Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Filen Ntvdmd.dll på en dator med Windows XP SP2 har ett lägre versionsnummer än filen Ntvdmd.dll på en annan dator med Windows XP SP2 eller filen Ntvdmd.dll som ingår i uppdateringen MS04-032

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Något av följande inträffar:
  • Filen Ntvdmd.dll på en dator med Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) har ett lägre versionsnummer än filen Ntvdwd.dll på en annan dator med Windows XP SP2.
  • Filen Ntvdmd.dll på en dator med Windows XP SP2 har ett lägre versionsnummer än Ntvdmd.dll-filerna som ingår i säkerhetsuppdateringen MS04-032 för Windows XP och Windows XP Service Pack 1 (SP1).
Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringen MS04-032 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
840987 MS04-032: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows
Orsak
Ntvdwd.dll-filerna som ingår i säkerhetsuppdateringen MS04-032 för Windows XP och Windows XP SP1 har högre versionsnummer än Ntvdmd.dll-filerna som ingår i Windows XP, Windows XP SP1 och Windows XP SP2.
Lösning
Det krävs inga åtgärder för att lösa det här problemet. Ntvdmd.dll-filerna som ingår i säkerhetsuppdateringen MS04-032 för Windows XP och Windows XP SP1 är identiska med Ntvdmd.dll-filerna som ingår i Windows XP, Windows XP SP1 och Windows XP SP2. Den enda skillnaden är att filerna i säkerhetsuppdateringen har högre versionsnummer. Det behövs inga uppdateringar av Ntvdmd.dll-filerna för att lösa säkerhetsproblemet som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-032, och Windows XP SP2 berörs inte av problemet.
Mer Information
Följande tabell visar Ntvdmd.dll-versionsnummer för olika Windows XP-produkter och programuppdateringar.
Produkt eller programuppdateringNtvdmd.dll-versionsnummer
Säkerhetsuppdateringen MS04-032 för Windows XP5.1.2600.153
Säkerhetsuppdateringen MS04-032 för Windows XP SP15.1.2600.1560
Windows XP5.1.2600.0
Windows XP SP15.1.2600.0
Windows XP SP25.1.2600.0
Om du installerar säkerhetsuppdateringen MS04-032 på en dator med Windows XP och sedan uppgraderar till Windows XP SP2 får filen Ntvdmd.dll på datorn versionsnumret 5.1.2600.153.

Om du installerar säkerhetsuppdateringen MS04-032 på en dator med Windows XP SP1 och sedan uppgraderar till Windows XP SP2 får filen Ntvdmd.dll på datorn versionsnumret 5.1.2600.1560.

Om du inte installerar säkerhetsuppdateringen MS04-032 innan du uppgraderar till Windows XP SP2 får filen Ntvdmd.dll på datorn versionsnumret 5.1.2600.0.

Säkerhetsuppdateringen MS04-032 dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS04-032. Mer information om säkerhetsuppdateringen MS04-032 finns på följande Microsoft-webbplatser.
Egenskaper

Artikel-id: 888098 – senaste granskning 01/16/2015 09:00:41 – revision: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB888098
Feedback