Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS05-006: Säkerhetsproblem i Windows SharePoint Services och SharePoint Team Services möjliggör angrepp med CSS (Cross-Site Scripting) och falsk identitet

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-006 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen. däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

SharePoint Team Services från Microsoft

Microsoft har publicerat en uppdatering för SharePoint Team Services från Microsoft som löser problemen som beskrivs i MS05-006. Om du vill veta mer om den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
890829 Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SharePoint Team Services: 8 februari 2005

Kända problem

Kända problem som kan uppstå efter installation av säkerhetsuppdateringen

Vid anslutning till en webbplats för Microsoft Windows SharePoint Services efter installation av säkerhetsuppdateringen för SharePoint Team Services kan ett felmeddelande visas. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
841216 Felmeddelandet "0x80040E14" eller "HTTP 500" visas vid anslutning till en webbplats för Windows SharePoint Services efter installation av ett Service Pack eller en säkerhetsuppdatering för Windows SharePoint Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Särskild information för turkisktalande kunder

Microsoft Windows SharePoint Services visar endast värdet för turkiska lira i TL-format. När du lägger till en kolumn med Valuta i Windows SharePoint Services finns det ingen möjlighet att konfigurera kolumnen så att värdet av turkisk lira visas i både det gamla TL-formatet och det nya YTL-formatet.

Obs! Denna uppdatering löser problemet med turkiska lira endast för de turkiska och engelska versionerna av Windows SharePoint Services.

För att lösa problemet med turkiska lira måste du göra följande:
 • Installera säkerhetsuppdateringen för Windows SharePoint Services (KB887981) på den dator där Windows SharePoint Services körs.
 • Installera uppdateringen för Office 2003 (KB887980) på den dator där Microsoft Office FrontPage 2003 körs.
Om du vill veta mer om uppdateringen för Office 2003 (KB887980) klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
887980 Beskrivning av uppdatering för Office 2003: 8 februari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
 • 886676 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Windows SharePoint Services efter Service Pack 1: 12 oktober 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


 • 867811 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Windows SharePoint Services efter Service Pack 1: 16 september 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska) • 887810 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Windows SharePoint Services efter Service Pack 1: 19 oktober 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • 888505 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Windows SharePoint Services efter Service Pack 1: 13 november 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • 827930 Felmeddelanden vid borttagning eller byte av namn på stora mappar eller webbplatser i Windows SharePoint Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • 890337 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Office FrontPage 2003 efter Service Pack 1: 3 december 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Förutom de problem som beskrivs i säkerhetsbulletinen löser säkerhetsuppdateringen för Windows SharePoint Services (KB887981) dessa Windows SharePoint Services-problem som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Sedan du avinstallerat Windows SharePoint Services fortsätter tjänsten WMSDE SQL (tjänsten MSSQL$SHAREPOINT) att köras. Dessutom anges dess Starttyp som Automatisk.
 • Ett felmeddelande av följande typ visas när du försöker aktivera en fulltextsökning på webbsidan SearchAdmin.aspx:
  Tråden avbröts
 • Användare utan behörighet till en Windows SharePoint-webbplats kan skicka filer genom att använda metoden PUT med en "If-None-Match"-sats.
 • Ett felmeddelande av följande typ visas:
  Innehållsdatabaserna i detta kluster har överskridit varningsgränsen för antal webbplatser. Ändra antingen kapacitetsinställningarna för webbplatsens innehållsdatabas eller lägg till flera innehållsdatabaser.
  Obs! Detta felmeddelande visas när du återställer en webbplats även om innehållsdatabaserna i klustret inte har överskridit maxgränsen.
 • När en återställningsoperation misslyckas, läggs en post för den webbplats du vill återställa till i konfigurationsdatabasen.

Information om felsignaturer

I följande tabell visas felsignaturerna. Du kan använda denna tabell för att bedöma dina behov av att installera säkerhetsuppdateringen.
szAppNameszAppVerszModNameszModVerOffset
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.5530.00002b563
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.6361.0000417f5
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.5507.00002b565
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.5329.10002b388
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.5530.00002b560
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.5528.00002b563
w3wp.exe6.0.3790.0owssvr.dll11.0.5530.00017354a
w3wp.exe6.0.3790.0owssvr.dll11.0.5329.60017289c
w3wp.exe6.0.3790.0owssvr.dll11.0.5110.3001609af
w3wp.exe6.0.3790.1069onetutil.dll11.0.5530.0000a8021
w3wp.exe6.0.3790.1069onetutil.dll11.0.5530.0000a8015
w3wp.exe6.0.3790.0onetutil.dll11.0.5530.0000a8021
w3wp.exe6.0.3790.0onetutil.dll11.0.5530.0000a8015
w3wp.exe6.0.3790.0onetutil.dll11.0.6358.0000a840a
w3wp.exe6.0.3790.0onetutil.dll11.0.6358.0000a83fe
sps windows sharepoint services säkerhetskorrigering prestanda tillförlitlighet uppdatera uppdatering hämta 2003 korrigering
Egenskaper

Artikel-id: 887981 – senaste granskning 09/12/2011 12:31:00 – revision: 5.0

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbwsssp2fix atdownload kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbdownload kbfix kbupdate KB887981
Feedback