.exe11.0.8126.0
Offfilt.dll11.0.8126.0
Ows.jsUtan version
Pkmnpw.dll11.0.8126.0
Portal.dll11.0.8126.0
Profile.sqlUtan version
Profilup.sqlUtan version
Propdefs.dll11.0.8126.0
Ptcrt.asxUtan version
Purge.mstUtan version
Putildm.dll11.0.8126.0
Query9x.dll11.0.8126.0
Resmgru.dll11.0.8126.0
Rtmmsifilehash.mstUtan version
Service.sqlUtan version
Servicecontrol.mstUtan version
Serviceup.sqlUtan version
Settngs.gifUtan version
Spdisco.aspxUtan version
Splogo.gifUtan version
Spsadmin.exe11.0.8126.0
Spsback.exe11.0.8126.0
Spsutil.dll11.0.8126.0
Srchadm.dll11.0.8126.0
Srchadm.dll11.0.8126.0
Srchom.dll11.0.8126.0
Ssocli.dll11.0.8126.0
Ssoom.dll11.0.8126.0
Ssoperf.dll11.0.8126.0
Ssosrv.exe11.0.8126.0
Sso.sch.sqlUtan version
Sso.up.sqlUtan version
Subpi.dll11.0.8126.0
Thawbrkr.dll11.0.8126.0
Tocdoclibschema.xmlUtan version
Topicdoclibschema.xmlUtan version
Tquery.dll11.0.8126.0
Triggerdatabaseupdate.mstUtan version
Xmlfilter.dll11.0.8126.0

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-versionen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil) som är paketerad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i detta Service Pack:
V2sp2packlet.msp
Övrig installationsinformation
 • När du installerar denna uppdatering visas inga dialogrutor efter att installationen är klar.
 • Efter att du installerat Service Pack-uppdateringen bör du starta om servern.
 • Databasschemat ändras när du installerar uppdateringen. Detta innebär att säkerhetskopior som gjorts när servern körde originalversionen av följande två program inte kan återställas till en server med SharePoint Portal Server 2003 SP2:
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • SharePoint Portal Server 2003 stöder IBM Lotus Notes R6 endast om du installerar SharePoint Portal Server 2003 SP2.
sharepointserver2003 sharepointportalserver2k3 sps2003 sps2k3 sharepoint portal server office säkerhet korrigering prestanda stabilitet uppdatering hämta 2003 snabbkorrigering service pack wss sps sp sp2 sp-2 sp 2
Egenskaper

Artikel-id: 887623 – senaste granskning 12/09/2005 15:53:05 – revision: 3.2

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

 • kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887623
Feedback