Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SharePoint Team Services: 8 februari 2005

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat en säkerhetsuppdatering för Windows SharePoint Team Services (KB890829). Säkerhetsbulletinen MS05-006 innehåller all relevant information om denna säkerhetsuppdatering för SharePoint Team Services från Microsoft. däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Mer Information

FrontPage 2002- och turkiskspråkiga kunder

När du besöker webbplatsen Office Update kan du uppmanas att installera uppdateringen om du har Microsoft Office FrontPage 2002, SharePoint Team Services eller Office XP installerat. Detta orsakas av att säkerhetsuppdateringen innehåller en uppdatering av både den engelska och den turkiska versionen av Microsoft Office FrontPage 2002 och SharePoint Team Services, samt en delad fil i Office XP. Du hittar Microsoft Office Update på följande webbplats:Denna uppdatering löser ett problem i SharePoint Team Services och FrontPage 2002 där värdet av turkiska lira endast visas i TL-format.

Obs! FrontPage 2002 och Office XP är inte mottagliga för säkerhetsproblemen som beskrivs i avsnittet "Mer information". Dessa problem gäller endast SharePoint Team Services.

När du lägger till en kolumn med "valuta" i Windows SharePoint Services eller FrontPage 2002 finns det ingen möjlighet att konfigurera kolumnen så att värdet av turkiska lira visas i både det gamla TL-formatet och det nya YTL-formatet.

Om du vill veta mer om det här problemet och hur du installerar uppdateringen så att den löser problemet med turkiska lira klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
890850 Värdet av turkiska lira visas inte i både det gamla TL-formatet och det nya YTL-formatet i SharePoint Team Services och FrontPage 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer information om hur du använder den nya funktionaliteten som stöder den nya turkiska liran finns på följande Microsoft-webbplats:

Problem som löses med säkerhetsuppdateringen för SharePoint Team Services (KB890829)

Genom uppdateringen för SharePoint Team Services (KB890829) åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Felmeddelandet "Listan eller listvyn som hänvisas till här finns inte längre." visas när du ansluter till en SharePoint Team Services-webbplats i den japanska versionen av SharePoint Team Services.


  En administratör använder funktionen Servertillstånd för att synkronisera rotwebbplatsens databaser. När en användare som inte har administratörsbehörighet ansluter till en SharePoint Team Services-webbplats som är baserad på en underwebbplats till rotwebbplatsen, visas följande felmeddelande:
  Listan eller listvyn som hänvisas till här finns inte längre.
 • De behörigheter som tilldelas gruppen "Alla" i mappen Delade dokument tas inte bort när anonym tillgång till SharePoint Team Services-webbplatsen stängs av.


  Du stänger av anonym tillgång till SharePoint Team Services-webbplatsen. När du visar de inställda behörigheterna för mappen Delade dokument har gruppen Alla fortfarande behörigheten Visa mappinnehåll. När du visar de inställda behörigheterna för filerna i mappen Delade dokument har gruppen Alla fortfarande läsbehörighet. Därför kan användare visa dokument i biblioteket Delade dokument även om de inte har behörighet att få tillgång till SharePoint Team Services-webbplatsen.

  Obs! Mappen Delade dokument finns på följande plats:
  Enhet:\Inetpub\Wwwroot
 • När du försöker öppna en webbsida som är länkad till "Filelist.xml" på en Microsoft FrontPage 2002-webbplats kan FrontPage 2002 sluta svara.


  Det här problemet kan uppstå efter installation av snabbkorrigeringen som dokumenteras i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  822821 Tillgänglighet för FrontPage 2002 Post-Service Pack 2-snabbkorrigeringspaketet: 13 juni 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Följande felmeddelande kan visas när du klickar på en hyperlänk på en SharePoint Team Services-webbplats:
  Listan eller listvyn som hänvisas till här finns inte längre.
  Felet kan uppstå när en annan användare utför kommandot Synkronisera databas i rotwebbplatsen på SharePoint Team Services-webbplatsen. När funktionen utförs kan listorna som finns på webbsidan bli förstörda.Säkerhetsuppdateringen för SharePoint Team Services (KB890829) innehåller följande uppdatering:


En ny parameter för kommandoradsverktyget Owsadm.exe finns tillgänglig, vilken kan användas för att aktivera integrerad Windows-autentisering vid utökning av en virtuell server.


En ny parameter för kommandoradsverktyget Owsadm.exe ingår i denna uppdatering. Parametern enablentlm kan användas för att aktivera integrerad Windows-autentisering på den virtuella servern i Microsoft Internet Information Services version 6.0. Här följer exempel på hur den nya parametern enablentlm kan användas med kommandoradsverktyget Owsadm.exe.
 • Så här använder du kommandoradsverktyget Owsadm.exe för att aktivera integrerad Windows-autentisering vid utökning av en virtuell server:
  owsadm -o install -p 80 -u administrator -enablentlm
 • Hur kommandoradsverktyget Owsadm.exe används för att aktivera integrerad Windows-autentisering vid skapande av en virtuell administrationsserver:
  owsadm -o setadminport -p 8080 -enablentlm
STS, SharePoint, tjänster, Office, säkerhet, patch, korrigeringsfil, prestanda, tillförlitlighet, uppdatera, hämta, XP, snabbkorrigering, fix, korrigering
Egenskaper

Artikel-id: 890829 – senaste granskning 01/16/2015 01:39:08 – revision: 4.4

Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbupdate atdownload KB890829
Feedback