Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Windows SharePoint Services Service Pack 2

Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Windows SharePoint Services. Denna artikel innehåller information om hur du hämtar uppdateringen och om vilka problem som åtgärdats i och med uppdateringen. Dessutom innehåller artikeln information om de problem som eventuellt kan uppstå när du installerar uppdateringen och hur du kontrollerar vilken Service Pack-version som är installerad.
INLEDNING
Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) innehåller stabilitets- och prestandarelaterade förbättringar. Vissa av de korrigeringar som finns med i Windows SharePoint Service SP2 har tidigare publicerats i separata uppdateringar. Windows SharePoint Services SP2 innehåller samtliga dessa tidigare uppdateringar.
Mer Information

Information om uppdateringen

Lista över de problem som Service Pack-uppdateringen åtgärdar

Windows SharePoint Services SP2 innehåller korrigeringar av de problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

906336 Problem i Windows SharePoint Services som åtgärdats i och med Windows SharePoint Services Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhetsbulletin som hör till den här Service Pack-versionen

Windows SharePoint Services SP2 innehåller lösningar på de problem som finns beskrivna i följande säkerhetsbulletin:

887981 MS05-006: Säkerhetsproblem i Windows SharePoint Services och SharePoint Team Services möjliggör angrepp med CSS (Cross-Site Scripting) och falsk identitet

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-versionen

Windows SharePoint Services SP2 innehåller de tidigare publicerade uppdateringar som finns beskrivna i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

841876 Beskrivning av Windows SharePoint Services Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

Kända problem vid installation av uppdateringen

 • När du försöker installera Windows SharePoint Services SP2 på en dator med Microsoft Windows Server 2003 för Itanium-baserade system kan ett felmeddelande visas. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906896 Felmeddelandet "Det går inte att installera Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 eftersom den här servern inte kör Microsoft Windows Server 2003 eller senare operativsystem" visas när du försöker installera Windows SharePoint Services Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Om Windows SharePoint Services finns installerat i en webbgrupp måste du uppdatera alla webbservrar i gruppen. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  875358 Du måste uppdatera alla webbservrar i en webbgrupp som kör Windows SharePoint Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem efter Service Pack-installationen

Om du använder Windows Server 2003 och inte har installerat Windows Server 2003 Service Pack 1, skapas ingen post för Windows SharePoint Services SP2 i fönstret Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen när du installerar Windows SharePoint Services SP2. Posten skapas dock om Windows Server 2003 Service Pack 1 är installerat, men den visas endast om kryssrutan Visa uppdateringar är markerad i fönstret Lägg till eller ta bort program.

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

Windows SharePoint Services SP2 finns på webbplatsen Microsoft Download Center. Om du vill hämta uppdateringen och visa instruktioner för installationen och information om olika distributionsmetoder, går du till följande Microsoft-webbplats:

Avgöra om detta Service Pack är installerat

Service Pack-uppdateringen innehåller filer som har de versionsnummer som visas i följande tabell.
FilnamnVersion
Admsoap.dll11.0.6550.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwintl20.dll11.0.5510.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Fpencode.dll2003.1100.5510.0
Htinterf.dll11.0.6550.0
Mdsp.dll11.0.6550.0
Mdspodb.dll11.0.6550.0
Mdspsppt.dll11.0.6550.0
Mdspsts.dll11.0.6565.0
Mdspxmlu.dll11.0.6467.0
Onetutil.dll11.0.6568.0
Owssvr.dll11.0.6568.0
Owstimer.exe11.0.6554.0
Sqmcfg.dll11.0.6550.0
Sqmcfgup.dll11.0.6550.0
Sqmsto.dll11.0.6554.0
Sqmstoup.dll11.0.6554.0
Stsadm.exe11.0.6551.0
Stsap.dll11.0.6550.0
Stsapa.dll11.0.6566.0
Stscfg.exe11.0.6550.0
Stslib.dll11.0.6563.0
Stsmmc.dll11.0.6550.0
Stsom.dll11.0.6568.0
Stsomdr.dll11.0.6554.0
Stsomsec.dll11.0.6550.0
Stssoap.dll11.0.6551.0
Stswel.dll11.0.6568.0
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i den här tabellen.

Dessutom installeras följande filer tillsammans med Windows SharePoint Services SP2.
Aclinv.asxImadisco.asxSitequot.asx
Aclver.asxImawsdl.asxSiteusrs.asx
Addgrp1.asxImglib.jsSitwsdl.asx
Addgrp2.asxLayotweb.cfgSpcf.asx
Advsetng.asxLisdisco.asxSpdisco.asx
Aer_1033.admLiswsdl.asxStore.sql
Avreport.asxLogusage.asxStoreup.sql
Bpcf.asxLstsetng.asxStorman.asx
Cfgadmvs.asxMeedisco.asxSts.xml
Checkin.asxMeewsdl.asxSubchoos.asx
Configdb.asxMngqtmpl.asxSubdisco.asx
Configdb.sqlMtgredir.asxSubedit.asx
Configup.sqlNew.asxSubnew.asx
Creatsit.asxNewdwp.asxSubwsdl.asx
Cvtp.jsNewgrp.asxThemeweb.asx
Delstcfg.asxOws.cssTmptpick.asx
Dladvopt.asxOws.jsTreehelp.txt
Docicon.xmlPerdisco.asxUsedisco.asx
Dspset.asxPerwsdl.asxUseredit.asx
Dspsts.amxPortal.asxUsewsdl.asx
Dspstsdi.asxQstedit.asxVerdisco.asx
Dspstsws.asxQstnew.asxVerwsdl.asx
Dwsdisco.asxReport.asxViedisco.asx
Dwswsdl.asxReporthm.asxViewedit.asx
Editgrp.asxReqacc.asxViewnew.asx
Editprms.asxRgnlstng.asxViewsdl.asx
Extendvs.asxSchema.xmlVsgenset.asx
Extwebfm.asxScprefix.asxVssettng.asx
Fldedit.asxSdadisco.asxVwstyles.xml
Fldnew.asxSdawsdl.asxWebdisco.asx
Fordisco.asxSetanon.asxWebwsdl.asx
Formedt.asxSetrqacc.asxWppdisco.asx
Forwsdl.asxSetup.htmWppwsdl.asx
Fpext.msgShropt.asxWsapsubc.htm
Grpsel.asxSitdisco.asxWsdisco.asx
Htadmin.asxSitedata.amxWswsdl.asx
Htmledit.asx

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-versionen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil). MSP-filen finns i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i detta Service Pack:
Wsssp2.msp

Övrig installationsinformation

Följande delade komponenter introduceras i och med Windows SharePoint Services SP2 och ska inte användas förrän Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (SP2) publiceras och installeras på den dator som kör Windows SharePoint Services SP2:
 • Stöd för 64-bitarssystem i 32-bitarsemuleringsläge
 • Stöd för omvänd proxy
 • Stöd för IP-bundna virtuella servrar
 • Stöd för extern SSL-terminering
 • Stöd för Microsoft SQL Server 2005
Obs! Om du enbart använder Windows SharePoint Services kan du utnyttja de nya funktionerna utan att behöva installera SharePoint Portal Server 2003 SP2.
windowssharepointservices2003 windowssharepointservices2k3 wss2003 wss2k3 windows sharepoint services office säkerhet korrigering prestanda stabilitet uppdatering hämta 2003 snabbkorrigering service pack wss sps sp2 sp sp-2 sp 2 servicepack
Egenskaper

Artikel-id: 887624 – senaste granskning 12/23/2005 11:14:03 – revision: 2.4

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887624
Feedback