Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2002: 12 april 2005

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-023 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
 • 830807Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 5 maj 2004
 • 832580Word 2002 slutar svara och ett felmeddelande visas vid körning av ett VBA-makro där egenskapen .ReplaceAll används
 • 329809 Översättningstjänster startar inte när en proxyserver med grundläggande autentisering används
 • 833034 En hyperlänk i ett mottaget e-postmeddelande är inte giltig om den öppnas av en användare som inte använder Word 2002 som e-postredigerare
 • 832874Felmeddelandet "Det går inte att spara detta dokument" visas vid försök att spara ändringar i ett Word 2002-dokument till DocsOpen
 • 832343 Felmeddelandet "Dokumentet sparades inte" visas när ett Word 2002-dokument sparas i DocsOpen
 • 821526Word 2002 kraschar vid utskrift av dokument i bakgrunden
 • 822865Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 2: 20 juni 2003
 • 843403Word 2002-dokument skrivs ut med kod från Windows-skrivbordet eller Utforskaren
 • 833312 Indrags- och tabbinställningar ändras när ett listformat med nummer eller listformat kopieras med hjälp av Mallhanteraren i Word 2002
 • 834011 Datakälla för Koppla dokument öppnas eller stängs i Word 2002 vid varje klickning eller tangenttryckning
 • 827488 Text kan saknas när du visar ett Word-dokument i olika vyer eller när du rullar i dokumentet i Word 2002
 • 823972 Tillgänglighet för snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 9 augusti 2003
 • 834002 Spåra ändringar visas inte när ett dokument med ändringar visas i Word 2002
 • 835706 Efter användning av Koppla dokument saknas texten i det kopplade dokumentet eller är skadat i Word 2002
 • 835226 Om du försöker uppdatera fältkoder i ett Word 2002-dokuments brödtext uppdateras endast den första förekomsten av fältet NUMPAGES
 • 839650Vid hyperlänknavigering till en webbplats visas en dialogruta om ett säkerhetsproblem i Word 2002
 • 837108 Alla spårade ändringar i ett Word 2002-dokument kan inte granskas
 • 836132Skuggade tabeller skrivs inte ut på rätt sätt i Word 2002
 • 841885 Skrivaren fungerar i läget manuell matning vid utskrift av ett Word 2002-dokument
 • 843182Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 10 juni 2004
 • 841540Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 17 maj 2004
 • 842522Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 21 maj 2004
 • 842522Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 21 maj 2004
 • 842319Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 17 maj 2004
 • 840662 En säkerhetsvarning visas när ett dokument öppnas eller sparas i Word 2002
 • 823961 Tillgänglighet för snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 27 juli 2003
 • 873128 Ett Word 2002-dokument med spårade ändringar öppnas i vyn Slutgiltig i stället för den förväntade vyn Slutversion med markeringar
 • 843610Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 25 juni 2004
 • 891437Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003 efter Service Pack 1: 18 december 2004
 • 883928Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 10 september 2004
 • 885840Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 13 september 2004
 • 890332 Den första textraden och ActiveX-kontroller i vissa stycken skrivs ut två gånger i Word 2002 Service Pack 3 (SP3)
 • 891436Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 16 december 2004
 • 892922Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 17 januari 2005
 • 892558Snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 3: 24 januari 2005
 • 893175Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 31 januari 2005
 • 893603Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 3 februari 2005
 • 894688Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2002 efter Service Pack 3: 24 februari 2005
Förutom problemen som beskrivs i den här säkerhetsbulletinen löser säkerhetsuppdateringen för Microsoft Word 2002 (KB887978) följande problem som inte tidigare har dokumenterats i någon artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • Skript kan införas i zonen Den här datorn genom ändringar av Word-dokument.
 • Word-dokument kan innehålla dolda bilder som blir bifogade filer när Word-dokumentet skickas till en e-postmottagare.

Information om felsignaturer

Följande felmeddelande kan visas i Microsoft Office XP:
Microsoft produkt har stött på ett problem och måste avslutas. Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Om du visar detaljinformation i felmeddelandet innehåller felrapporten denna eller en liknande felsignatur: De här felsignaturerna korrigeras av uppdateringen.
ProgramnamnProgramversionModulnamnModulversionFörskjutning
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001285ad
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001285ff
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.000128640
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001314fc
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001708e
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001709b
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001709d
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a2
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a4
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a7
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a8
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170ab
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170ad
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00045fcf6
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00045ff72
Winword.exe10.0.5605.0Winword.exe10.0.5605.000130ec3
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170c7
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170c9
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170cd
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d0
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d1
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d4
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d6
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d9
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170dd
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170df
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ea
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ed
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ef
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.000129043
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.000129079
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00013651b
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fd4a
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fdb2
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fdf6
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.000127d9e
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.000127dd4
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.0001364f5
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045e936
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045e99e
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00013bfe7
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045E216
Winword.exe10.0.4016.0Winword.exe10.0.4016.00045e21b
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.0001286f4
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.0001356c0
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.00045e353
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.00045e3bb
Winword.exe10.0.3604.0Winword.exe10.0.3604.00045dddd
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045d786
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dc6f
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dcd7
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dd1b
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dd24
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.000133d78
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.000140c0e
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c5b4
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c61c
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c660
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045b397
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bb4c
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bbb4
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bbf8
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bc01
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bc77
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bcea
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bdaa
säkerhetskorrigering patch prestanda tillförlitlighet uppdatera uppdatering hämta korrigering dokument buffertspill buffertöverskridning särskild
Egenskaper

Artikel-id: 887978 – senaste granskning 01/16/2015 09:00:36 – revision: 1.1

 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin kbsecurity kbsechack kbsecvulnerability kbupdate KB887978
Feedback