Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Säkerhetsuppdateringen 893066 återställer standardstorleken på TCP-mottagningsfönstret i Windows 2000 till 17 520 byte, vilket var standard före SP3

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
Efter installation av säkerhetsuppdatering 893066 sjunker nätverkets prestanda. Kapaciteten kan t.ex. vara en fjärdedel av kapaciteten före installationen.
Orsak
Standardstorleken på TCP-mottagningsfönstret är normalt en lågnivåoptimering som inte påverkar nätverkets allmänna prestanda. Vissa program kan dock fungera bättre vid olika storlekar på TCP-mottagningsfönstret.

I originalversionen av Microsoft Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) och Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) var standardstorleken på TCP-mottagningsfönstret 17 520 byte. Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) och Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) innehöll en ändring som ökade standardstorleken på TCP-mottagningsfönstret till 64 kB.

I Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) är TCP-mottagningsfönstrets storlek inställd på 64 kB i 100 Mbit/s-nätverk, vilket kan medföra ständiga återöverföringar. I feedback från kunder och produktsupport föreslogs dock konsekvent att standardstorleken skulle återställas till det standardvärde som gällde före SP3, d.v.s. 17 kB. Därför släpptes den här ändringen som en snabbkorrigering för de drabbade kunderna. Säkerhetsuppdatering 893066 minskar standardstorleken på TCP-mottagningsfönstret till 17 520 byte.

Beroende på nätverkets konfiguration och normalfunktioner kan den minskade standardstorleken på TCP-mottagningsfönstret begränsa medelkapaciteten för specifika program som kräver stora nätverksresurser. Det minskade värdet kan vara bättre för långsamma nätverk, medan det större värdet kan fungera bättre för högprestandanätverk.

Den här optimeringen av prestanda varierar mellan kunder och olika nätverksinfrastrukturer och beror på nätverkets bandbredd, belastning och användning samt vissa av de program som använder TCP/IP. I allmänhet lägger de flesta kunder inte märke till någon skillnad mellan de olika inställningarna. Vi rekommenderar att du använder standardinställningen om det inte finns specifika och mätbara fördelar att göra annorlunda.

Obs! Du kan distribuera registerinställningen i förväg innan du installerar säkerhetsuppdateringen. På detta sätt förhindrar du egenskapsändringar i samband med att du installerar säkerhetsuppdateringen.
Lösning
Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller på något annat sätt. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Lös problemet genom att ange en annan storlek för mottagningsfönstret med någon av följande metoder.

Metod 1: Lägg till registerposten TcpWindowSize

Lägg till registerposten TcpWindowSize så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
  4. Skriv TcpWindowSize i rutan Nytt värde och tryck sedan på RETUR.
  5. Klicka på Ändra på Redigera-menyn.
  6. Skriv önskad fönsterstorlek i rutan Data.

Metod 2: Använd Setsockopt-funktionen

Använd funktionen Setsockopt Windows Sockets för att ställa in fönsterstorleken för varje socket. Mer information om Setsockopt-funktionen finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
Om du vill veta mer om registerposten TcpWindowSize klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
224829 Beskrivning av TCP-funktioner i Windows 2000 och Windows Server 2003
Egenskaper

Artikel-id: 890345 – senaste granskning 12/25/2006 09:46:42 – revision: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbtocoff kbtshoot KB890345
Feedback