Schemalagda säkerhetskopieringar med Veritas Backup Exec version 8.6 misslyckas med händelse-ID:57480 efter installation av säkerhetsuppdatering 885835 på en dator med Windows 2000

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Du använder Veritas Backup Exec version 8.6 på en dator med Microsoft Windows 2000 och följande villkor är uppfyllda:
  • Du har installerat säkerhetsuppdatering 885835 på datorn.
  • Du använder konfigurationsalternativet Veritas Network Storage Exec.
  • Lösenordet för kontot för säkerhetskopieringstjänsten innehåller minst 14 tecken.
Schemalagda säkerhetskopieringar med Veritas Backup Exec version 8.6 kan misslyckas, och ett felmeddelande av följande typ kan visas i Loggboken:

Typ: Fel
Källa: Backup Exec
Kategori: Inget
Händelse: 57480
Datum: Datum
Tid: Tid
Användare: Saknas
Dator: datornamn
Beskrivning: Ett försök att upprätta en nätverksanslutning till \\målsökväg misslyckades.
Fel: 86
Orsak
När Network Storage Exec-alternativet körs i Veritas Backup Exec version 8.6 kan lösenord med 14 tecken eller mer inte hanteras.
Lösning
En korrigeringsfil för problemet kan hämtas från Veritas Support.
Mer Information
Om du vill veta hur du kontaktar Veritas klickar du på lämpligt artikelnummer i följande lista och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z


Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 885835 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885835 MS04-044: Säkerhetsproblem i Windows Kernel och LSASS möjliggör behörighetshöjning
Egenskaper

Artikel-id: 891531 – senaste granskning 02/02/2014 22:27:08 – revision: 1.0

  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbsecurity kbprb kbadmin KB891531
Feedback