Internet Explorer avslutas ibland när ett fönster stängs i ett HTML-program i Internet Explorer 6 Service Pack 1

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du kör ett HTML-program i Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), kan Internet Explorer ibland avslutas när du stänger ett fönster i HTML-programmet.

Dessutom kan en eller flera händelser av följande typ loggas i programloggen i Windows.

Händelse-ID: 1000

Händelse-ID: 1000
Typ: Fel
Beskrivning: Felaktigt program iexplore.exe, version 6.0.2800.1106, felaktig modul mshtml.dll, version 6.0.2800.1438, felaktig adress 0x0007e4ce.

Händelse-ID: 4097

Händelse-ID: 4097
Typ: Fel
Beskrivning: Programmet C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe orsakade ett programfel. Felet uppstod 07/22/2004 @ 14:16:52.814. Följande undantag skapades: c0000005. Adress: 635FE4CE (MSHTML!CDoc::GetSelectionType).

Lösning

Information om uppdateringen

Lös detta problem genom att installera säkerhetsuppdatering 867282 (MS05-014). Mer information om säkerhetsuppdatering 867282 finns på följande Microsoft-webbplatser:

Hemanvändare

Teknisk IT-personal

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda för installation av denna snabbkorrigering.

Krav på omstart

Datorn måste startas om efter installation av snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version     Storlek    Filnamn  --------------------------------------------------------------  19-jan-2005 19:11 6.0.2900.2599  3 008 000 Mshtml.dll
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
crash quit terminate
Egenskaper

Artikel-id: 889389 – senaste granskning 12/09/2015 01:53:58 – revision: 2.2

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix KB889389
Feedback