Felmeddelandet "Explorer.EXE - Det går inte att hitta startadressen - Det går inte att hitta procedurstartadressen SHCreateThreadRef i DLL-filen Shlwapi.dll" visas efter installation av säkerhetsuppdateringen MS04-038

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs återställning av en dator där ett felmeddelande visas efter installation av säkerhetsuppdateringen MS04-038.
Symptom
Vid installation av säkerhetsuppdateringen MS04-038 i Microsoft Windows XP visas följande felmeddelande efter start av datorn:
Explorer.EXE - Det går inte att hitta startadressen - Det går inte att hitta procedurstartadressen SHCreateThreadRef i DLL-filen SHLWAPI.dll
Orsak
Problemet uppstår när MS04-038 installeras på en dator med en felaktig installation av Windows XP Service Pack 2 (SP2). Om installationen av Windows XP SP2 misslyckas återställs datorn normalt automatiskt till installationstillståndet före installationen av Windows XP SP2. Om den automatiska återställningen inte sker avinstalleras Windows XP SP2 delvis genom återställningsprocessen i Service Pack-versionen efter omstart av datorn. (Automatisk återställning sker till exempel kanske inte om det inträffar ett strömavbrott under installationen av Windows XP SP2.) När du startar om datorn igen visas ett meddelande om att du ska använda Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att manuellt ta bort resterna av den misslyckade installationen.

Om du inte följer rekommendationen, och inte använder Lägg till eller ta bort program för att ta bort resterna av den misslyckade installationen, kommer det att finnas filer som är tidigare än Windows XP SP2 på datorn, och registret kommer att innehålla Windows XP SP2-information.

I sådana fall erbjuder Windows Update eller Automatiska uppdateringar Windows XP SP2-versionen av säkerhetsuppdateringen MS04-038.
Lösning
Återställ datorn så här:
 1. Starta datorn och logga in som vanligt.

  Obs! Om datorn inte startar på rätt sätt startar du den i felsäkert läge. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  315222 Felsäkra startalternativ i Windows XP
 2. När felmeddelandet visas öppnar du Aktivitetshanteraren genom att trycka på CTRL+SKIFT+ESC. Du kan utan risk bortse från eventuella ytterligare felmeddelanden.
 3. Klicka på Ny aktivitet (Kör...)Arkiv-menyn.
 4. Skriv control appwiz.cpl i rutan Öppna, och klicka sedan på OK. Du kan utan risk bortse från eventuella ytterligare felmeddelanden.

  Obs! Om Lägg till eller ta bort program (Appwiz.cpl) inte öppnas skriver du följande rad i rutan Ny aktivitet (Kör...) för att ta bort korrigeringsfilen för Internet Explorer och går sedan till steg 5:
  %windir%\$NtUninstallKB834707$\spuninst\spuninst.exe
 5. Klicka på Windows XP Hotfix – KB834707 i fönstret Lägg till eller ta bort program, klicka på Ta bort och följ instruktionerna.
 6. När knappen Slutför är tillgänglig klickar du på den och låter datorn starta om, även om det verkar som om borttagningen inte är klar. Du kan utan risk bortse från eventuella meddelanden om ytterligare program eller snabbkorrigeringar som installeras under den här processen.

  Varning! Även om datorn startar om utan några felmeddelanden är den fortfarande i ett ofullständigt Windows XP SP2-tillstånd. Du måste slutföra de återstående åtgärderna och installera om Windows XP SP2.
 7. När datorn har startar om klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 8. Klicka på Lägg till eller ta bort program, Windows XP Service Pack 2, Ta bort och följ sedan instruktionerna. Om du ser ett meddelande om program som har installerats efter Windows XP SP2 antecknar du programtitlarna. Du måste kanske installera om dessa produkter när du har installerat om Windows XP SP2.

  Obs! Om du inte kommer åt Lägg till eller ta bort program använder du Aktivitetshanteraren enligt beskrivningen i steg 1, 2 och 3. Ta bort Windows XP Service Pack 2 genom att skriva följande i rutan Ny aktivitet (Kör...):
  %windir%\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
 9. När datorn har startat om går du till webbplatsen Windows Update. Installera om Windows XP SP2.

  Information om installation av Windows XP SP2 och åtgärder för att säkerställa att Windows XP installeras utan problem finns på följande Microsoft-webbplats:
 10. När Windows XP SP2 har installerats går du till webbplatsen Windows Update och installerar alla viktiga uppdateringar.
Om de här åtgärderna inte fungerar kan du genomföra en ominstallation på plats. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
315341 Genomföra en uppgradering på plats (ominstallation) av Windows XP
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
F1: Jag tror inte att min dator är i ett "ofullständigt Windows XP SP2-tillstånd". Hur kan jag ta reda på det?

S1:. När du har tagit bort Windows XP Hotfix – KB834707 använder du någon av följande metoder för att ta reda på om datorn är i ett ofullständigt Windows XP-tillstånd:

Metod 1

 1. Kontrollera om Windows XP SP2 finns med i Lägg till eller ta bort program. Om Windows XP SP2 finns med går du vidare till steg 2. Om Windows XP Service Pack 2 inte finns med är det inte installerat.
 2. Kontrollera vilken version av filen Lsass.exe som finns i mappen %Windir%\System32. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Sök och Alla filer och mappar.
  2. Skriv %windir%\system32\lsass.exe i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
  3. Högerklicka på filen Lsass.exe, klicka på Egenskaper och klicka sedan på fliken Version.

   Obs! Filen Lsass.exe kan visas som "Lsass" utan något tillägg.
Om Lsass.exe har ett tidigare versionsnummer än 5.1.2600.2096, och Windows Service Pack 2 visas i Lägg till eller ta bort program, är datorn i ett ofullständigt Windows XP SP2-tillstånd.

Metod 2

Klicka på Start och sedan på Kör, skriv winver och klicka på OK.

Om versionen anges som "Version 5.1 (Build 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158: Service Pack 2" eller senare har du rätt installation av Windows XP SP2. Om versionsnumret börjar med 01, 02 eller 03 är datorn emellertid i ett ofullständigt Windows XP SP2-tillstånd. Samma gäller om ett lägre tal än 040803 visas efter "xpsp2", till exempel "Build 2600.xpsp2.030422-1633: Service Pack 2".
Referenser
Om du vill veta mer om Windows XP SP2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
installation fel meddelande felmeddelande
Egenskaper

Artikel-id: 888162 – senaste granskning 09/25/2013 14:00:00 – revision: 7.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbacwsurvey kbtshoot KB888162
Feedback