Beskrivning av uppdatering av skräppostfilter för Outlook 2003: 11 januari 2005

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en uppdatering av skräppostfiltret för Outlook 2003 (KB890854). I den här artikeln beskrivs olika aspekter på uppdateringen.
INLEDNING
Genom den här valfria uppdateringen får skräppostfiltret för Microsoft Outlook 2003 en aktuellare definition av vilka e-postmeddelanden som ska betraktas som skräppost. Uppdateringen släpptes i januari 2005 och ytterligare uppdateringar kommer att publiceras senare.

Överst på sidan
Mer Information

Information om uppdateringen

Tidigare uppdateringar som ersätts av den här uppdateringen

Uppdateringen av skräppostfiltret för Outlook 2003 (KB890854) ersätter följande uppdatering:

873362Beskrivning av uppdatering av skräppostfilter för Outlook 2003: 9 november 2004
Överst på sidan

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

Uppdateringarna samt instruktioner för installation och distribution finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta uppdateringen från Microsoft Download Center på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan

Avgöra om uppdateringen är installerad

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Outlfltr.dat i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Outlfltr.dat i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera när filen Outlfltr.dat är skapad och hur stor den är på fliken Version.
Uppdateringen innehåller filer med de versioner som framgår av följande tabell.
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn  --------------------------------------------------------  10-dec-2004 15:55:00        3 566 633 Outlfltr.dat  15-apr-2004 22:50 1.3.1509.1   117 976 Outlfltr.dll 
Du behöver inte installera den här uppdateringen om du har en senare version av filerna i tabellen.

Överst på sidan

Information för administratörer om MSP-filer

Administratörsuppdateringen består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i den här uppdateringen:
Outlfltr.msp
Överst på sidan

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Outlook 2003 på klientdatorer kan du köra en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner] . Den här egenskapen anger om du vill installera om vissa komponenter i Outlook 2003 från administratörsavbildningen. För uppdateringen av skräppostfiltret för Outlook 2003 (KB890854) är värdet för [lista över funktioner] följande:
OUTLOOKFiles
Om du vill installera om alla komponenter i Microsoft Office på klientdatorn kan du i stället använda parametern REINSTALL=ALL.

Detaljerade anvisningar för uppdatering av en administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Updating clients from a patched administrative image" i "Distributing Office 2003 Product service packs" på följande Microsoft-webbplats:Office Admin Update Center for Office IT Professionals innehåller de senaste administratörsuppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan
OL2003 spam skräp ol11 e-post
Egenskaper

Artikel-id: 890854 – senaste granskning 01/16/2015 09:01:27 – revision: 2.1

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbupdate atdownload KB890854
Feedback